Muutus sõiduki esmaabivahendite regulatsioon

22. jaanuar 2019 - 16:24

Alates 01.01.2019 pole töökohana käsitletava sõiduki (omanik ettevõte) esmaabivahenditele kehtestatud kohustuslikku loetelu. Varasemast teadaolevat loetelu käsitletakse soovituslikuna. Muudatuse põhjuseks oli eesmärk tagada tööandjale paindlikkus ja otsustusõigus esmaabivahendite töötajatele kättesaadavaks tegemisel.

Muudatusega seoses on sisuliselt võimatu teha sõiduki ülevaatusel etteheiteid esmaabikomplekti sisu nõuetekohasuse osas, sest tööandja ise otsustab töö spetsiifikast lähtuvalt, mida esmaabikomplekt sisaldab. Sellele vaatamata peab esmaabikomplekt töökohana käsitletavas sõidukis jätkuvalt kättesaadav olema.