Algab Harjumaa, Kohila ja Rapla elanike liikumisviiside uuring

19. september 2017 - 14:58

Homsest, 20. septembrist kuni 1. novembrini viib AS Kantar Emor Maanteeameti tellimusel läbi küsitlusuuringu Harjumaa, Kohila ja Rapla elanike igapäevaste liikumiste ja liikumisviiside eelistuste kohta. 
Uuringu eesmärgiks on kaardistada elanike liikumisviiside valikud – kui palju, millise transpordiliigiga, mis eesmärgil ning millistesse sihtkohtadesse liigutakse. Küsitletakse vähemalt 1800 Harjumaa, Kohila ja Rapla valla elanikku. Uuring viiakse läbi nii telefoni teel kui ka näost-näkku intervjuudena, milles osalemine on anonüümne ja tulemusi kasutatakse üldistatud kujul.
Sarnane uuring viidi läbi Tallinna elanike hulgas 2015. aastal Kredexi tellimusel. Küsitluste andmeid kasutatakse Tallinna piirkonna säästva linnaliikuvuse kava väljatöötamisel. Harjumaa ja Tallinna transpordikoormus on aasta-aastalt kasvanud, kuid regulaarseid liikuvusuuringuid pole varem tehtud. Kui traditsioonilised liiklusuuringud vaatlevad eelkõige sõidukite liikumist, siis liikuvusuuring annab ülevaate inimeste igapäevaste liikumiste põhjustest, liikumisviiside valikut mõjutavatest teguritest nii jalgsi, auto, ühistranspordiga kui ka jalgrattaga liikujate lõikes. Koos mobiilpositsioneerimise jt liikuvust puudutavate andmetega võimaldab see paremini kavandada tegevusi, mis vähendavad sundliikumist ning soodustavad ühistranspordiga, jalgsi ja jalgrattaga liikumist ning vajadusel nende liikumiste mugavamat kombineerimist autoga.  
Uuringu läbiviimist rahastatakse Interreg Kesk-Läänemere projekti FinEstSmartMobility eelarvest.