Tööpakkumised

 

Otsime oma meeskonda Saue eksamineerijat,

kelle põhiülesanneteks on ameti põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmine liiklusteooria- ja sõidueksamite läbiviimisel, hindamisel ja juhtimisõiguse andmisel ning juhtimisõigusega, eksamineerimisega ja juhilubadega seotud registritoimingute teostamisel.

Sobilikul kandidaadil on:

 • vanus vähemalt 25 aastat;
 • vähemalt keskharidus, eelistatavalt kõrgharidus või kõrgharidus omandamisel;
 • B- ja C-kategooria juhtimisõigus vähemalt  5 aastat, kasuks tuleb ka A-, CE-, D- kategooria juhtimisõigus;
 • soovitavalt eelnev töökogemus liikluse- või liiklusohutuse tegevusvaldkonnas;
 • eesti keele oskus C1 tasemel, vene keele ja inglise keele oskus B2 tasemel;
 • kandidaat peab vastama liiklusseaduse § 122 lg 1 p 1-5 esitatud nõuetele;
 • ausus, täpsus, korrektsus töös, avatus ja õpivõime, koostööoskus ja soov tagada head klienditeenindust;
 • tasakaalukus, sõbralikkus, teistele eeskujuks olev liikluskäitumine, väga hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus, pingetaluvus ja orienteeritus tulemuste saavutamisele;
 • hea MS Office kontoritarkvara kasutamise oskus

Pakume huvitavat ja vaheldusrikast tööd avatud ja teotahtelises meeskonnas, mitmekülgseid eneseteostus- ja koolitusvõimalusi ning kaasaegset töökeskkonda.  

Maanteeamet on üle-eestiline erinevaid tegevusvaldkondi koondav riigiasutus, kus võimalus teha koostööd erinevate osapooltega. Paindlikud töötingimused, asjatundlik ja toetav meeskond  aitavad saavutada parimaid tulemusi.

Töötasu on 1200 - 1350 eurot kuus.

Töökoht asub Sauel, tööülesandeid täidetakse vajadusel ka teistes Eesti Vabariigi linnades.

Palume CV koos motivatsioonikirja ja haridust tõendava dokumendi koopiaga saata hiljemalt 04.06.2017 CV-Keskuse või CV-Online personaliotsinguportaali kaudu või Maanteeameti personaliosakonna e-posti aadressil personal@mnt.ee. Lisainfo: eksamiosakonna eksamikeskuse juhataja Risto Kasemäe risto.kasemae@mnt.ee

 

Ootame oma meeskonnaga liituma andmeanalüütikut

kelle põhiülesandeks on Maanteeameti juhtimisalaste otsuste toetamine läbi erinevate analüüside, selleks vajalike andmete koondamine, analüüsimine ning

igakülgse toe pakkumine koostööpartneritele. 

Oled oodatud kandideerima, kui:

 • Sul on (omandamisel) kõrgharidus või andmeanalüütiku praktiline töökogemus;
 • oskad näha numbrite taga seoseid ja mõjusid organisatsiooni toimimisele ning suudad lendleva kergusega orienteeruda andmerägastikus;
 • Sul on varasem töökogemus andmeanalüüsi vahenditega (Tableau või muu ärianalüüsi tarkvara) ning erinevate andmebaasidega;
 • oled hea ideede generaator ja Sind inspireerib äriprotsesside kaasajastamine;
 • mõtled raamidest välja;
 • oled lahenduste leidja ja tulemuste saavutaja;  
 • oled ettevõtlik ja Sa ei karda esitada oma ettepanekuid;
 • oled oma tegemistes iseseisev ning tahad teha koostööd erinevate inimestega;
 • pingelised situatsioonid on Sulle põnevaks väljakutseks;
 • Sinu töökeel on eesti keel ning oled valmis suhtlema ka inglise keeles.

Pakume Sulle:

 • võimalust avastada ja olla suunanäitajaks andmemaastike avarustes;
 • võimalust kaasa rääkida Eesti liikluskultuuri tuleviku kujundamisel;
 • kasulikke ametialaseid koolitusi ja rahvusvahelistel konverentsidel osalemisvõimalusi;
 • toetavaid ja asjatundlikke kaasteelisi;
 • inspireerivat töökeskkonda;
 • töö- ja eraelu tasakaalu;
 • hea töö eest väärilist tunnustust.

