Eile tunnustati insener Aadu Lassi nimelise teedevaldkonna auhinna laureaate

6. november 2019 - 8:23
Aadu elutööpreemia laureaat Koit Tsefels ja Aadu inseneripreemia laureaat Märt Puust

Maanteeamet ja Asfaldiliit kuulutasid teist korda välja insener Aadu Lassi nimelise teedevaldkonna auhinna laureaadid. Aadu Lassi elutööpreemia pälvis Koit Tsefels ja inseneripreemia Märt Puust.

"Öeldakse, et elus on kolm etappi: esimene, kus inimesel on aega ja tahtmist, aga ei ole raha. Teine, kus on raha ja tahtmist, aga ei ole aega ning kolmas, kus inimesel on raha ja aega, aga ei ole enam tahtmist. Ma soovin, et meil kõigil jätkub aega ja tahtmist seda erialalist asja edasi ajada," sõnas Asfaldiliidu esimees Sven Pertens.

"Viimastel aastatel olen õppinud hindama kolleege ja inimesi, kes mu ümber on – see sunnibki mind igapäevaselt pingutama," sõnas inseneripreemia võitja Märt Puust. Elutööpreemia võitja Koit Tsefels avaldas lootust, et noored jätkavad hoogsalt samas vaimus ning hoiavad teedevaldkonda hinnas.

Elutööpreemia võitja Koit Tsefels

Tänu Koit Tsefelsile on sotsialismiaegne teedesüsteem viidud vastavusse kaasaegse ühiskonnamudeliga. Koidu eestvedamisel teostavad riigiteedel hooldetöid erafirmad, mis on muutnud süsteemi paremaks ja efektiivsemaks.

Inseneripreemia võitja Märt Puust

Juba üle 20 aasta on Märt Puust pühendunud teedel valitsevale ilmastikule ja panustanud Eesti teeilmajaamade võrgu ja teehoolde tugisüsteemide rajamisse ning kujundamisse. Märdi missioon on olnud liiklusohutuse ja teehoolde taseme tõstmine.

Inseneripreemia nominent Karli Kontson

Karli Kontson on märkimisväärselt oma bituumenialaste teadmistega Eesti teedeehitusse panustanud. Ta on läbi viinud vajalikku sisendit andvaid bituumenialaseid uuringuid ja katseid. Täna on ta üks vähestest selle valdkonna doktorantidest.

Inseneripreemia nominent Tarvi Kliimask

Tarvi alustas teedeehitaja karjääri nullist, tehes labidaga füüsilist tööd otse objektil, nii tee peal ja tee servas. Tema üheks tugevamaks omaduseks on oskus näha suuremat pilti, näha võimalusi, mis rahuldaks kõiki osapooli. Ning põhiline – oleksid kasulikud teedele.

Kõikide kandidaatide kohta saab lähemalt lugeda siit.

Inseneripreemia juurde kuulub sihtotstarbeline rahaline preemia ja auhinnaskulptuur, mille autor on Elo Liiv. Auhinnasaajad valis välja Asfaldiliidu ja Maanteeameti ühine 9-liikmeline žürii, kuhu kuulusid Tiit Metsvahi ja Martti Kiisa TalTech'ist, Ilmar Link Eesti Kommunaalmajanduse Ühingust, Raido Randmaa, Hannes Vaidla ja Olari Valter Maanteeametist, Taivo Möll, Tarmo Trei ja Sven Pertens Eesti Asfaldiliidust.

Auhinna väljaandmise eesmärk on teedeinseneri kutse populariseerimine, erialase tegevuse ja väljapaistvate saavutuste väärtustamine ning teedevaldkonnale pühendunud ja valdkonna arengut mõjutanud inseneride tunnustamine.