Uudised

Alates 01.01.2016 jõustus Vabariigi Valitsuse (VV) määruse nr 77, „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord“, uus redaktsioon.
20.06.2016

Jõustus määruse "Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord“ uus redaktsioon

01.01.2016 jõustus Vabariigi Valitsuse (VV) määruse nr 77 "Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord" uus redaktsioon. Uues redaktsioonis on toodud erand, et riigikaitseseaduse § 35 punkti 1, ...Loe edasi
Buss
01.10.2015

Jõustus uus ühistranspordiseadus

01.10.2015 jõustus uus " Ühistranspordiseadus ". Seaduse jõustumisega tunnistati kehtetuks MKM määrus nr 88 " Taksomeetri kohandamise tingimused ja kord ning lubatud veapiirid taksomeetri kasutamisel ". Nõuded taksoveol kasutatavatele mootorsõidukitele ...Loe edasi

 

09.09.2015

Jõustus uus MKM-i määrus

12.09.2015 jõustus uus MKM määrus nr 114 " Eriveo tingimused ning eriveo teostamise ja erilubade väljaandmise kord ning tee omanikule tekitatud kulutuste hüvitamise, eriloa menetlustasu ja eritasu määrad ". Muudatused ...Loe edasi

 

05.08.2015

Uued redaktsioonid MKM-i määrustele nr 77 ja nr 39

01.09.2015 jõustuvad uued redaktsioonid MKM määrustele nr 77 ja nr 39 . Muudatustega kaovad ära ülevaatajate pitsatid. Esitavate dokumentide osas on muudatused seoses TJA elektroonilise andmekogu kasutuselevõtuga. Osaliselt muutuvad ülevaatuse ...Loe edasi

 

05.08.2015

Uued redaktsioonid MKM-i määrustele

03.08.2015 jõustusid uued redaktsioonid MKM määrustele nr 42 ja nr 39 . Mõlema määruse muutmine on tingitud samadest põhjustest ja ka muudatuse sisu on sama. Muudatused puudutavad sõidukist väljaulatuva veose ...Loe edasi

 

28.07.2015

Uus MKM-i määrus

21.07.2015 jõustus uus MKM määrus " Auditi kohustusega seadmed ja nõuded auditile ning auditi tulemuste esitamisele ". Määrus on kehtestatud aseadme ohutuse seaduse alusel ja sendab seniseid MKMi määruseid nr ...Loe edasi

 

28.07.2015

Uus seadme ohutuse seadus

01.07.2015 jõustus uus seadme ohutuse seadus . Seni ajani reguleeris ohutusvaldkonda mitu erinevat seadust (surveseadme ohutuse seadus, küttegaasi ohutuse seadus, masina ohutuse seadus ja elektriohutusseadus). Kõik need seadused reguleerivad sisuliselt ...Loe edasi

 

08.07.2015

Uus ohtlike veoste autoveo eeskirja redaktsioon

01.07.2015 jõustus uus ohtlike veoste autoveo eeskirja redaktsioon . Sõidukite tehniliste nõuete juures viidi siseriikliku ADR EX/II ja EX/III sõidukite leeksoojendi nõuded vastavusse ADR kokkuleppe nõuetega.Loe edasi

 

15.06.2015

Uus liiklusseaduse redaktsioon

01.07.2015 jõustub uus liiklusseaduse redaktsioon. Liiklusseaduse muudatused on seotud teeseaduse kehtetuks tunnistamisega ja uue täiskasvanute koolituse seadusega. Tulenevalt teeseaduse kehtetuks tunnistamisest tee ehituse ja ehitise nõuded on tulevikus sätestatud ehitusseadustikus ...Loe edasi

 

12.06.2015

Kogunes kutsestandardi töörühm

10.06.2015 kogunes kutsestandardi töörühm Kutsekojas. Töörühma kuuluvad esindajad MKM-ist, Maanteeametist, TÜL-ist, Kutsekojast ja Autokutseõppe Liidust. Töörühm analüüsib, kas võiks läbi kutseõppe olla võimalik omandada ülevaatajana töötamise õiguseid. Kohtumisel keskenduti seekord ...Loe edasi

Lehed