Tori silla ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu teade

Transpordiamet (Maanteeameti õigusjärglane) teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 21 alusel riigi tugimaantee nr 59 Pärnu - Tori km 20,800 asuva Tori silla ehituse põhiprojektiga kavandatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.

Projekti eesmärgiks on tugimaantee nr 59 Pärnu-Tori km 20,800 asuva amortiseerunud Tori silla lammutamine ning uue, võimalusel optimeeritud sillaavade arvuga silla ehitamine. KMH on algatatud Maanteeameti keskkonnatalituse juhataja 26.08.2019 otsusega nr 15-7/19/285.

KMH aruandega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku ajal 28.01.2021-26.02.2021 alltoodud linkidel.

Avaliku väljapaneku ajal saab KMH programmi kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid KMH eksperdile (OÜ Hendrikson & Ko, kadri [at] hendrikson.ee) ning arendajale/otsustajale (Transpordiamet, e-post: info [at] transpordiamet.ee).

KMH aruande avalik arutelu ja ehitusprojekti tutvustus toimub 2. märtsil 2021 algusega kell 17.30 Tori  Rahvamajas (Võlli tee 4, Tori alevik) ja samal ajal ülekandena veebikeskkonnas Zoom https://zoom.us/j/91757360941?pwd=Q3ZicVFBc3MxL2wwbmxGK2hhcE1MZz09
Meeting ID: 917 5736 0941
Passcode: 945740

Avalikku arutelu saab järelvaadata siin.

Seoses COVID-19 levikuga ning vastavalt siseriiklikult kehtestatud piirangutele, palume Tori Rahvamajas toimuvale avalikule arutelule kohapeale tulemiseks eelregistreeruda e-posti aadressil hendrikson [at] hendrikson.ee, kust saadetakse registreerumise link, või telefonil 5669 0581. Ohutuse tagamiseks rakendame 50% ruumi täituvust (ca 60 inimest), liikumisel 2+2 nõuet ning maskikandmise kohustust. Võimalusel palume aruteluga ühineda veebi vahendusel! Juhul, kui olukord muutub ning avalikud kogunemised siseruumides keelatakse, toimub arutelu ainult veebikeskkonnas Zoom e-aruteluna.

Avalik arutelu salvestatakse ning salvestist on võimalik järele vaadata 7 päeva jooksul pärast arutelu toimumist Transpordiameti kodulehel www.transpordiamet.ee (rubriik „Maanteed, veeteed, õhuruum“ → „Keskkonnamõju“ → „Keskkonnamõju hindamise teated“) ning Tori valla raamatukogudes (informatsioon lahtiolekuaegade ja aadresside kohta on leitav Tori valla raamatukogu kodulehel - https://torivallaraamatukogu.ee/ ). Sama perioodi vältel on võimalik esitada täiendavaid kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid eelpool toodud aadressidele.

KMH osapooled:

Kavandatava tegevuse arendaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks on Transpordiameti maanteehoiuteenistuse lääne teehoiu osakonna sillainsener Ervin Hein (e-post: Ervin.Hein [at] transpordiamet.ee, tel 5347 0008).

Otsustaja on Transpordiamet (aadress: Valge 4, 11413 Tallinn). Kontaktisikuks on Transpordiameti liikuvuse planeerimise teenistuse keskkonnatalituse peaspetsialist Kristi Olt (e-post: Kristi.Olt [at] transpordiamet.ee, tel 5208169).

Keskkonnamõju hindaja on OÜ Hendrikson & Ko (juhtekspert Juhan Ruut, kontaktisik Kadri Auväärt, aadress: Raekoja plats 8, 51004 Tartu, kadri [at] hendrikson.ee, tel. 56690581).