Ühistranspordi kasutajate rahulolu-uuring

2019. aasta Rait Faktum & Ariko poolt läbiviidud uuringus „Maakondliku bussiliiniga sõitnute rahuolu uuring“ selgus:

  • Selgelt enim ollakse rahul sõidupileti ostmise mugavusega ning sõidupileti hinnaga.
  • Ümberistumise võimaluste juures peetakse väga oluliseks nii ilmastikukindla ootepaviljoni olemasolu, ühe piletiga sõitmise võimalust kui ka reisi koguhinna mittemuutumist.
  • Ümberisutumise ooteajana peetakse vastuvõetavaks ajaks kuni 30 minutit (54%). Ent isegi 26% küsitletuist on valmis ootama üle 30 minuti.
  • Infot otsitakse eelkõige internetist.
  • Eelistatuimaks makseviisiks on pangakaart (38%), seejärel ettemaksuga sõidukaart (27%) ja sularaha (20%).
  • Suveperioodil on peamiseks tööl ja koolis käimise transpordiks sõiduauto (31%), seejärel ühistransport, jalgsi ja jalgrattaga. Talveperioodil on ühistransport ja sõiduauto võrdsed.

 

 

Ühistranspordi kasutamine

Ühistranspordi all peetakse silmas kõiki ühistranspordi liike: maakonna bussiliinid, busside linnaliinid, busside kaugliinid, rong ja muu selline.

 

Ühistranspordi kasutamine

Ühistranspordi all peetakse silmas kõiki ühistranspordi liike: maakonna bussiliinid, busside linnaliinid, busside kaugliinid, rong ja muu selline.