Kehtivad liiniload

Liiniluba on dokument, mis tõendab sõitjateveo tegevusluba omava vedaja õigust korraldada kommertsliinivedu liiniloale märgitud liinil.

Vastavalt ühistranspordiseadusele annab liiniloa ühenduse sõitjateveo tegevusluba omavale vedajale:
   1)  valla- või linnavalitsus bussiveoks valla- või linnaliinil;
   2)  piirkondlik ühistranspordikeskus bussiveoks maakonnaliinil;
   3)  Maanteeamet bussiveoks kaugliinil.

Kommertsliinivedu korraldavatele vedajatele väljastatud liinilubade üle peetakse arvestust Riiklikus ühistranspordiregistris.
Alltoodud vormi abil on võimalik leida andmed Riiklikku ühistranspordiregistrisse kantud kehtivate liinilubade ning nende kehtivuse kohta.

Liinilubadega on seotud veotingimused.

Liini nr Liini nimetus Liini liik Vedaja Registrikood Liiniloa väljastaja Kuupäev Kehtib kuni
262
Pärnu - Kilingi-Nõmme - Viljandi - Tartu
Riigisisene kaugliin
Lux Express Estonia AS
10092807
Maanteeamet
10.07.2019
31.07.2024
264
Narva - Sillamäe - Jõhvi - Mustvee - Tartu
Riigisisene kaugliin
Lux Express Estonia AS
10092807
Maanteeamet
10.07.2019
31.07.2024
265
Tartu - Mustvee - Jõhvi - Sillamäe - Narva
Riigisisene kaugliin
Lux Express Estonia AS
10092807
Maanteeamet
10.07.2019
31.07.2024
268
Narva - Sillamäe - Jõhvi - Tartu
Riigisisene kaugliin
Lux Express Estonia AS
10092807
Maanteeamet
10.07.2019
31.07.2024
269
Tartu - Jõhvi - Sillamäe - Narva
Riigisisene kaugliin
Lux Express Estonia AS
10092807
Maanteeamet
10.07.2019
31.07.2024
373
Viljandi - Tartu
Riigisisene kaugliin
Mulgi Reisid AS
10122514
Maanteeamet
26.06.2019
31.07.2024
374
Viljandi - Tallinn
Riigisisene kaugliin
Mulgi Reisid AS
10122514
Maanteeamet
26.06.2019
31.07.2024
385
Viljandi - Tartu
Riigisisene kaugliin
Mulgi Reisid AS
10122514
Maanteeamet
26.06.2019
31.07.2024
386
Viljandi - Tartu
Riigisisene kaugliin
Mulgi Reisid AS
10122514
Maanteeamet
26.06.2019
31.07.2024
415
Viljandi - Tallinn
Riigisisene kaugliin
Mulgi Reisid AS
10122514
Maanteeamet
26.06.2019
31.07.2024
627
Narva - Jõhvi - Mustvee - Tartu
Riigisisene kaugliin
Ekspress-Auto L Osaühing
10227325
Maanteeamet
09.07.2019
31.07.2024
706
Tallinn - Mäo - Võhma - Viljandi
Riigisisene kaugliin
Mulgi Reisid AS
10122514
Maanteeamet
26.06.2019
31.07.2024
301
Rakvere - Tartu
Riigisisene kaugliin
RTX Lines OÜ
11415371
Maanteeamet
08.08.2019
31.08.2024
255
Tartu - Kanepi - Võru
Riigisisene kaugliin
Lux Express Estonia AS
10092807
Maanteeamet
19.07.2019
07.10.2024
256
Tartu - Põlva - Võru
Riigisisene kaugliin
Lux Express Estonia AS
10092807
Maanteeamet
19.07.2019
07.10.2024

Lehed