Tööpakkumised

Otsime oma meeskonda asjatundlikku ning pühendunud lõuna regiooni hooldeosakonna peaspetsialisti,

kelle põhiülesanneteks on korraldada Valga maakonna riigiteede korrashoidu, hinnata ja analüüsida tee seisukorra nõuetele vastavust ning täita tee korrashoiuga seonduvaid muid ülesandeid, sealhulgas:

 • olla tellija esindajaks maakonna riigiteede korrashoiulepingu täitmisel;
 • osaleda riigiteede korrashoiuga seotud riigihangete korraldamisel;
 • koostada teetööde kirjeldusi maakonna väiksematele remondiobjektidele;
 • menetleda teekasutajate pretensioone;
 • menetleda ja väljastada liiklusväliste tegevuste lubasid.                                                       

Sobilikul kandidaadil on:

 • kõrgharidus ehituse, teede- või transpordiehituse õppesuunal;
 • soov panustada Maanteeameti hooldevaldkonna arengusse;
 • vähemalt 3-aastane erialane töökogemus;
 • väga hea eneseväljendus- ja läbirääkimisoskus;
 • eesti keele valdamine ning ühe võõrkeele (soovitavalt inglise või vene keel) oskus B2 tasemel;
 • MS Office kontoritarkvara kasutamise oskus väga heal tasemel.

Kasuks tulevad  teadmised Eesti transpordi- ja regionaalpoliitikast ning teede-, ühistranspordi-, liiklusohutuse- ja liiklusvahenditega seotud poliitikate kujundamise põhialustest ning avaliku sektori spetsiifika, sealhulgas majandustegevuse ja eelarve kujundamise põhimõtete tundmine.

Tulevaselt kolleegilt ootame head koostööoskust, otsustus- ja vastutusvõimet, initsiatiivikust ja proaktiivsust, analüütilist mõtlemist, kõrget pingetaluvust, pühendumust ja orienteeritust tulemuste saavutamisele.

Pakume enesearendamise võimalust üle-eestilises liiklemise ja transpordi erinevaid tegevusvaldkondi koondavas riigiasutuses. Paindlikud töötingimused, asjatundlik ja toetav meeskond aitavad saavutada parimaid töötulemusi ning tehtud töö saab väärilise tunnustuse.

Ametikoha asukoht on Tartu 6, Valga.

Ametikoha põhipalk on 1900 eurot, katseajal 1710 eurot.

Palume CV koos motivatsioonikirjaga saata hiljemalt 12.04.2017 töövahendusportaalide CV-Keskuse ja CV-Online kaudu või Maanteeameti personaliosakonna e-posti aadressil personal@mnt.ee. Lisainfo: lõuna regiooni hooldeosakonna hooldevaldkonna juht Tiit Valt e-posti aadressil tiit.valt@mnt.ee.