Ainult mobiiliäpi vahendusel taksoteenust pakkuv taksosõiduk ei pea omama eriliigilist ülevaatust

13. juuni 2019 - 12:43

Tuletame meelde niinimetatud äpitaksode (taksovedu, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub ainult infoühiskonna teenuse vahendusel) tehnoülevaatuse asjaolusid. Äpitakso pakub teenust mobiiliäpi vahendusl, nt Bolt või Uber.

Nimelt, alates 07.05.2018 ei pea taksosõiduk, mis pakub teenust vaid mobiiliäpi vahendusel, omama eriliigilist ülevaatust, kuna määruse nr 77 mõiste "eriliigiline ülevaatus" ütleb, et see on muuhulgas taksole, mille tellimine ja hinna arvestamine toimub infoühiskonna teenuse vahenduseta, kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine. See seab eriliigilise ülevaatuse kohustuse vaid traditsioonilise, taksomeetrit ja muud asjakohast erivarustust omava taksoga. Juhul kui äpitakso osutab lisaks äpitakso teenusele ka traditsioonilise takso teenust, peab sel teenuse pakkumisel siiski olema ka kehtiv eriliigiline ülevaatus (taksoülevaatus) ja sõiduk peab omama takso eriseadmeid.

Äpitakso, mis traditsioonilise takso teenuseid ei paku, peab omama vaid kehtivat korralist ülevaatust. Äpitakso ülevaatuse kehtivus ei saa määruse nr 77 § 6 lõike 91 kohaselt olla pikem kui 12 kuud. Äpitakso saab teenusepakkumise õiguse muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt väljastatava sõidukikaardiga – sõidukikaardi väljastamisel kontrollitakse sõiduki ülevaatuse kehtivuse pikkust ning kui allesjäänud ülevaatuse kehtivus ületab 12 kuud, siis lühendatakse ülevaatuse kehtivus 12 kuu peale. Tegemist on pöördumatu muudatusega, s.t. kui lühendamine aset leiab, siis varasemat pikemat tehnoülevaatuse kehtivust sõidukikaardi tühistamisel ennistada pole võimalik.

Sõidukil, millel on hetkel kehtiv või varasemalt väljastatud, aga hetkel kehtetu sõidukikaart, kuvatakse sõidukikaardi väljastamise info ka Maanteeameti e-teeninduses järgnevalt:

Tegemist on sõiduki ajaloo seisukohast informatiivse märkega.

Täpsem info (sh sõidukikaardi kehtivus ja väljastaja) on leitav Majandustegevuse registri vastavast avalikust päringust.