Riigisisene kommertskaugliinivedu

 

Riigisisene kaugbussiliinivedu on liiniloa alusel teostatav sõitjate vedu riigisisestel liinidel, mille peatused asuvad rohkem kui ühe maakonna haldusterritooriumil. Riigisisene kaugbussiliinivedu toimub kommertsalustel.

Maanteeamet väljastab riigisiseste kaugbussiliinide liinilubasid ja kinnitab nende liinilubade alusel teenindatavate riigisiseste kaugbussiliinide sõiduplaane.

Liiniloa taotlemise tingimustega palume tutvuda siin.