KKK teenindusbüroode, eksamite ja dokumentide kohta kehtestatud eriolukorras

3. aprill 2020 - 12:35

Siit leiate vastused enim küsitud küsimuste kohta. Täiendame infot jooksvalt.

 

Kui kaua on Maanteeameti teenindusbürood suletud?

Seoses viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorraga on Maanteeameti teenindusbürood suletud kuni 12.04. Selle aja jooksul ei võeta vastu ka teooria- ja sõidueksameid. Maanteeamet vaatab selle aja möödudes meetmed üle ja annab jooksvalt teada edasistest tegevustest. Kõige parem on jälgida infot meie kodulehel.

Kuidas saab Maanteeametist kätte vajalikud dokumendid?

Kuigi teenindusbürood on suletud, siis Maanteeameti e-teenindus ja kliendiinfo telefonid töötavad tavapäraselt. Seetõttu palutakse kasutada toimingute tegemiseks e-teenindust ning tellida dokumendid postiga koju ja registreerimismärgid pakiautomaati.

Kui mingil põhjusel on dokumendid siiski tellitud Maanteeameti teenindusbüroodesse saadetakse need taotlejatele posti teel. Selleks on vaja saata e-posti aadressile info@mnt.ee avaldus, milles tuleb märkida aadress, kuhu dokument saata.

Erandiks on digimeeriku kaardid, mis edastatakse tellijale ning täpsem üleandmine lepitakse iga kord eraldi kokku.

Kuidas tasuda riigilõivu?

Riigilõiv toimingu eest peab olema tasutud pangaülekandega enne taotluse esitamist. Riigilõivu tasumise rekvisiidid leiad siit. Muu riigilõivudega seonduv info, sh summad leiad siit.  

 

Sõiduk

Kas sõidukeid on võimalik arvele võtta?

Sõidukeid saavad hetkel registreerida ainult äriühingud, kes tegelevad sõidukite müügiga. Vajalikud toimingud teostatakse Maanteeameti e-teeninduse kaudu (Juhendi, kuidas seda teha, leiab siit (PDF)) või muul viisil elektrooniliselt ning dokumendid ja registreerimismärgid väljastatakse automüüjale ilma otsese kliendikontaktita kokkuleppel Maanteeameti teenindusbürooga. Samuti on võimalik sõidukeid registreerida ülivajalikel ja edasilükkamatutel asjaoludel, mis omavad tähtsust eriolukorra lahendamisel (näiteks alarmsõiduki registreerimine; ravimite või toidukaupade veoks ettenähtud sõiduki registreerimine jms).

Juhendid, kuidas äriühingud, kelle põhitegevus on seotud sõidukite müügiga, saavad sõidukeid arvele võtta, leiab siit:

 1. Sõiduki registreerimine Eestis. (146.22 KB, PDF)
 2. Sõiduki registreerimiseelne tehnonõuetele vastamise kontroll (325.56 KB, PDF).

Kas veesõidukeid on võimalik arvele võtta?

Uusi väikelaevu ja jette saavad registreerida äriühingud, kes tegelevad veesõidukite müügiga. Vajalikud toimingud teostatakse elektrooniliste kanalite kaudu ning veesõiduki registreerimistunnistused väljastatakse müüjale ilma otsese kliendikontaktita kokkuleppel Maanteeameti teenindusbürooga.

Kasutatud väikelaevu saab registreerida, kuid selleks peab olema veesõidukile eelnevalt teostatud registreerimiseelne ülevaatus. Registreerimiseelset ülevaatust teostab Veeteede amet ja ülevaatuse teostamine tuleb kokku leppida Veeteede ameti inspektoriga, vastavad kontaktid leiab siit. Veeteede amet sisestab veesõiduki andmed Maanteeameti süsteemi ning veesõiduki omanik saab seejärel esitada digitaalselt allkirjastatud taotluse (PDF) koos muude vajalike alusdokumentidega (veesõiduki omandamist tõendavad dokumendid, vajadusel volikiri jms) e-postiga Maanteeameti e-posti aadressile info@mnt.ee. Kindlasti tuleb kirjas mh märkida, millisele postiaadressile saadab Maanteeamet veesõiduki registreerimistunnistuse! Pärast taotluse elektroonilist läbivaatamist tehakse vajalikud kanded liiklusregistrisse ning saadetakse registreerimistunnistus posti teel taotleja poolt näidatud Eesti sisesele aadressile lihtkirjaga.

