Väärteomenetlused

Alates 01.01.2018 on ühistranspordi järelevalve läbiviijaks Maanteeamet. Järelevalve hõlmab endas ka piletikontrolli maakonna avalikel liinidel ja rongides.

Järelevalvet sõidupileti olemasolu üle viiakse läbi üle Eesti. Sõidupileti puudumisel on Maanteeameti ametnikul õigus koostada reisijale väärteodokument.

Väärteootsuse kättesaamiseks rahatrahvi kohta võivad isikud pöörduda ükskõik millisesse Maanteeameti regionaalsesse esindusse. Esinduses on vaja esitada isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass, juhiluba või muu pildiga dokument) ning teenindaja prindib otsuse. Seaduse kohaselt on igal isikul kohustus ise hoolitseda väärteootsuse kättesaamise eest.

 

Rahatrahvide ja menetluskulude tasumine

 

Tasumine ainult pangaülekandega.

Makse saaja nimi: Rahandusministeerium

Rahandusministeeriumi arvelduskontod pankades:

Panga nimi Arvelduskonto number (IBAN) BIC ehk SWIFT kood Panga aadress
SEB Pank AS EE891010220034796011 EEUHEE2X Tornimäe 2, Tallinna linn, Harju maakond, 15010
Swedbank AS EE932200221023778606 HABAEE2X Liivalaia 8, Tallinna linn, Harju maakond, 15040
Luminor Bank EE701700017001577198 NDEAEE2X Liivalaia tn 45, Tallinna linn, Harju maakond, 10145

Viitenumber on 4100081750.

Kui tasutakse teise isiku eest, siis tuleb kindlasti lisada selgitusse isiku nimi, kelle eest rahatrahv tasutakse ning lisaks väärteootsuse number.

Sooritades rahatrahvi ülekannet välisriigis asuvast pangast, on kohustuslik märkida makse saaja, panga nimi, arvelduskonto number (IBAN), BIC ehk SWIFT kood ja summa. Lisainfo lahtrisse kindlasti märkida viitenumber või väärteootsuse number ja ka isiku nimi, kelle eest rahatrahv tasuti. Täpsemad juhised rahvusvaheliste ülekannete tegemiseks leiate oma panga koduleheküljelt.

 

For foreign payment:

For the international payment of misdemeanor fine please fill in the payment order as follows:

Beneficiary: Rahandusministeerium

Bank: Swedbank AS

IBAN: EE932200221023778606

BIC (SWIFT): HABAEE2X

Amount: The total amount on your decision

Reference No.: According to the reference number on your decision ("viitenumber")

Explanation: Reference number or decision number and the full name of the person the decision was issued for. Please note that reference number is compulsory and payments without reference number may be returned or fail to be registered on time which may result in case brought against you at the bailiff’s office.

 

Tasumine sularahas lähimas pangakontoris: tehing - sularaha sissemakse.

 

Lisainformatsioon:

  • Rahatrahvi maksmiseks vajalikud rekvisiidid on märgitud süüdlasele väljastatud või kättesaadavaks tehtud väärteootsusele või kiirmenetluse otsuse plangi pöördele
  • Rahatrahv tuleb tasuda tähtajaks, milleks on väärteootsusel märgitud tasumise tähtaeg (otsuse tegemisest 15 päeva jooksul). Tähtajaks tasumata rahatrahv saadetakse lisahoiatuseta kohtutäiturile sundtäitmiseks. Rahatrahvi sundtäitmisele pööramise korral alustab kohtutäitur täitemenetlust vastavalt täitemenetluse seadustikule ning rahatrahvile lisanduvad kohtutäituri tasud
  • Tasumisele järgneval päeval kontrollida kindlasti arvelduskonto väljavõtet. Kui ülekandel esines mõni viga, kantakse tasutud summa maksjale panga poolt tagasi ning ülekannet ei toimu.
  • Menetlusalusel isikul on õigus mõjuvatel põhjustel esitada taotlus rahatrahvi ositi tasumiseks. Taotluse peab esitama 15 päeva jooksul peale väärteoprotokolli kättesaamist digitaalselt allkirjastatult Maanteeameti nimele meilile info@mnt.ee, postiga Teelise tn 4, Tallinn või esitada taotlus Maanteeameti teenindusbüroole
  • Lahend väärteoasjas jõustub 15 päeva möödudes väärteoprotokollis märgitud lahendi kättesaadavaks tegemise kuupäevast. Vastavalt VTMS § 203 lõikele 2 pööratakse lahend täitmisele 10 päeva jooksul alates lahendi jõustumisest
  • Kui tähtajaks tasumata jäetud rahatrahvi sissenõudmiseks on alanud täitemenetlus, tuleb rahatrahv tasuda täitmisteatel märgitud rekvisiitidele. Juhul, kui võlgnik tasub rahatrahvi pärast täitemenetluse algust väärteo- või kiirmenetluse otsusel näidatud rekvisiitidele, siis kohtutäitur seda tasumise infot ei tea ning võib trahvisumma inkasseerida võlgniku pangakontolt. Trahvi sundtäitmisele pööramine tähtajaks tasumata jätmise tõttu põhjustab võlgnikule alati lisakulusid, kuna võlasummale lisandub kohtutäituri tasu. Seepärast on mõistlik tasuda trahv hiljemalt karistusotsuse jõustumise kuupäevaks.
  • Topelt- või enamtasutud või ekslikult trahvikontole laekunud summat on maksjal õigus tagasi taotleda. Selleks tuleb esitada vabas vormis taotlus:


Lisainfot väärteotrahvi tasumise kohta saab küsida Maanteeameti infotelefonil 620 1200 või info@mnt.ee.