Alates 1. veebruarist muutub riiklike teooria- ja sõidueksamite vastuvõtmine

16. jaanuar 2020 - 9:12
Eksamiauto

Alates 01.02.2020 muutuvad nii autokoolide poolt pakutav õpe kui ka riiklike teooria- ja sõidueksamite vastuvõtmine. Uus süsteem arvestab rohkem igapäevases liikluses toimuvat ning annab eksamineeritavale tulevikus võimaluse enda õppeprotsessi paremini planeerida.

Neile õpilastele, kes alustavad autokoolis õppimist pärast 1. veebruari,  kestab B-kategooria mootorsõidukijuhi esmaõppe algastme koolitus minimaalselt neli nädalat, aga see sõltub eelkõige autokooli võimekusest õppetöö planeerimisel. Õppur peab läbima vähemalt 30 sõidutundi ning 28 teooriatundi.

Peamised muudatused B-kategooria teooriaeksamite vastuvõtmises:

 • Teooriaeksamil lisandub 10 küsimust ehk kokku on 40 küsimust, millele tuleb vastata 30 minuti jooksu.
 • Teooriaeksam on kahes osas:
  • 30 küsimust liiklusreeglite, liikluspsühholoogia ja sõiduki teemadel nagu ka praegu. 
  • Lisaks on 10 liiklusohutust puudutavat küsimust, mis kirjeldavad liiklussituatsioone, kus reaalses liikluses võib keegi viga saada või hukkuda. Need küsimused ei ole riiklikul teooriaeksamil eraldi märgitud ning on küsimustena läbisegi nagu ka ülejäänud kolme teemaploki küsimused. Oluline erinevus on selles, et nendes küsimustes ei tohi olla üle ühe vea.
 • Teooriaeksamil võib teha maksimaalselt 5 viga, kuid seda eeldusel, et liiklusohutust puudutavates küsimustes ei ole üle ühe vea. Seega vigade maksimaalne koguarv on 5 ning kui liiklusohutust käsitlevates teemades on 1 viga, siis selleks, et teooriaeksami tulemus oleks positiivne, ei tohi ülejäänud kolmes kategoorias olla rohkem kui 4 viga. Juhul, kui liiklusohutust käsitlevates küsimustes on tehtud 2 või enam viga, on teooriaeksami tulemus mittesooritatud, olenemata sellest, kui palju on ülejäänud kolmes teemaplokis vigu.
 • Aprillis lisandub võimalus registreerida ennast riiklikule teooriaeksamile kohe, kui autokoolis on teooria osa lõpetatud. Seega ei pea enam ootama, et kõik õppesõidud saaksid sõidetud. Meeles tasub pidada, et Maanteeametis sooritatud teooriaeksam kehtib 12 kuud ning selle aja jooksul tuleb sooritada sõidueksam.

Peamised muudatused B-kategooria sõidueksamite vastuvõtmises:

 • Enam ei ole detailselt manöövrite kaupa kirjeldatud viisi, kuidas harjutusi sooritada, vaid eksamineeritav otsustab, kuidas etteantud situatsioon lahendada. Enne iga harjutust selgitab eksamineerija harjutuse sisu, eesmärki ja hindamise parameetreid.
 • Harjutuste sooritamisel ei ole enam määratud võimalik katsete arv. Sõidueksamil nõutud kolm harjutust tuleb sooritada kümne minuti jooksul. Eksamineerija loeb eksami mittesooritatuks, kui eksamineeritav teeb arvestatava vea või ei soorita harjutusi selleks ettenähtud aja jooksul.
 • Enam ei ole kindlat vigade loetelu, mille põhjal loetakse sõidueksam mittesooritatuks. Eksamineerija teeb otsuse, kas eksamineeritav sooritas sõidueksami või mitte, lähtuvalt sellest, kas eksamineeritav järgib liiklusreegleid ning sõidab ohutult.
 • Kui eksamineeritav ei soorita sõidueksamit kolmandal korral, siis suunatakse ta autokooli jätkuõppele, kus peab võtma vähemalt kaks sõidutundi. Uuele sõidueksamile saab registreerida pärast jätkuõppe läbimist.

Eelmisel aastal võttis Maanteeamet vastu  34 068 teooriaeksamit ja 36 207 sõidueksamit. Teooriaeksami läbis esimesel korral 76% ja sõidueksami 56% eksamineeritavatest. Sõidueksamitest 26 370 olid B-kategooria eksamid, mille läbis 41% juhikandidaatidest.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi uue määrusega „Mootorsõidukijuhi eksamineerimise, talle juhtimisõiguse andmise kord ja juhiloa vormid ning nõuded eksamisõidukitele“, mis autokoolide õppeprotsessi ning eksamineerimist reguleerib, saab tutvuda siin.

Veel uudiseid samal teemal

Büroo
08.12.2020

Maanteeametis eksameid tehes ja teenindusbürood külastades kanna maski

Lähtudes Vabariigi Valitsuse korraldusest tuleb Maanteeametis eksameid tehes ja teenindusbürood külastades kanda maski, et vähendada nakatumise ohtu. Palume klientidel maskid ise kaasa võtta ning need ette panna enne sõidueksami autosse ...Loe edasi
E-teenindus
29.07.2020

18. augustil aeguvad eriolukorra tõttu pikendatud tervisetõendid ja teooriaeksamid

Eriolukorra ajal (12.03-17.05) lõppes ligi 12 000 mootorsõidukijuhi tervisetõendi ning 840 teooriaeksami kehtivus. Tähtaegu pikendati kuni 18. augustini. Kui tervisetõendi kehtivus lõppeb, siis peatub ka juhtumisõigus ning sõidukit juhtida ei ...Loe edasi
E-teenindus
23.03.2020

78% Maanteeameti klientidest teenindatakse ka eriolukorras

Maanteeameti e-teeninduse kasutatavus on eriolukorra ajal märkimisväärselt suurenenud. E-teeninduses saab vahetada juhiluba, osta ja müüa sõidukeid ning dokumendid tellida postiga koju. Teenuseid, mida e-teeninduses ei pakuta, osutatakse osaliselt e-kirja teel. ...Loe edasi