Töökoht asub Teelise 4, Tallinn (endine aadress Pärnu mnt 463A).

Kandideerimiseks saada palun CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 31.05.2017 kas CV-Keskuse või CV-Online personaliotsinguportaali kaudu või Maanteeameti personaliosakonna e-posti aadressil personal@mnt.ee. Lisainfo Maanteeameti finantstalituse juhataja Reet Reili e-postiaadressil reet.reili@mnt.ee.

 

Otsime oma meeskonda loovat ja pühendunud liiklusohutuse osakonna peaspetsialisti,

kes panustab turvalise ja toimiva liikluskeskkonna kujundamisse, juhtides liiklusohutusprogrammist ja selle elluviimiskavast tulenevaid projekte.

Otsime oma meeskonda inimest, kes:

 • juhib liiklusohutusprogrammi eesmärkide täitmise ja korraldusega seotud projekte;
 • toetab metoodiliselt ja tehniliselt teiste meeskonnaliikmete juhitavaid projekte;
 • algatab projektidega seotud uuringuid, viib neid läbi või vajadusel korraldab nende hankimist, seob uuringute  tulemusi tervikuks ning teeb ettepanekuid liiklusohutusalaste praktikate muutmiseks;
 • töötab välja või osaleb vastutusalaga seotud õigusaktide, juhendite ja juhiste väljatöötamises;
 • korraldab partnerite esitatud päringutele vastamist;
 • osaleb teiste struktuuriüksuste poolt juhitud projektimeeskondades.

Sobilikul kandidaadil on:

 • tahe panustada turvalise ja toimiva liikluskeskkonna kujundamisse;
 • analüütiline ja süsteemne mõtlemine;
 • väga hea koostöö ja eneseväljendusoskus;
 • varasem projekti- ja protsessijuhtimise kogemus ning ajaplaneerimise oskus;
 • kõrgharidus;
 • eesti keele oskus C1 tasemel;
 • inglise keele oskus B2 tasemel ametialase sõnavara valdamisega;
 • hea MS Office kontoritarkvara, sh tabel-, esitlus- ning analüüsitarkvara kasutamise oskus.

Kasuks tulevad:

 • teadmised liiklusest ning liiklusohutusest;
 • vene, saksa, soome ja rootsi keele oskus suhtlemistasandil;
 • erinevate analüütikatarkvarade (ArcGIS, R, Tableau jms) kasutamise oskus.

Tulevaselt kolleegilt ootame initsiatiivikust, muutustele avatust, kõrget enesemotivatsiooni, pühendumust ning orienteeritust tulemuste saavutamisele.   

Pakume:

 • võimalust aidata otseselt kaasa liiklusohutuse programmi eesmärkide täitmisele;
 • mitmekülgseid enesearendamise võimalusi (erineva spetsiifikaga täienduskoolitused);
 • võimalust osaleda riigisiseses ja rahvusvahelises koostöös;
 • paindlikke töötingimusi, tervist edendavat ja kaasaegset töökeskkonda;
 • asjatundlikku, koostööle ning tulemuste saavutamisele orienteeritud meeskonda;
 • väärilist tunnustust tehtud töö eest.

Kandideerimiseks palume saata CV, motivatsioonikiri ning haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 22.05.2017 CV-Keskuse või CV-Online personaliotsinguportaali kaudu või Maanteeameti personaliosakonna e-posti aadressil personal@mnt.ee. Dokumendivoorust edasipääsenud kandidaatidele edastame lahendamiseks prooviülesande, mille lahendamisele kulub eeldatavasti alla poole tunni ning millel ei ole ühte ainuõiget lahendust. Samuti lepime kokku tööintervjuu aja, mille käigus anname muuhulgas tagasisidet ka prooviülesande lahenduse ning lahenduskäigu kohta.

Lisainfo Maanteeameti liiklusohutuse osakonna juhataja Erik Ernitsa telefonil 5302 5244 või e-postiaadressil erik.ernits@mnt.ee.