Ida regioonis tuleb ehitus- ja remonttöid ligi 420 kilomeetril

12. aprill 2016 - 0:00

Käesoleval aastal võetakse Maanteeameti ida regioonis ette rohkem liiklusohtlike kohtade ümberehitusi nii-öelda punktobjektidena. Oluliselt enam on ka rekonstrueerimisobjekte, nii kogupikkuselt kui objektide arvult.

Eelmisel aastal suudeti ida regioonis märkimisväärselt parandada liiklejate sõidumugavust Pärnu – Rakvere – Sõmeru ning Tallinna–Narva maanteedel. „Sellel aastal saab „Pärnu maanteele“ tinglikult joon alla tõmmatud ning võib öelda, et kogu tee meie regioonis jõuab aasta lõpuks väga hea seisundini,“  sõnas Maanteeameti ida regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi. „Tallinna–Narva maanteel jääb selle aasta lõpuks veel umbes 20 kilomeetrit järgmiseks aastaks nii-öelda seemneks. Samas oleme juba tänavu alustamas lõiguti remonte ka Jõhvi – Tartu – Valga maanteel, et mõne aastaga ka sellele maanteele remontidega ring peale saada,“ lisas Palmi.

Tänavu ees ootavatest töödest on ida regioonis ehk kõige olulisem Tallinna–Narva maantee ja Sillamäe sadama raudtee eritasandilise ristmiku ehitus. „Väga olulisena võib ka välja tuua Mustvee ümbersõidu rekonstrueerimise, mille käigus ehitatakse Mustvee ristmik ning rajatakse ka parkla raskeveokitele,“ märkis ehitusvaldkonna juht. Lisaks on lähiajal algamas eelmisesse aastasse planeeritud tööd Jõhvi – Ahtme – Puru lõigul. Ehituslepingu sõlmimiseni jõuti eelmisel aastal nii hilja, et kvaliteetse tulemuse saamiseks oli mõistlik jätta ehitustööd käesolevasse aastasse.

„Oleme võtnud juba eelmisest aastast endale prioriteediks liiklejaid oma ehitus- ja remonttöödega võimalikult vähe häirida ning kõigis lepingutes on ehitajatele seatud suhteliselt pingelised vahetähtajad,“ kommenteeris Palmi ehitusaegset liikluskorraldust. Vahetähtaegade eesmärk on pärast tööde alustamist teha kõik tööd ära operatiivselt ja minimaalse tehniliselt vajaliku ajaga.

Kokku on ida regioonis ehitus- ja remonttöid umbes 418 kilomeetril, ilma liiklusohtlike kohtade ja sildade ümberehitustöödeta arvestatuna. Rekonstrueerimisobjekte on 37,7 kilomeetri ulatuses. Pindamistöid tuleb tänavu 218 kilomeetri ulatuses ning 53,4 kilomeetrit taastusremonti. Plaanis on likvideerida 16 liiklusohtlikku kohta ja remontida 4 silda. Samuti seisab ees ligi 12 kilomeetri pikkuses katete ehitust kruusateedele ning 95 kilomeetrit olemasolevate kruusateede säilitusremonti.

Suurematest töödest on tänavu plaanis teostada:

Aluvere viadukti ja teelõigu lepinguline tööde periood on 21. märtsist 22. detsembrini. Töid teostab Baumost AS, järelevalvet teeb AS Taalri Varahaldus. Teelõigu kate on 15 aastat vana ja tekkinud on keskmiselt 11 millimeetri sügavused roopad. Viadukti garabiit ei vasta kaasaja nõuetele. Pärast ümberehitus on sõidutee laiuseks 10 meetrit. Viadukti sulgemine on lubatud esmaspäevast neljapäevani kell 22.00–06.00 ja kuni 10 kalendripäeva.

Tallinn–Narva maantee ja Sillamäe sadama raudtee eritasandilise ristmiku ehitus algab tänavu juunis ja lõpeb järgmise aasta augustis. Igapäevaselt on praegu rongiliikluse tõttu ca 48–64 minuti ulatuses liiklustakistusi ööpäevas. Autoliiklus hakkab raudteeviadukti alt läbi sõitma ning visuaalselt on maantee kanalis. Ehitatakse ka kaks autoviadukti ning uus maantee tuleb olemasoleva kõrvale ja ehitustööd liiklust oluliselt ei sega.

