Teeregister

Teeregister hõlmab avalikult kasutatavate teede andmeid. Need andmed on eelkõige mõeldud kasutamiseks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Maanteeameti töötajatele ja kohalike omavalitsuste spetsialistidele, et lahendada küsimusi ja teha otsuseid seoses riigi teedevõrguga. Samas saavad Teeregistrit teealase teabe saamiseks kasutada ka kõik isikud. Näiteks on võimalik leida teavet teekatetest, liiklusagedusest teedel, bussipeatustest, talvisest/suvisest korrashoiust jne.

Teeregister võimaldab saada vastuseid tabelite, graafikute ja kaardina:

  • Teeregistri andmete alusel koostatud aruanded.
  • Päringutingimuste alusel koostatud aruanded.
  • Tee ja selle andmete kuvamine graafikutena.
  • Teede andmete visualiseerimine kaardil.
  • Eelloetletud funktsionaalsed võimalused on avatud kõigile (autoriseerimata) kasutajatele.

Autoriseeritud kasutajale lisandub:

  • Enda koostatud aruannete ja filtri salvestamine.
  • Funktsionaalse alammenüü "Minu portaal".
  • Aruannetes kuvatavate objektide aadress-süsteemi (kilomeetrites või kilomeetrites ja teeosadena) valimine.
  • Täiendava teabe saamine teeregistri muudatustest ja kasutusvõimaluste laienemisest.


Autoriseeritud kasutajale avanevad Teeregistri lisateenused läbi dialoogikasti „Sisene“. Selleks peab sisestama kasutajanime ja parooli.

Autoriseeritud kasutajaks saamiseks on vajalik oma andmete (ees- ja perekonnanimi, asutus, soovitavalt ka kasutajanimi) teatamine Maanteeametile teeregister@mnt.ee. Täiendavat infot saab teedevõrgu osakonnast.