Kas on võimalik vormistada sõiduki ostu-müüki?

Maanteeameti teenindusbüroos sõiduki omanikuvahetust vormistada ei ole võimalik, küll aga on teenus kättesaadav Maanteeameti e-teeninduses – soovitame kasutada seda.

Kas on võimalik tellida kaduma läinud registreerimismärki?

Maanteeameti teenindusbüroos registreerimismärgi duplikaati tellida ei ole võimalik. Küll aga on teenus kättesaadav Maanteeameti e-teeninduses – soovitame kasutada seda ja valida kättesaamiseks sobiv pakiautomaat! NB! Mitte tellida registreerimismärke Maanteeameti teenindusbüroosse, sealt ei ole võimalik neid hetkel kätte saada!

Kas on võimalik tellida kaduma läinud registreerimistunnistust?

Maanteeameti teenindusbüroos uut registreerimistunnistust tellida ei ole võimalik. Küll aga on teenus kättesaadav Maanteeameti e-teeninduses – soovitame kasutada seda ja tellida dokument posti teel koju.

NB! Mitte tellida registreerimistunnistusi Maanteeameti teenindusbüroosse, sealt ei ole võimalik neid hetkel kätte saada. 

Mul on numbrimärk büroos hoiul, aga selle tähtaeg lõpeb sel kuul. Soovin numbri kasutusele võtta, kas see on võimalik?

Maanteeameti teenindusbüroos ei ole registreerimismärgi vahetust hetkel võimalik teha. Maanteeamet pikendas kõigi hoiul olevate registreerimismärkide, mille säilitustähtaja lõpp on järgneva 3 kuu jooksul, 3 kuu võrra. Näiteks, kui säilitustähtaeg oleks lõppenud 27.03.2020, pikenes see automaatselt kuni 27.06.2020.

Kas põllumajandustehnikat on võimalik arvele võtta?

Uut põllumajandustehnikat (nt traktorid, nende haagised) saavad registreerida äriühingud, kes tegelevad põllumajandustehnika müügiga (vt eespool – analoogselt autodega).

Kasutatud põllumajandustehnika arvele võtmiseks, telli sõidukile registreerimiseelne tehnonõuetele vastavuse kontroll, mis toimub masina asukohas. Selleks vaata järgmise küsimuse vastust.

Pean kohe algaval hooajal kasutama põllumajandustehnikat (traktor, haagis vms), kuid see ei ole registris. Mida peaksin tegema?

Praeguses olukorras on võimalik kutsuda Maanteeameti spetsialist masinat kontrollima nii:

 1. Taktori, liikurmasina, nende haagiste (edaspidi masin) dokumentide koopiad (näiteks masina registreerimistunnistus, omandamist tõendavad dokumendid, vajadusel volikiri) saata elektrooniliselt ette koos väljakutse avaldusega ja riigilõivu tasumise tõendiga (40 eurot). Pea meeles, et skaneeringud ja fotod peavad olema värvilised ning selgesti loetavad. Vajalikud dokumentide põhjad ja juhised leiad siit:
 2. Dokumendid saata e-postiga info@mnt.ee, märkides e-kirja teemaks masinale lähim büroo (nt Tartu) ja kirje „Avaldus spetsialisti väljakutseks“. 
 3. Teenindusbüroo informeerib klienti täpsest ajast, millal teenust osutatakse. 
 4. Kui spetsialist saabub, pea meeles:
  1. Masin peab olema õues ligipääsetavas kohas. 
  2. Masina tehasetähis (kerel või raamil) tuleb eelnevalt puhastada ja see peab olema loetav.  
  3. Masina uksed tuleb 1 tund enne kontrollija tulekut avada tuulutamiseks. 
  4. Originaaldokumendid tuleb masinas asetada kontrollijale kättesaadavasse kohta. 
  5. Kontrollija ja masina läheduses isikuid ei tohi olla. Distants peab olema vähemalt 5 meetrit.  
  6. Vajadusel suheldakse telefoni teel.  
 5. Kontrollija võtab endaga kaasa masina originaalregistreerimistunnistuse ja sisestab hiljem vajalikud andmed liiklusregistri infosüsteemi.

