Riigisisene kommertskaugliinivedu

Otsime vedajat kaugbussiliinile nr 710 Kuressaare – Tallinn alates 27.12.2018 seoses senise vedaja loobumisega liini teenindamisest.

 

Riigisisene kaugbussiliinivedu on liiniloa alusel teostatav sõitjate vedu riigisisestel liinidel, mille peatused asuvad rohkem kui ühe maakonna haldusterritooriumil. Riigisisene kaugbussiliinivedu toimub kommertsalustel.

Maanteeamet väljastab riigisiseste kaugbussiliinide liinilubasid ja kinnitab nende liinilubade alusel teenindatavate riigisiseste kaugbussiliinide sõiduplaane.

Liiniloa taotlemise tingimustega palume tutvuda siin.