Kehtivad liiniload

Liiniluba on dokument, mis tõendab sõitjateveo tegevusluba omava vedaja õigust korraldada kommertsliinivedu liiniloale märgitud liinil.

Vastavalt ühistranspordiseadusele annab liiniloa ühenduse sõitjateveo tegevusluba omavale vedajale:
   1)  valla- või linnavalitsus bussiveoks valla- või linnaliinil;
   2)  piirkondlik ühistranspordikeskus bussiveoks maakonnaliinil;
   3)  Maanteeamet bussiveoks kaugliinil.

Kommertsliinivedu korraldavatele vedajatele väljastatud liinilubade üle peetakse arvestust Riiklikus ühistranspordiregistris.
Alltoodud vormi abil on võimalik leida andmed Riiklikku ühistranspordiregistrisse kantud kehtivate liinilubade ning nende kehtivuse kohta.

Liinilubadega on seotud veotingimused.

Liini nr Liini nimetus Liini liik Vedaja Registrikood Liiniloa väljastaja Kuupäev Kehtib kuni
116
Viljandi - Tartu
Riigisisene kaugliin
Taisto Express OÜ
10769546
Maanteeamet
12.06.2020
17.06.2025
147
Võru - Kanepi - Kambja - Tartu - Tallinn
Riigisisene kaugliin
Taisto Express OÜ
10769546
Maanteeamet
11.06.2020
17.06.2025
216
Tartu - Viljandi - Kilingi-Nõmme - Pärnu
Riigisisene kaugliin
Taisto Express OÜ
10769546
Maanteeamet
12.06.2020
17.06.2025
130
Narva - Narva-Jõesuu
Maakonnaliin
Valgis osaühing
11335991
Ida-Viru MV
19.06.2020
22.06.2025
322
Tallinn - Jõhvi - Toila - Sillamäe - Narva-Jõesuu - Narva
Riigisisene kaugliin
OÜ Baltic Shuttle
12019051
Maanteeamet
17.06.2020
25.06.2025
323
Narva-Jõesuu - Narva - Sillamäe - Toila - Jõhvi - Tallinn
Riigisisene kaugliin
OÜ Baltic Shuttle
12019051
Maanteeamet
17.06.2020
25.06.2025
144
Tartu - Räpina - Värska
Riigisisene kaugliin
OSAÜHING ARILIX
10696072
Maanteeamet
17.06.2020
30.06.2025
117
Tallinn - Pärnu
Riigisisene kaugliin
Taisto Express OÜ
10769546
Maanteeamet
19.06.2020
01.07.2025
935
Pärnu - Rakvere - Narva
Riigisisene kaugliin
PRESTO osaühing
10944860
Maanteeamet
03.07.2020
03.07.2025
102
Viljandi - Türi - Paide - Tallinn
Riigisisene kaugliin
Taisto Express OÜ
10769546
Maanteeamet
06.07.2020
08.07.2025
215
Tallinn - Pärnu
Riigisisene kaugliin
Taisto Express OÜ
10769546
Maanteeamet
06.07.2020
09.07.2025
305
Rakvere - Tallinn
Riigisisene kaugliin
GoBus AS
10085032
Maanteeamet
03.07.2020
12.07.2025
105
Viljandi - Tallinn
Riigisisene kaugliin
Taisto Express OÜ
10769546
Maanteeamet
07.07.2020
02.08.2025

Lehed