Jõhvi – Ahtme – Puru rekonstrueerimistööde eeldatav algus on aprillis ja tööd kestavad kuni kuus kuud. Töid teostab Lemminkäinen Eesti AS ja järelevalvet AS Taalri Varahaldus. Eesmärk on sõidumugavuse ja liiklusohutuse tõstmine. Kõikidel ristmikel luuakse normide kohased, ohutud lahendused. Tulevad uued bussipeatuste asukohad. Teetööde ajal on liikluspiirangud, kuid vähemalt üks sõidusuund on alati avatud. 

Mustvee ümbersõidu rekonstrueerimine algab mais ja lõpeb eeldatavalt novembris. Ehitaja ja järelevalve hanked on ettevalmistamisel. Tööde eesmärk on sõidumugavuse ja liiklusohutuse tõstmine. Parandatakse katte tasasust ja pikiprofiili, ehitatakse ümber Mustvee ristmik, rajatakse parkla raskeveokitele. Teetööde ajal on liikluspiirang , vähemalt üks sõidusuund on alati avatud.

Lante–Tõrremäe taastusremont koos Hulja aleviku ohutustamisega algab mais ja kestab neli kuud. Töid teostab AS Teede REV-2. Teelõigu kate on vana ja tekkinud keskmisel 12 millimeetri sügavused roopad. Teostatakse asfalteerimistööd, ehitatakse ümber ristmikke, asula keskele tuleb ohutussaarega ülekäigurada, asulasse sissesõitudele šikaanid. Arvestada tuleb liikluspiirangutega ja vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud.

Reopalu–Mäo rekonstrueerimine toimub aprillist novembrini. Ehitaja ja järelevalve teostajate hanked on koostamisel. Tehakse amortiseerunud katte rekonstrueerimine ja rajatakse jalgratta- ja jalgtee. Olemasolevad ringristmikud ehitatakse ümber ja rajatakse üks uus ringristmik. Remonditakse kaks silda. Arvestada tuleb liikluspiirangutega ja vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud.

Ulvi–Võtikvere rekonstrueerimistööd kestavad tänavu augustini. Töid teostab AS Teede REV-2 ja järelevalvet AS Taalri Varahaldus. Ehitatakse kahekihiline asfaltbetoonkate ja laius 6-lt 7-le meetrile. Lõiguti tõstetakse kandevõimet. Arvestada tuleb liikluspiirangutega ja vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud.

Edise–Tammiku rekonstrueerimine algab aprillis ja kestab kuus kuud. Töid teostab N&V OÜ, järelevalvet Infragate Eesti AS. Teekate laiendatakse 8 meetri laiuseks ja ehitatakse kahekihiline asfaltbetoonkate.

Kohtla-Järve–Ereda rekonstrueerimine algab aprillis ja kestab kuus kuud. Töid teostab TREF AS ja järelevalvet Sweco EST OÜ. Teekate laiendatakse 8 meetri laiuseks ja ehitatakse kahekihiline asfaltbetoonkate.

Kureoja silla ümberehitustööd toimuvad 01.07–01.09. Tööde eesmärk on amortiseerunud veerised asendada uutega. Sild tohib olla liikluseks suletud kokku 15 päeva ning seejärel peab 10 päeva jooksul olema paigaldatud uus asfaltbetoonkate.

Kaardid ida regiooni teetöödest:

2016. aasta ehitus- ja remondiobjektid (615.96 KB, PDF)

2016. aasta kattega teede säilitusremont (606.27 KB, PDF)

2016. aasta kuumtaastamine (1.24 MB, PDF)

2016. aasta kruusateede säilitusremont (1.58 MB, PDF)

Täiendav info:

Evelin Kütt
Maanteeamet
Avalike suhete osakond
6119420 / 53041491
evelin.kytt@mnt.ee