 6. Masina registreerimistunnistusele ja registreerimismärkidele kättesaamise aja lepib kontrollija kokku taotlejaga. 

 

Tehnoülevaatused

Kas tehnoülevaatusele peab sõiduki esitama eriolukorras?

Eriolukorra tõttu tehnoülevaatuse tegemisele piiranguid kehtestatud ei ole. Tehnoülevaatusele tuleb esitada sõiduk, mida kasutatakse liikluses.

Kas ma tohin tehnoülevaatuseta sõidukiga sõita?

Sõidukiga, millel puudub kehtiv tehnoülevaatus, tohib ettevaatlikult, ohu iseloomu arvestades ja üksnes mööda kõige lühemat teed sõita

 1. lähimasse remondikohta,
 2. tehnoülevaatuspunkti,
 3. parkimiskohta.

Eriolukorras ei karistata tehnoülevaatuseta sõidukiga sõitmist koroonaviiruse testimispunkti.

Kuidas käituda tehnoülevaatusel eriolukorras?

Tehnoülevaatuspunktid leiad siit. 

Sõidukit tehnoülevaatusele esitades palume järgida järgmiseid juhiseid ohutuks tehnoülevaatuse teostamiseks:

 1. Vali välja sobiv tehnoülevaatuspunkt, konsulteeri tehnoülevaatuspunktiga mis ajal oleks parim aeg tehnoülevaatust teostada, et vältida järjekorras ootamist.
 2. Võimalusel broneeri tehnoülevaatuse teostamise aeg ja tasu pangalingi kaudu, et vähendada otsest kontakti tehnoülevaatajaga.
 3. Tehnoülevaatusele minnes varusta ennast võimalusel isikukaitsevahenditega (mask, kindad, puhastuslapid).
 4. Tehnoülevaatusele saabudes kasuta isikukaitsevahendeid ja anna teada enda saabumisest tehnoülevaatajale, näiteks kasutades telefoni või signaali.
 5. Tehnoülevaatusele saabudes aseta sõiduki registreerimisdokumendid armatuurlauale ilma ümbriseta ja süütevõti selliselt, et tehnoülevaataja saaks selle kätte ilma Teiega otsest kontakti loomata.
 6. Sõiduki lisavarustus tulekustuti, ohukolmnurk, tõkiskingad ja vajadusel esmaabivahendid aseta tehnoülevaatajale lihtsasti kättesaadavasse kohta. Mida vähem peab tehnoülevaataja sõidukis viibima, seda ohutum on tehnoülevaatuse teostamine.
 7. Tehnoülevaatuse tegemisel palun asu ohutus kauguses (ca 5 meetrit) tehnoülevaatajast ja soovituslikult värskes õhus (õues). Järgi tehnoülevaatuspunktis asuvaid või saadud juhiseid.
 8. Tehnoülevaatuse lõpus tehnoülevaataja vormistab registreerimisdokumendid ning asetab need armatuurlauale. Tehnoülevaatuse otsusega “korduv” väljastatakse lisaks kontrollkaart, millel on fikseeritud sõidukil esinevad puudused. Kui Teil on küsimusi, siis suhelge tehnoülevaatajaga värskes õhus piisavalt distantsilt ning kasutage samal ajal  isikukaitsevahendeid.
 9. Kui tehnoülevaatusele saabudes puudus teil broneering ja tehnoülevaatuse eest on tasumata, kuula tehnoülevaataja soovitusi ning järgi juhiseid, mis on tehnoülevaatus punkti paigaldatud.
 10. Peale tehnoülevaatuse lõppu puhasta puhastuslappidega kohad, millega puutus kokku tehnoülevaataja ning tuuluta sõiduk

Mida tehnoülevaataja sõidukil kontrollib ehk mida peaksin pärast tehnoülevaatust puhastama?

