Keila–Haapsalu maantee Keedika–Linnamäe lõigul alustatakse rekonstrueerimistöödega

27. märts 2020 - 12:24

6. aprillil 2020 alustatakse Keedika–Linnamäe teelõigul km 54,9–62,8 rekonstrueerimistöödega. Tööde eesmärk on viia teelõigu amortiseerunud kate vastavusse liiklussagedusega ning tõsta sõidumugavust ja liiklusohutust.

Teelõigu rekonstrueerimise käigus freesitakse olemasolev kattekiht, rajatakse uued dreen- ja killustikukihid, uus kompleksstabiliseeritud alus ning kogu lõigule uus kahekihiline asfaltbetoonkate. Asendatakse kõik olemasolevad truubid ja liikluskorraldusvahendid.

Aprilli esimestel nädalatel alustatakse väljamärkimis- ja raadamistöödega, misjärel jätkatakse kaevetööde ning teetruupide ehitusega. Orienteeruvalt kuu aja pärast ehk mai alguses alustatakse põhiliste teetöödega, siis freesitakse vana asfaltkate, alustatakse tee muldkeha laiendamisega ning ehitatakse välja uued katendikonstruktsiooni kihid. Töid tehakse lõikude kaupa – kogu rekonstrueeritav teelõik on jagatud kaheks ligi 4 km osaks. 

Esimeses etapis alustatakse töödega Keedika poolsest otsast ning liigutakse Linnamäe poole. Peale esimesele lõigule alumiste konstruktsioonikihtide rajamist, alustatakse mai lõpus paralleelselt töödega ka teisel lõigul.

Teetööde käigus ümbersõite ette nähtud ei ole, kuid arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis ning ajal, mil tee on veel lõplikult asfalteerimata. Töötsoonis on liikumiskiirus 30–50 km/h olenevalt tehtavatest töödest. Tööde ajal on vähemalt üks sõidusuund liiklejatele alati avatud. Kõigi tööde teostamisel ja tööde vaheaegadel, kui pole tagatud vähemalt 1+1 sõiduraja olemasolu, kasutatakse liikluse reguleerimiseks foore või liiklusreguleerijaid. Ehitustööd kestavad viis kuud.

Arvestades valitsuse kehtestatud eriolukorda, kinnitame, et ehitustööde tegijad järgivad kindlasti Terviseameti poolt kehtestatud ohutusnõudeid ja juhiseid.

Objekti projekteerija oli Selektor Projekt OÜ. Omanikujärelevalvet teostab Infragate Eesti AS ja ehitustöid teeb Tariston AS. Tööde maksumus on ligi 2,6 miljonit eurot.

Veel uudiseid samal teemal

21.05.2020

Maanteeamet sõlmis lepingu Võõbu–Mäo neljarajalise lõigu ehituseks

20. mail 2020 allkirjastasid Maanteeamet ja konsortsium GRK Infra AS ning GRK Infra Oy ehituslepingu Võõbu–Mäo neljarajalise lõigu ehituseks. Lepingu kogumaksumuseks on 58,7 miljonit eurot käibemaksuga. „Oleme jõudnud oma suurprojekti ...Loe edasi
12.05.2020

Praamiga Hiiumaale ja tagasi mandrile liikudes tuleb arvestada teetöödega

Täna, 12. mail 2020 algavad Ääsmäe–Haapsalu–Rohuküla maantee Ristil ja Palivere–Haapsalu vahelisel teelõigul km 38,8–70,5 teekatte taastusremonditööd. Töö eesmärgiks on ebatasasuste ja pikiroobaste likvideerimine sõidumugavuse ning liiklusohutuse parandamiseks. Tööd toimuvad järgmistel ...Loe edasi
23.04.2020

Kuigatsi–Soontaga teelõik suletakse rekonstrueerimistöödeks augusti lõpuni

27. aprillil 2020 algavad rekonstrueerimistööd Võru–Kuigatsi–Tõrva teel Kuigatsi–Soontaga teelõigul km 57,2–65,4. Rekonstrueerimistöid tehakse, sest 1988. aastal paigaldatud teekate on muutunud ebatasaseks ning tekkinud on mitmeid defekte: piki- ja põikpraod, katteserva ...Loe edasi