Kehtivad liiniload

Liiniluba on dokument, mis tõendab sõitjateveo tegevusluba omava vedaja õigust korraldada kommertsliinivedu liiniloale märgitud liinil.

Vastavalt ühistranspordiseadusele annab liiniloa ühenduse sõitjateveo tegevusluba omavale vedajale:
   1)  valla- või linnavalitsus bussiveoks valla- või linnaliinil;
   2)  piirkondlik ühistranspordikeskus bussiveoks maakonnaliinil;
   3)  Maanteeamet bussiveoks kaugliinil.

Kommertsliinivedu korraldavatele vedajatele väljastatud liinilubade üle peetakse arvestust Riiklikus ühistranspordiregistris.
Alltoodud vormi abil on võimalik leida andmed Riiklikku ühistranspordiregistrisse kantud kehtivate liinilubade ning nende kehtivuse kohta.

Liinilubadega on seotud veotingimused.

Liini nr Liini nimetus Liini liik Vedaja Registrikood Liiniloa väljastaja Kuupäev Kehtib kuni
363
Tallinn - Rakvere - Kohtla-Järve - Jõhvi - Narva
Riigisisene kaugliin
Taisto Liinid OÜ
10787780
Maanteeamet
30.04.2019
31.05.2024
611
Haapsalu - Tallinn
Riigisisene kaugliin
GoBus AS
10085032
Maanteeamet
14.06.2019
31.05.2024
811
Tallinn - Vihasoo - Võsu - Vergi - Altja
Riigisisene kaugliin
Taisto Liinid OÜ
10787780
Maanteeamet
15.04.2019
31.05.2024
862
Tallinn - Haapsalu
Riigisisene kaugliin
GoBus AS
10085032
Maanteeamet
24.05.2019
31.05.2024
720
Tartu - Võru - Luhamaa
Riigisisene kaugliin
Lux Express Estonia AS
10092807
Maanteeamet
28.05.2019
11.06.2024
718
Võru - Tallinn
Riigisisene kaugliin
Lux Express Estonia AS
10092807
Maanteeamet
28.05.2019
12.06.2024
526
Kuressaare - Lihula - Tallinn - Reisisadam
Riigisisene kaugliin
Kalle Bussid OÜ
11362249
Maanteeamet
28.05.2019
14.06.2024
270
Tallinn - Loksa - Käsmu - Võsu - Vergi - Karepa
Maakonnaliin
Ekspressbussiliinid osaühing
12794933
Harjumaa ÜTK
13.06.2019
20.06.2024
270A
Tallinn - Loksa - Vihasoo - Tammispea
Maakonnaliin
Ekspressbussiliinid osaühing
12794933
Harjumaa ÜTK
13.06.2019
20.06.2024
277
Tallinn - Loksa - Käsmu - Võsu
Maakonnaliin
Ekspressbussiliinid osaühing
12794933
Harjumaa ÜTK
13.06.2019
20.06.2024
277A
Eru - Käsmu - Võsu
Maakonnaliin
Ekspressbussiliinid osaühing
12794933
Harjumaa ÜTK
13.06.2019
20.06.2024
212
Pärnu - Tallinn
Riigisisene kaugliin
Taisto Express OÜ
10769546
Maanteeamet
13.06.2019
31.07.2024

Lehed