Tehnoülevaataja kontrollib sõiduki salongis järgnevaid osasid:

 1. Rooliratas ja helisignaal seademe lüliti.
 2. Roolisamba külge kinnitatavad hoovad/kangid.
 3. Tulede- ja soojapuhuri lüliti.
 4. Päikesesirm ja kapoti avamis hoob.
 5.  Käigukang ja seisupiduri hoob.
 6. Aknaklaasi tõstuki lülitid ja hoovad.
 7. Ukselingid (seesmised ja välimised).
 8. Turvavööd, turvavöö pandlad ja lukustid.
 9. Istme reguleerimislülitid või -hoovad.
 10. Kütusepaagi luugi avamis hoob või lüliti ja kütusepaagi kork.
 11. Lisavarustus.
 12. Süütevõti ja sõiduki registreerimisdokumendid.
 13. Avariiväljapääsu lüliti (olemasolul).

NB! Osad puhastuslapid võivad kahjustada sõiduki pindasid ja registreerimistunnistust.

 

Eksamid

Kuidas käituda, kui teooria- või sõidueksam ära jääb?

Kui eriolukorra ajal jääb eksami aeg Maanteeameti otsuse tõttu ära, siis võetakse inimesega ühendust ning pakutakse uus eksamiaeg riigilõivu vabalt. Enne kriisi lõppu ei saa Maanteeamet uusi eksamigraafikuid teha.  Kui kriis lõppeb võtab Maanteeamet kõigi nendega, kelle eksam ära jäi, ühendust ja lepib kokku uue eksmaiaja. Nende eksamiaegu, kes on end eksamitele registreerinud läbi autokooli, muudetakse koostöös autokooliga.

Uus aeg pakutakse juhul, kui inimene pole ennast juba ise uuele ajale registreerinud. E-teeninduses ei ole võimalik riigilõivuvabalt uuele eksamile registreerida.

Kuna ära on jäänud sadu eksameid, siis varuge kannatust.

Mis saab neist isikutest, kelle sõidueksam nüüd ära jääb ja teooria kohe-kohe lõpeb?

Iga üksikjuhtumit käsitleb Maanteeamet kirjaliku allkirjastatud avalduse alusel. Avalduses on vaja viidata eriolukorrale. Erandkorras anname ühe sõidueksami esimesel võimalusel.

Kes kompenseerib eriolukorra tõttu ära jäänud eksami tarbeks renditud haagise maksumuse?

Kuna eksam jäi ära COVID-19 viiruse pandeemia pärast välja kuulutatud eriolukorra tõttu, loetakse põhjus vääramatuks jõuks ja Maanteeamet kulutusi ei kompenseeri.

Kas teooriaeksami aastane kestusperiood pikeneb seetõttu?

Teooriaeksam kehtib endiselt 12 kuud.

Kas pakutakse ise uus eksami aeg?

Maanteeamet kogub andmed kokku ja pakub eksamineeritavatele ise uue aja. Kui juhikandidaat ennast ise hilisemale ajale registreerib, siis talle uut aega ei pakuta ja riigilõivu vabalt seda ümber muuta ei saa.

Kas eksami aeg läheb järjekorra lõppu või nihkuvad kõigi ajad?

Need, kelle eksam ära jääb, ei liigu nn järjekorra lõppu, vaid püütakse teenindada eelisjärjekorras.

Millal hakatakse vastu võtma A-kategooria eksameid?

Maanteeamet jälgib nii Vabariigi Valitsuse korraldusi eriolukorras kui ka ilmastikuolusid. Sobivate tingimuste saabumisel teavitatakse sellest autokoole ja informatsioon edastatakse kodulehel.

 

Juhtimisõigus ja juhiluba

Tervisetõend aegus või kohe aegub. Perearst ei võta vastu või on juba broneeritud visiidiaja tühistanud. Kas saab ilma kehtiva tervisetõendita juhiluba vahetada? Kas juhtimisõigus peatub?

Perearstikeskused ei suuda praeguses eriolukorras pakkuda tervisekontrolli teenust, sest on korraldanud oma töö ümber nii, et nad oleksid valmis vastu võtma suurt hulka nakkusohtlikke patsiente. See on vajalik selleks, et uute haigusjuhtumite arv püsiks võimalikult väike.

Hetkel on ministeeriumite koostöös väljatöötamisel regulatsioonid, mille kohaselt juhtimisõigus ei peatu, kui tervisetõend on aegunud kriisiperioodil ning et juhiluba oleks võimalik vahetada ilma kehtivat tervisetõendit omamata.

