Kehtivad liiniload

Liiniluba on dokument, mis tõendab sõitjateveo tegevusluba omava vedaja õigust korraldada kommertsliinivedu liiniloale märgitud liinil.

Vastavalt ühistranspordiseadusele annab liiniloa ühenduse sõitjateveo tegevusluba omavale vedajale:
   1)  valla- või linnavalitsus bussiveoks valla- või linnaliinil;
   2)  piirkondlik ühistranspordikeskus bussiveoks maakonnaliinil;
   3)  Maanteeamet bussiveoks kaugliinil.

Kommertsliinivedu korraldavatele vedajatele väljastatud liinilubade üle peetakse arvestust Riiklikus ühistranspordiregistris.
Alltoodud vormi abil on võimalik leida andmed Riiklikku ühistranspordiregistrisse kantud kehtivate liinilubade ning nende kehtivuse kohta.

Liinilubadega on seotud veotingimused.

Liini nr Liini nimetus Liini liik Vedaja Registrikood Liiniloa väljastaja Väljastatud Kehtib kuni
408
Viljandi - Tartu
Riigisisene kaugliin
Mulgi Reisid AS
10122514
Maanteeamet
08.02.2018
14.02.2023
381
Valga - Tõrva - Elva - Tartu
Riigisisene kaugliin
OSAÜHING ARILIX
10696072
Maanteeamet
30.01.2018
17.02.2023
172
Antsla - Valga
Riigisisene kaugliin
Taisto Liinid OÜ
10787780
Maanteeamet
12.01.2018
09.03.2023
173
Tallinn - Pärnu
Riigisisene kaugliin
Taisto Liinid OÜ
10787780
Maanteeamet
30.01.2018
09.03.2023
174
Võru - Kanepi - Tartu - Tallinn
Riigisisene kaugliin
Taisto Liinid OÜ
10787780
Maanteeamet
12.01.2018
09.03.2023
178
Tallinn - Mäo - Võhma - Viljandi - Karksi-Nuia - Valga
Riigisisene kaugliin
Taisto Liinid OÜ
10787780
Maanteeamet
12.01.2018
09.03.2023

Lehed