Tööpakkumised

 

 

Otsime oma meeskonda planeeringute menetlemise talituse peaspetsialisti  (tähtajaline ametikoht).

Peaspetsialisti töö eesmärgiks on planeeringute osakonna põhimäärusest ja õigusaktidest tulenevate planeeringute menetlemise talituse ülesannete täitmine riigiteedega ning tee kaitsevööndiga puutumust omavate projektide, planeeringute ning tehnovõrkude ja -rajatiste, nõuete, nõusolekute, tehniliste kirjelduste ning nende projektide, planeeringute ja tehnovõrkude läbitöötamisel.

Sobilikul kandidaadil on:

 • motivatsioon tagada huvitatud isikute projektide ja planeeringute puhul ohutud ning toimivad lahendused säilitades riigitee funktsioonipõhise kasutamise;
 • põhjalikud teadmised ehitusseadustikust ja planeerimisseadusest ning teedeehituse põhimõtetest;
 • kõrgharidus, soovitavalt teedeehituse või planeeringute õppesuunal või erandina kõrghariduse puudumisel vähemalt keskharidus kombineerituna erialase täienduskoolitusega;
 • valdkondlik töökogemus vähemalt 2 aastat;
 • suurepärane projektide lugemisoskus ja ruumiline kujutlusvõime;
 • orienteeritus meeskonnatööle;
 • initsiatiivikus ja vastutusvõime, hea stressitaluvus ning orienteeritus tulemuste saavutamisele;
 • eesti keele oskus C1-tasemel ning soovitatavalt vene keele oskus vähemalt B1-tasemel ametialase sõnavara valdamisega.

Pakume huvitavat ja vastutusrikast tööd, mitmekülgseid võimalusi enesearenguks üle-eestilises liiklemise ja transpordi erinevaid vorme koondavas riigiasutuses, paindlikke töötingimusi, täiendkoolitusi, asjatundlikku ja toetavat meeskonda parimate tulemuste saavutamiseks. Ametikoha põhipalk on pärast katseaja läbimist 1680 eurot kuus.

Ametikohale kandideerija peab vastama avaliku teenistuse seaduses sätestatud nõuetele ning ametikoht vormistatakse tähtajalisena kuni asendatava naasmiseni. Ametikoht asub Tartus.

Kandideerimiseks esita motivatsioonikiri, CV ning haridust tõendava dokumendi koopia hiljemalt 05.01.2018 CV-Keskuse või CV-Online personaliotsinguportaali kaudu või Maanteeameti personaliosakonna e-posti aadressil personal@mnt.ee. Lisainfo Maanteeameti planeeringute menetlemise talituse juhataja Marten Leiteni e-posti aadressil marten.leiten@mnt.ee ja telefonil 507 9482.

 

 

Ootame oma meeskonnaga liituma sõbralikku ja kohusetundlikku kliendiinfospetsialisti,

kelle põhiülesandeks on klientide nõustamine ja abistamine Maanteeameti e-teenuste, liiklusregistri ning üldinfoga seotud küsimustes.

Klientide nõustamine ja abistamine hõlmab:

 • Maanteeameti infotelefonil klientide juhendamist ja abistamist e-teenuste kasutamisel ning nõustamist liiklusregistriga seotud küsimustes ja üldinfo andmist;
 • infosüsteemis JIRA kliendipöördumistele ja järelepärimistele vastamist või nende edastamist pädevale üksusele.

Oled oodatud kandideerima, kui:

 • oled särav ja julge suhtleja ning pead lugu heast teeninduskultuurist;
 • valdad eesti keelt ja vene keelt ning oled valmis suhtlema ka inglise keeles;
 • oled aldis kliente abistama ja omad suurepärast võimet lahendusi pakkuda;
 • Sul on vähemalt keskharidus;
 • omad töökogemust info- või klienditeenindajana;
 • oled täpne, kohusetundlik ning aus;
 • omad arvutioskust tavakasutaja tasemel ja andmebaaside kasutamise oskust.

Kasuks tuleb varasem töökogemus infotelefonil ning dokumentide administreerimise oskus.

Tulevaselt kolleegilt ootame meeskonnatöötahet, väga head eneseväljendusoskust, head rutiini- ja pingetaluvust, pühendumust ja orienteeritust tulemuste saavutamisele.

Pakume võimalusi õppimiseks ja enesearenguks, sealhulgas tööalast väljaõpet, sõbralikku ja kogemustega meeskonda, vaheldusrikast ja huvitavat tööd, võimalust kaasa rääkida Eesti liikluskultuuri tuleviku kujundamisel, kaasaegseid töötingimusi ja tervist edendavat töökeskkonda ning 35-kalendripäevast puhkust.

Kliendiinfospetsialisti töötasu on 1020 eurot kuus, katseaja jooksul on töötasu 918 eurot kuus. Töökoht asub Tallinnas, aadressil Teelise 4.

Kandideerimiseks saada palun CV koos motivatsioonikirjaga hiljemalt 07.01.2018.a.  CV‑Keskuse või CV-Online personaliotsinguportaali kaudu või Maanteeameti personaliosakonna e-posti aadressil personal@mnt.ee.

Lisainfo: Maanteeameti kliendiinfo teenusejuht infokeskuse juhataja ülesannetes Kaja Vaabel telefonil 5056535 või e-posti aadressil Kaja.Vaabel@mnt.ee.