Insener Aadu Lassi nimelise teedevaldkonna auhinna laureaadid on insenerid Marek Koit ja Aleksander Kaldas

26. november 2018 - 14:37
Aadu Lassi preemia sai Marek Koit
Aadu Lassi preemia sai Marek Koit

Maanteeamet ja Asfaldiliit kuulutasid välja Insener Aadu Lassi nimeline teedevaldkonna auhinna laureaadid kahes kategoorias: Aadu elutööpreemia ja Aadu inseneripreemia.

Aadu inseneripreemia omastati  silmapaistvate saavutuste eest teedevaldkonna arengu ja jätkusuutlikkuse tagamisel Marek Koidule, kes töötab ÜLE OÜ ehitusjuhina.

Marek Koit on olnud Eesti pindamisturu edasiarendaja ja turule uuenduste tegev nüüdseks 20 aastat, tema eestvedamisel on ÜLE OÜ teostanud pindamistöid ka Soomes ja Rootsis olles oma eesrindlike tegevustega sihiseadjaks alternatiivturgudel ka teistele teedeehitusettevõtetele.

ÜLE OÜ poolt loodud OÜ Pigipada, kes toodab bituumenemulsioone ning väljastab ka stabiliseerimistööde tarbeks kasutatavat bituumensideainet vahtbituumenite tootmiseks. Tänaseks väljastab Pigipada Eesti turule rohkem kui 50% vajaminevast toodangust, lisaks realiseerib Pigipada oma toodangut Soome Vabariigis. Marek Koit on olnud emulsioonitehase üks loojatest ning edasiarendajatest.

Marek Koit on võtnud missiooniks arendada Eesti pindamisturgu läbi oma kogemuste edasiandmisega kolleegidele, s.h. tellijaid, järelevalve ja teised töövõtjaid, neid suunates ja õpetades. Ta on olnud pindamispäevade eestvedajana heaks veduriks.

Varasemat intervjuud Marek Koiduga Teelehes on võimalik lugeda siit (PDF).

Aadu elutööpreemia omistati pikaajalise, väljapaistva ja pühendunud inseneritöö eest teedevaldkonnas Aleksander Kaldasele.

Peale Tallinna Polütehnilise Instituudi lõpetamist 1965.a autoteede ja sildade erialal rakendas Aleksander Kaldas inseneriteadmisi ja rahvusvahelises suhtluses omandatud kogemusi 43 aasta vältel Eesti teedemajanduse arendamiseks, töötades riigi teehoiuorganisatsioonis koos Aadu Lassiga peainseneri asetäitjana, peainsenerina, tehnikadirektorina, programmidirektorina ja peadirektori nõunikuna. Taasiseseisvunud Eestis  töötati tema eestvedamisel välja teeseaduse, projekteerimis- ja tehniliste normide ning  teehoiu pikaajalise kavandamise alusdokumentide eelnõud. Aleksander Kaldas oli aastaid teedesüsteemi kutsevõistluste korraldamise tugiisikuks. Mitmete võõrkeelte valdajana on Aleksander Kaldas andnud olulise panuse rahvusvaheliste sidemete loomiseks Balti riikide, Poola ning Põhjamaade teede ala töötajatega, ülemaailmsete teedeorganisatsioonidega IRF ja PIARC. Eriti tulemuslikuks kujunesid tema vahendamisel suhted Soome kolleegidega, tema tegevuse praktilise tulemusena saabusid tolleaegsetesse teedevalitsustesse esimesed mitte-nõukogude päritolu teedemasinad. Aleksander Kaldas esindas Eestit Via Baltica riikidevahelise teekoridori projekti käivitamisel. Aktiivne suhtlus kolleegidega piiride tagant võimaldas anda ajastukohase sisendi muudatuseks Eesti teehoiu organisatsioonis.

Aleksander Kaldas oli rasketel 1990-ndatel aastatel võtmeisikuks läbirääkimistel välisabi programmide kaudu teetööde  lisarahastamise saamiseks Maailmapangast ja Põhjamaade Investeerimispangast. Laenurahaga õnnestus peatada juba ähvardav riigiteede katete totaalne lagunemine ja pöörata nende seisund paremuse poole.

Aleksander Kaldas on Asfaldiliidu asutajaliige ja on juhtinud liidus pikki aastaid teedeala ettevõtjate koostööd juhatuse esimehena. Ta on osalenud Kutsekojas teedeinseneride kvalifikatsiooni määratlemisel ja oma inseneritarkusi on ta edasi andnud  Tallinna Tehnika kõrgkooli üliõpilastele loenguid pidades.

Auhinnasaajad valis välja Asfaldiliidu ja Maanteeameti koostöös kokku kutsutud 9-liikmeline auhinnažürii koosseisus Martti Kiisa Tallinna Tehnikakõrgkoolist, Andrus Aavik TallTechist, Ilmar Link Eesti Kommunaalmajanduse Ühingust, Olari Valter, Kuno Männik ja Hannes Vaidla Maanteeametist, Taivo Möll, Tarmo Trei ja Sven Pertens Eesti Asfaldiliidust.

Inseneripreemia laureaadi preemia juurde kuulub sihtotstarbeline rahaline preemia ja auhinnaskulptuur, mille autor on Elo Liiv.

Auhinna omistamise eesmärk on teedeinseneri kutse propageerimine, erialase tegevuse ja  väljapaistvate saavutuste väärtustamine ning teedevaldkonnale pühendunud ja valdkonna arengut mõjutanud inseneride tunnustamine.

Aadu Lass, kelle nimeline auhind tänavu esmakordselt välja anti, oli 50 aastat  seotud Eesti teedega. Neist 33 aastat oli ta Eesti teede peainsener, olles seega  maanteevõrgu tehniline juht nende  arengu kõige tempokamatel aegadel. Aadu Lassi kohta on võimalik rohkem lugeda siit.

Veel uudiseid samal teemal

Kanama asukoha joonis
31.12.2020

Maanteeamet kuulutas välja riigihanke Tallinna ringteel Kanama–Valingu lõigu ehitamiseks

Täna, 31. detsembril 2020 kuulutas Maanteeamet välja riigihanke Tallinna ringteel Kanama–Valingu lõigu ehitamiseks. 4,6-kilomeetrine lõik ehitatakse 2+2 sõidurajaga maanteeks, et suurendada liiklusohutust, maantee läbilaskvust ja parandada sõidumugavust. Tööde käigus: rekonstrueeritakse ...Loe edasi
Kasti ristmikul uus adaptiivne kiiruspiirangu süsteem
29.12.2020

Maanteeamet paigaldas Kasti ristmikule uudse adaptiivse kiiruspiirangu süsteemi

Tänasest, 23. detsembrist 2020 hakkab esmakordselt tööle adaptiivse kiiruspiirangu süsteem Tallinna–Pärnu–Ikla maantee 67. kilomeetril ehk Kasti ristmikul. Ristmik on varustatud anduritega, mis juhivad paigaldatud muutteabega liiklusmärke. Kui kõrvalteelt lähenevad ristmikule ...Loe edasi
03.12.2020

Tallinna ringteel Väo–Lagedi teelõigul muutub liikluskorraldus

Homsest, 4. detsembrist 2020 muutub Tallinna ringtee km 0,6–2,8 Väo–Lagedi teelõigu liikluskorraldus seoses ühendusteede valmimisega. Tegemist on Tallinna ringtee Väo–Lagedi neljarajalise maanteelõigu ehitustööde viimase etapiga. Väo-Lagedi 2+2 teelõigu põhiosa ehitati ...Loe edasi