Esmaspäeval, 29. juunil algab riigitee nr 19136 Tõstamaa–Lõuka–Tõstamaa km 0,2–0,9 tolmuvaba katte ehitus

26. juuni 2020 - 13:07

Esmaspäeval alustatakse ettevalmistustöödega ja ajutise liikluskorralduse väljapanekuga.

28. nädalal alustatakse ehitustegevusega, mille käigus asendatakse olemasolevad maantee ja mahasõitude truubid uute vastu. Olemasoleva muldkeha servad kaevatakse lahti, et eemaldada ehituseks sobimatu materjal ning laiendatakse muldkeha kruusmaterjaliga. Olemasoleva muldkeha pealispind profileeritakse ja tihendatakse.

29. nädalal veetakse välja killustikalus, teostatakse killustikaluse immutus sideainega ning teostatakse katte pindamine.

Ehitustöid teeb AS Eesti Teed  ja omanikujärelevalvet teostab Taalri Varahaldus AS. Ehitustööde maksumus on kuni 68 300 eurot käibemaksuga ning ehitustööd on planeeritud lõpetada augusti keskel.