Kehtivad liiniload

Liiniluba on dokument, mis tõendab sõitjateveo tegevusluba omava vedaja õigust korraldada kommertsliinivedu liiniloale märgitud liinil.

Vastavalt ühistranspordiseadusele annab liiniloa ühenduse sõitjateveo tegevusluba omavale vedajale:
   1)  valla- või linnavalitsus bussiveoks valla- või linnaliinil;
   2)  piirkondlik ühistranspordikeskus bussiveoks maakonnaliinil;
   3)  Maanteeamet bussiveoks kaugliinil.

Kommertsliinivedu korraldavatele vedajatele väljastatud liinilubade üle peetakse arvestust Riiklikus ühistranspordiregistris.
Alltoodud vormi abil on võimalik leida andmed Riiklikku ühistranspordiregistrisse kantud kehtivate liinilubade ning nende kehtivuse kohta.

Liinilubadega on seotud veotingimused.

Liini nr Liini nimetus Liini liik Vedaja Registrikood Liiniloa väljastaja Kuupäev Kehtib kuni
364
Tallinn - Kohtla-Järve - Jõhvi - Narva
Riigisisene kaugliin
Taisto Liinid OÜ
10787780
Maanteeamet
01.10.2019
15.11.2024
770
Kuressaare - Tallinn
Riigisisene kaugliin
Sarbuss Logistics OÜ
14575974
Maanteeamet
12.11.2019
30.11.2024
271
Tallinn - Märjamaa - Pärnu-Jaagupi - Pärnu
Riigisisene kaugliin
Estonian Lines OÜ
12483162
Maanteeamet
02.12.2019
04.12.2024
772
Kuressaare - Pärnu - Tartu
Riigisisene kaugliin
Sarbuss Logistics OÜ
14575974
Maanteeamet
27.11.2019
28.12.2024
865
Tallinn - Kohtla-Järve - Jõhvi - Sillamäe - Narva
Riigisisene kaugliin
MK Autobuss Aktsiaselts
10117921
Maanteeamet
02.12.2019
28.12.2024
868
Tallinn - Narva
Riigisisene kaugliin
Lux Express Estonia AS
10092807
Maanteeamet
05.12.2019
31.12.2024
146
Sadala - Torma - Voore - Vedu - Tartu
Riigisisene kaugliin
Harri Luht
10564413
Maanteeamet
17.01.2020
29.01.2025
149
Tartu - Viljandi - Pärnu - Kuressaare
Riigisisene kaugliin
GoBus AS
10085032
Maanteeamet
23.12.2019
31.01.2025
302
Tallinn - Rakvere
Riigisisene kaugliin
Lux Express Estonia AS
10092807
Maanteeamet
09.01.2020
31.01.2025
201
Kuressaare - Tallinn
Riigisisene kaugliin
Kalle Bussid OÜ
11362249
Maanteeamet
27.01.2020
08.02.2025
714
Tallinn - Kohtla-Järve - Jõhvi - Narva
Riigisisene kaugliin
Lux Express Estonia AS
10092807
Maanteeamet
14.01.2020
16.03.2025
714
Tallinn - Kohtla-Järve - Jõhvi - Narva
Riigisisene kaugliin
Lux Express Estonia AS
10092807
Maanteeamet
14.01.2020
16.03.2025
746
Tallinn - Narva
Riigisisene kaugliin
Lux Express Estonia AS
10092807
Maanteeamet
14.01.2020
16.03.2025
103
Viljandi - Türi - Paide - Tallinn
Riigisisene kaugliin
Taisto Liinid OÜ
10787780
Maanteeamet
03.03.2020
19.04.2025
327
Tartu - Mustvee - Jõhvi - Sillamäe - Narva
Riigisisene kaugliin
Lux Express Estonia AS
10092807
Maanteeamet
03.03.2020
31.05.2025

Lehed