KKK - Nulleurone bussipilet maakondlikel bussiliinidel

Millistes maakondades saab alates 1. juulist 2018 nulleurose bussipiletiga sõita?

Alates 1. juulist 2018 kehtib nulleurone maakonna bussiliini pilet Viljandimaal, Valgamaal, Võrumaal, Põlvamaal, Järvamaal, Jõgevamaal, Tartumaal, Ida-Virumaal, Hiiumaal, Saaremaal ja MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse poolt korraldavatel liinidel Läänemaal.

Pärnumaal, Harjumaal, Lääne-Virumaal ja Raplamaal kehtib nulleurone bussipilet alates 1. juulist ühistranspordi kasutajatele, kes ei ole vanuses 20 - 62 eluaastat. Alates 01.08.2019 saavad puudega inimesed neis neljas maakonnas tasuta sõita.

Ühistranspordikeskuste poolt hallatavate bussiliinidega saab tutvuda siin. Nulleurose bussipiletiga liinide juurde on alates 1. juulist kirjutatud "Tasuta".

Millistel liinidel saab nulleurose bussipiletiga sõita?

Nulleurone bussipilet hakkas 1. juulist 2018 kehtima avaliku teenindamise lepingute alusel teostatavate maakonna- ja naabermaakonda ühendavatel bussiliinidel, kui lepingut haldav ühistranspordikeskus selleks soovi avaldab. Nulleurone bussipilet ei laiene kommertsalustel sõitvatele bussiliinidele, rongidele, parvlaevadele, lennukitele ega kohalike omavalitsuste poolt hallatavatel liinidel.

Kes saab nulleurose bussipiletiga sõita?

Nulleurose bussipiletiga saavad sõita kõik, kes on bussist või muudest müügipunktidest ostnud kuni kaks eurot maksva ühiskaardi ning enda sõidu valideerinud. Ühiskaarti ei pea isikustama. Ühiskaart on ristkasutatav ehk kehtib kõigis nulleurose pileti üle võtnud maakondades.

Mida teha kui ühiskaart ära kaob?

Kui ühiskaart on kadunud, tuleb osta uus ühiskaart.

Kuidas saab nulleurose bussipiletiga sõita?

Maakondades, kus rakendub nulleurone bussipilet, hakkavad vastavad bussid alates 1. juulist kandma sellekohast silti. Bussi sisenedes tuleb enda sõit registreerida ehk valideerida ühiskaart. Kui valideerimisaparaate bussis ei ole, siis väljastab bussijuht sõitjale vastava pileti.

Kuidas tunda ära nulleurose bussipiletiga bussid?

Nulleurose piletiga busside esiukse juures on vastav silt, mis näeb välja selline: 

Miks on vaja enda sõit registreerida?

Liiniveo korraldajad vajavad bussiliini käigushoidmise vajalikkuse hindamiseks statistikat liinil reisijate arvu kohta.

Miks kehtestatakse nulleurone bussipilet maakondlikel bussiliinidel?

Vabariigi Valitsuse tegevuskavas on ühe olulise punktina välja toodud nulleurose bussipileti kehtestamine kõikidel avaliku teenindamise lepingute alusel teostatavate maakonna- ja naabermaakonda ühendavatel bussiliinidel. Selle eesmärgiks on võimaldada maapiirkondades elavatel inimestele pääseda ligi töökohtadele ja teenusetele ilma, et inimene peaks kütuse või bussipileti peale kulutama suure osa oma palgast.

 

  • Nulleurose piletiga bussiliinidega saab tutvuda siin, valides sobiva maakonna. Nulleurose bussipiletiga liinide juurde on alates 1. juulist kirjutatud "Tasuta".
  • Informatsiooni nulleurone bussipilet kehtestamisest erinevates maakondades saab liinivõrgu korraldajatelt. Nende kontaktid leiab siit.