Tasuta sõiduõigus ühistranspordis

Tasuta sõit ühistranspordiseaduse alusel (§34)

 

Riigisisesel liinil tee-, vee- ja raudteeliikluses ehk riigisisest liini teenindavas bussis, laevas ja lennukis tasuta sõidu õigus:

 • lapsel, kes ei ole käimasoleva õppeaasta 1. oktoobriks saanud seitsmeaastaseks,
 • lapsel, kelle koolikohustuse täitmise alustamine on edasi lükatud,
 • puudega kuni 16-aastasel isikul,
 • sügava puudega 16-aastassel ja vanemal isikul,
 • raske nägemispuudega isikul,
 • sügava või raske nägemispuudega isiku saatjal,
 • puudega isikut saatval juht- või abikoeral.

   

  Tasuta sõit riigi poolt rahastatavates maakonna- ja kaugbussiliinides ehk ühistranspordikeskuste ning Hiiumaa ja Saaremaa vallvalitsuste poolt korraldatavatel liinidel

  Kõigis maakondades saavad tasuta sõita:

  • keskmise puudega isikud
  • raske puudega isikud
  • osalise töövõimega isikud
  • puuduva töövõimega isikud
  • töövõimetuspensionärid
  • raske liikumispuudega isiku saatja
  • sügava puudega isiku saatja
  • isikud alla 20. eluaasta
  • isikud alates 63. eluaastast

  Isikud alates 20. eluaastast kuni 63. eluaastani saavad tasuta sõita riigi poolt rahastatavates maakonna- ja kaugbussiliinides Ida-Virumaal, Jõgevamaal, Järvamaal, Läänemaal, Põlvamaal, Saaremaal, Tartumaal, Valgamaal, Viljandimaal ja Võrumaal, välja arvatud järgmistel kaugliinidel:

  • Nr 153 Haapsalu–Risti–Märjamaa–Rapla–Türi–Paide–Tartu
  • Nr 267 Karksi-Nuia – Kilingi-Nõmme – Pärnu
  • Nr 317 Haapsalu–Võnnu–Märjamaa
  • Nr 321 Haapsalu – Vana-Vigala – Pärnu
  • Nr 372 Viljandi – Abja-Paluoja – Mõisaküla – Kilingi-Nõmme – Pärnu