Palun varuge kannatust. Maanteeamet on samuti lahenduse ootel. Muudatuste jõustumisest informeeritakse esimesel võimalusel, selleks jälgige meie kodulehte ja ka meediat.

Kuidas juhiluba vahetada, kui büroo on suletud?

Maanteeamet on loonud klientidele mugava võimaluse toimingute tegemiseks ilma kodust lahkumata - e-teenindus. Soovitame kõikvõimalikud toimingud praeguses eriolukorras e-teeninduse kaudu teha. E-teeninduse leiab siit.

Eestis on kehtestatud eriolukord, mis tähendab, et tuleb tegutseda tavapärasest erineval moel.

Peaksin läbima lähiajal lõppastme koolituse, et juhilubasid vahetada. Mida teha?

Haridus- ja Teadusministeerium saatis autokoolidele kirja, kus kutsus neid ülesse õppesõite lõpetama kuni eriolukorra lõppemiseni, sest kehtestatud meetmete eesmärk on vähendada kontaktide hulka ja seeläbi takistada viiruse levimist. Hetkel otsime lahendust, kuidas pikendada esmaseid juhilubasid kuni eriolukorra lõpuni.

Kas juhiluba või esmast juhiluba peab endiselt loovutama? Kuidas seda teha?

Juhiluba või esmane juhiluba tuleb siiski loovutada, hoolimata sellest, et teenindusbürood on klientidele suletud. Dokument on võimalik loovutada posti teel (sh välisriigis viibides) koos täidetud juhiloa loovutamise lehega – leitav siit.

 

ADR-, ameti – ja täiendkoolitused

Kuidas viiakse läbi ADR-, ameti- ja täienduskoolituse õpet antud eriolukorras?

Seoses eriolukorraga riigis on ajutiselt lubatud ameti- ja täienduskoolitust ning autojuhi ADR koolitust viia läbi elektrooniliselt (sõiduõppe tunnid peavad endiselt olema läbi viidud individuaalselt). Kindlasti peab läbiviidav elektrooniline õpe olema tagantjärele tõendatav ehk elektrooniline õppelogi õpilase osalemise kohta tundides peab säilima.

Antud erandi tegemine on tähtis, kuna veosed ja reisijad vajavad vedamist ning autojuht, kes peab eriolukorra tõttu koju jääma, saab oma vaba aega targalt ära kasutada.

Antud erand on hetkel lubatud kuni 12.04.2020 (vajadusel pikendame).

Kuidas registreerida isik, kes tahab minna ameti- ja täienduskoolitusele ning kellel on välisriigi juhiluba, liiklusregistris?

Koolitusele ei ole koolitajal võimalik isikut e-teeninduse registreerida, kui isikul puudub juhtimisõigus liiklusregistris. Koolitajal on kohustus kontrollida välisriigi juhiloa kehtivust Eestis nagu Maanteeamet seda teeb. Lähtuvalt eriolukorrast riigis, tuleme sellistele isikutele vastu, et nad saaksid koolitusel osaleda. Koolitaja annab teada sellisest isikust info@mnt.ee (samal ajal, kui registreerib ülejäänud õppegruppi) ning samuti õppegrupi andmed, kuhu soovib isikut registreerida. Maanteeamet registreerib käsitsi antud isiku koolitusele.

Kuidas tellida pädevustunnistus ja ADR-tunnistuse eriolukorras?

E-posti teel tunnistuse taotlemiseks edastab isik aadressile info@mnt.ee digitaalselt allkirjastatud taotluse tunnistuse väljastamiseks. Alusblanketiks võib kasutada Maanteeameti blanketti: "Avaldus (PDF)". Digitaalselt allkirjastatud taotluse juures tuleb isikul arvestada järgmisega:

 • Kirjutada juurde, mida soovite taotleda;
 • juurde panna info tasutud riigilõivu kohta;
 • tuua välja Eesti riigisisene aadress, kuhu dokument saadetakse;
 • arvesta, et liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus peab olema foto ja allkiri, mis ei ole vanem kui viis aastat.

ADR tunnistuse puhul on võimalik Tellida üksnes duplikaati. Vajaminevaid teooriaeksameid eriolukorra tõttu hetkel ei toimu.