Ilmus Maanteeameti ajakirja TeeLeht talvenumber

5. jaanuar 2016 - 0:00

Värskes TeeLehes uurime võimalust kasutada kruusateede tolmutõrjevahendina rapsiõli ning otsime alternatiivi sellises mahus turba väljakaevandamisele, mis on võrreldav kõigi Eesti kodumajapidamiste poolt kolme aastaga tekitatava jäätmete hulgaga.  Veel saab ajakirjast lugeda, miks on maailmale vaja turboringe, kuidas kerkivad Valgevenesse vaid suviseks kasutuseks sobivad betoonteed ning miks ehitati 1930ndatel sildade samastesse miini- ja laengukambreid. Lisaks annab oma esimese intervjuu TeeLehele Maanteeameti peadirektor Priit Sauk. 

Priit Sauk – Maanteeameti uus juht
Diana Lorents
Maanteeameti kolleegipreemiad: Aasta Tegu 2015
PPA edusammud võitluses joobes juhtimisega
Pille Luiga
Peeter Kohvi kümme aastat eksamineerijana – olgu torm, tuisk või päike
Indrek Sarapuu
29. Balti Teede Konverents toimub 2017. aasta augustis Tallinnas
Ulvi Põllu
Eesti teed riigikaitse teenistuses 1930. aastatel
Andres Seene
Aivo Salum: meil puudub info omanikujärelevalve erapooletusest
Kreet Stubender-Lõugas
Turobringidest emotsioonideta
Kreet Stubender-Lõugas
Kaart: liiklusohtlike kohtade ümberehitus 2016. aastal
2016. aastal ohutustatakse ligi 90 liiklusohtlikku kohta
Triin Adamson, Kreet Stubender-Lõugas
Jaan Tarmak: kohati on asulates nii palju märke, et kogu teksti läbi lugemiseks tuleb taburet välja võtta
Triin Adamson
Intelligentsete transpordisüsteemide alal on meil Leedult kõvasti õppida
Kristjan Duubas
Europrojekt Smart E67 toob Via Balticale dünaamilise liikluskorralduse
Kristjan Duubas
Reisikiri Valgevenest
Jüri Läll
Otsides alternatiivi miljoni m3 turba väljakaevamiseks
Peeter Škepast
Maanteeameti kompleksstabiliseeritud katendikihtide uuring
Sven Sillamäe
Rapsiõlist bituumenemulsioonini – tolmutõrjevahendid kruusateedele
Urmas Konsap
Eestis ehitatud nõukogudeaegsete raudbetoontaladest tüüpsildade laiendamise ja kandevõime analüüs
Tõnis Liigmann
Katendikonstuktsiooni tööressursi arvutus etapiviisilisel ehitamisel
Aleksandr Olõkainen
Šlakikillustiku ja šlakiliiva kasutamine teedeehituses
Gert Vatsel
Mais kerkivad Mustamäele terassillad
Kreet Stubender-Lõugas 

Neli korda aastas ilmuv ja erialaspetsialistidele suunatud väljaanne kajastab Maanteeameti kõiki tegevusvaldkondi teedehoiust liiklusohutuseni. Maanteeameti ajakiri TeeLeht alustas ilmumist 1995. aastal ning värske number on järjekorras juba 83. TeeLehe järgmist numbrit on oodata märtsis.

TeeLehe elektroonilist versiooni saab lugeda Maanteeameti kodulehel www.mnt.ee/et/ametist/teeleht.