Enne Soomest toodud sõiduki ostmist kontrolli selle läbisõitu

22. mai 2018 - 10:23

Maanteeamet kontrollis registreerimiseelse kontrolli käigus 504 Soomest toodud sõiduki andmeid, millest 69 sõiduki ehk 14% läbisõitu oli vähendatud. Läbisõidunäidu muutmist tuvastati nii sõiduautodel, veoautodel kui mopeedautodel.

Skandinaavias registreeritud sõidukite kohalike liiklusregistrite andmeid on võimalik avaliku päringu kaudu kontrollida. Vajalikud viited leiab Maanteeameti kodulehelt.

Läbisõidunäit on vahend mõõtmaks sõidukite kasutamist. Paljude sõiduki tootjate ettenähtud kontrolli- ja hooldusintervallid põhinevad sõiduki läbisõidul. Seega järgimaks tootja poolt ettenähtud hooldusvajadusi on oluline teada sõiduki õiget läbisõitu. Läbisõidunäidu muutmisel võivad jääda teostamata ettenähtud hooldused, mille tõttu võivad tekkida puudulikust hooldusest tingitud rikked ning halvemal juhul puruneda mõni sõlm, mis võib viia mahukate ja kulukate remontideni. Lisaks näitab läbisõidunäit loomulikust kulumisest tingitud puuduste võimaliku esinemise riski ehk iseloomustab sõiduki eluea järelejäänud ressurssi. Suurema läbisõiduga sõidukil esineb tihedamini pikast kasutusest tingitud ettenägematuid remonte.

Läbisõidunäidu muutmine on ebaaus kauplemisvõte. Väike läbisõit võib jätta ostjale petliku mulje, et sõidukit ei pea nii põhjalikult enne ostu kontrollima ning ostja ei saa arvestada õigete tulevikus tehtavate kuludega. Läbisõidunäit on kergesti kontrollitav ka autoehitusest mittetundva inimese poolt ning seetõttu üks lihtsamaid meetodeid sõiduki tulevaste remondivajaduste hindamiseks. Sõidukite eluiga mõjutavad ka paljud teised elemendid (kasutustingimused, hoolduste korrapärasus jne), aga nende hindamine on palju subjektiivsem ja nõuab erialaseid teadmisi sõidukite ehitusest. Läbisõit ja sõiduki hooldus- ning remondiajalugu annavad ülevaate sõiduki järelejäänud ressursist ning nende andmete moonutamine on sõidukist parema mulje jätmine.

Liiklusseaduse järgi peavad mootorsõiduki omanik ja vastutav kasutaja tagama, et läbisõidumõõdiku näitu ei muudeta. Kui Maanteeamet tuvastab sõiduki tausta kontrollides mõne riigi või valmistaja andmebaasist info sõiduki suurema läbisõidu kohta, kui see on olnud Eestis sõidukit kontrollides, edastatakse kogutud info Politsei – ja Piirivalveametile. Eeltoodud rikkumise eest on ette nähtud rahaline trahv füüsilise isiku puhul kuni 100 trahviühikut ning juriidilise isiku puhul kuni 3200 eurot. Peale selle lisatakse vajalik info liiklusregistrisse ja on kättesaadav Maanteeameti e-teeninduses oleva sõiduki taustakontrolli kaudu kõigile, kes teavad sõiduki VIN-koodi ja registreerimismärgi numbrit.

Mõned näited Soomest toodud kontrollitud sõidukite läbisõitude muutmisest:

  • Ühe 2008. aastal esmaregistreeritud Hyundai I30 CW puhul tuvastasime, et Soomes fikseeriti 14.03.2018 läbisõiduks 362825 km ning Eestis 28.04.2018 56513 km ehk muudatus -306312 km.
  • Ühe 2000. aastal esmaregistreeritud Volkswagen Transporter puhul tuvastasime, et Soomes fikseeriti 04.01.2018 läbisõiduks 611648 km ning Eestis 25.04.2018 205675 km ehk muudatus -405973 km.
  • Ühe 2005. aastal esmaregistreeritud Volkswagen Passati puhul tuvastasime, et Soomes fikseeriti 01.03.2018 läbisõiduks 465567 km ning Eestis 02.05.2018 267406 km ehk muudatus -198161 km.

Kasutatud sõiduki ostmisel soovitab Maanteeamet järgida Maanteeameti kodulehel toodud nõuandeid/ soovitusi.