Teeilmajaamad ja -kaamerad

Talvisel maanteehooldusel on otsuste tegemisel oluline osa ilmastikuolude, ilmaprognooside, radaripiltide ning tormi- ja muude võimalike hoiatuste pidev jälgimine. Selleks on teemeistritel ja järelevalve töötajatel abiks teeilmajaamade infosüsteem 70 maanteede ääres asuva teeilmajaama ja 98 teekaameraga.

Teeilmajaamad mõõdavad õhutemperatuuri, õhuniiskust, sademeid, tuule kiirust ja suunda ning talihoolduse korraldamiseks olulisi parameetreid nagu teetemperatuur, teeseis, nähtavus, puistatud kloriidi kogus jms. Kõik need andmed on interneti teel kättesaadavad talihooldega seotud spetsialistidele.

Lisaks teeilmajaamadele on hooldel oluline abi teekaameratest. Teekaamerad teevad pilte iga 10 minuti tagant, liiklusjuhitavatel teelõikudel asuvad teekaamerad teevad pilte iga 5 minuti tagant.

Teekaamerad võimaldavad jälgida operatiivselt teeseisu, ilmaolusid ja nende muutusi, ning seda, kas teepind on puhas või esineb lund ja lörtsi, samuti erinevaid ilmastikunähtusi, nagu lumesadu, tuisk ja udu. Enamik teekaameraid on paigaldatud suurema liiklusega maanteede äärde, kus talihooldustöödel mõju suuremale hulgale liiklejatele. Osad teekaamerad on paigaldatud tavapärasest erinevatesse kohtadesse, nagu Kõpul ja Sääres asuvad kaamerad, mis võimaldavad jälgida mandrile saabuvaid ilmastikumuutusi.

Teekaamerate eesmärgiks ei ole liikluse jälgimine, nagu tihti ekslikult arvatakse, ja seetõttu on need reeglina suunatud otse teepinnale.

Liiklejatel on võimalik vaadata teeilmajaamade üldisemaid andmeidja teekaamerate pilte portaalist TarkTee.