Tehnoülevaataja atesteerimise määruses toimuvad lähiajal muudatused

15. veebruar 2021 - 9:11

Tehnoülevaatajate atesteerimise muudatused jõustuvad osaliselt 15.02.2021 ning 01.06.2021.

Järgnevalt anname ülevaate olulisemate muudatuste sisust:

15.02.21 jõustuvad muudatused on üldiselt vähemtähtsad ning on seotud Transpordiameti loomisega 01.01.2021.

01.06.21 jõustuvad muudatused:

  • Edaspidi võib esmakordset atesteerimist taotleda lisaks sõiduauto ja mootorratta atesteerimiskategooriale ka traktori atesteerimiskategoorias. See tähendab, et edaspidi saab traktori atesteerimiskategooria taotleda  kohe algkoolituse läbimise järgselt – sellisel juhul peab algkoolitus sisaldama ka traktori ülevaatuse spetsiifilist osa ning teooriaeksamile lisanduvad ka traktori atesteerimiskategooriaga seotud küsimused. Lisaks tuleb, sarnaselt tänasele, läbida praktiliste oskuste kontroll ka traktori osas. Määruse lisa 3 (õppekava) muudetakse vastavalt.
  • Teise olulise muudatusena toome välja, et edaspidi saab täiendavate atesteerimiskategooriate (veok, buss, suured haagised, CEMT ja ADR) taotleda peale seda, kui ülevaataja on algkoolituse järgselt ülevaatajana töötanud vähemalt 3 kuud (seni vähemalt 6 kuud). See tähendab, et ülevaataja varasema kogemuste omandamise periood lüheneb poole võrra ning edaspidi ei pea ADR- ning CEMT-kategooria taotlemisega ootama 6 kuud peale veoki ja suure haagise ülevaataja õiguste omandamist – need atesteerimiskategooriad saab taotleda ülejäänud täiendavate atesteerimiskategooriatega samaaegselt.“