Korduma kippuvad küsimused 2+2 reegli kehtimise ajal

5. juuni 2020 - 8:25
KKK

Kas Maanteeameti teenindusbürood suletud?

Kuigi nakkusohu vältimiseks soovitame endiselt eelistada eriolukorra ajaks välja töötatud kontaktivabu või minimaalse kontaktiga teenuseid, siis teenindame oma kliente ka kõigis teenindussaalides. Teenindussaalis kehtib 2+2 reegel. Teenindame esmajärjekorras broneeringutega kliente. Broneeringuta klientidel palume arvestada, et ooteaeg võib olla pikk ja võimalik, et tuleb oodata väljas.

Registreerimiseelne kontroll toimub ainult broneeringu alusel. Aja saab broneerida siin: https://broneering.mnt.ee/.

7. mail alustab Maanteeamet kõikide kategooriate sõidueksamite vastuvõtmist. Alates eriolukorra algusest, 16. märtsist on ära jäänud 3079 sõidueksamit ning kõik need juhikandidaadid soovivad endale uut eksamiaega. Palume mõistvat suhtumist, sest teeme kõik endast oleneva, et kriisi ajal tekkinud olukorda võimalikult kiiresti lahendada. Teooriaeksamile saab registreerida alates 18. maist Maanteeameti e-teeninduses. Täpsemad juhised, kuidas seda teha, avadatakse meie kodulehel enne 18. maid.

Maanteeamet vaatab pidevalt kehtestatud meetmed üle ja annab jooksvalt teada edasistest tegevustest. Kõige parem on jälgida infot meie kodulehel.

Millega arvestada, kui soovid meie büroosse tulla?

 • Enne büroosse tulekut broneeri aeg. Uksel kontrollitakse aegade olemasolu ning seal seda teha ei saa.
 • Aega saab broneerida siin.

Meie teenindusbüroodes, kus teenuseid osutatakse, järgitakse rangelt ametlikke nõudeid ja soovitusi, et vähendada nakkusohtu. Palume võimalusel kanda maski. Seetõttu on oluline ka aja eelbroneerimine. Palume klientidelt mõistvat suhtumist.

Kuidas saab Maanteeametist kätte vajalikud dokumendid?

Maanteeameti teenindusbürood osutavad vaid hädavajalikke teenuseid. Seetõttu palume kasutada toimingute tegemiseks e-teenindust ning tellida dokumendid postiga koju ja registreerimismärgid pakiautomaati.

Kui mingil põhjusel on dokumendid siiski tellitud Maanteeameti teenindusbüroodesse saadetakse need taotlejatele posti teel. Selleks on vaja saata e-posti aadressile info [at] mnt.ee avaldus, milles tuleb märkida aadress, kuhu dokument saata. Avalduse pealkirjaks panna büroo, kuhu dokumendid said tellitud.

Erandiks on digimeeriku kaardid, mis edastatakse tellijale ning täpsem üleandmine lepitakse iga kord eraldi kokku.

Kuidas tasuda riigilõivu?

Riigilõiv toimingu eest peab olema tasutud pangaülekandega enne taotluse esitamist. Riigilõivu tasumise rekvisiidid leiad siit. Muu riigilõivudega seonduv info, sh summad leiad siit.  

E-teeninduses toimingu tegemisel saab maksta riigilõivu internetipanga kaudu toimingu tegemise käigus (välja arvatud eelregistreerimise taotluse esitamisel).

Kui kiiresti eriolukorras toiminguid tehakse?

Kui olete Maanteeametile taotluse saatnud ja teiega ei ole 5 tööpäeva jooksul ühendust võetud, helistage palun Maanteeameti infotelefonile 6201200.

 

Sõiduk

Kuidas toimub  registreerimiseelne kontroll, kui sõiduk on Eestis registreerimata?

Registreerimiseelsele tehnonõuetele vastavuse kontrolli on võimalik esitada sõidukeid vaid broneeringu alusel. Broneeringut saab teha siin.Broneeringuid sõiduki registreerimiseelsesse kontrolli saab teha kahes järjekorras, mille tingimuste täitmist kontrollitakse sõiduki esitamisel:

 • Broneeringud, kui Maanteeameti e-teeninduses on tehtud sõiduki eelregistreerimise taotlus.
 • Broneeringud ilma sõiduki eelregistreerimise taotluseta.

Kiirema menetluse huvides soovitame sõiduki omanikul või tema esindajal koostada Maanteeameti e-teeninduses „Sõiduki eelregistreerimise“ taotlus (vt juhend (PDF)). Seda olenemata sõiduki vanusest ja kategooriast.

Sõidukit tule esitama üksi ning järgi kontrollija korraldusi.

Traktori, liikurmasina, nende haagiste (edaspidi masin) puhul on lisaks võimalik kutsuda Maanteeameti spetsialist masinat kontrollima masina asukohta. Avaldus spetsialisti väljakutse kohta tuleb saata  e-postiga info [at] mnt.ee, märkides e-kirja teemaks masinale lähim büroo (nt Tartu) ja kirje „Avaldus spetsialisti väljakutseks“. Teenindusbüroo informeerib klienti täpsest ajast, millal teenust osutatakse. 

Kui spetsialist saabub, pea meeles:

 1. Masin peab olema õues ligipääsetavas kohas.
 2. Masina tehasetähis (kerel või raamil) tuleb eelnevalt puhastada ja see peab olema loetav. 
 3. Originaaldokumendid tuleb masinas asetada kontrollijale kättesaadavasse kohta.
 4. Kontrollija ja masina juures pole vajadust olla. Kui soovite jälgida masina kontrollimist, siis distantsi hoida inimeste vahel vähemalt 5 meetrit. 
 5. Vajadusel suheldakse telefoni teel. 

Eestis registreeritud sõiduki värvus või tehnilised andmed on muutunud (nt paigaldatud gaasiseade vms ümberehitus). Kuidas muuta andmeid registris ja saada uus registreerimistunnistus?

Sõiduki omanikul või tema esindajal tuleb sõiduk tehniliste andmete muutmiseks esitada Maanteeametile kontrollimiseks. Sõiduki esitamine toimub broneeringu alusel ja aeg tuleb broneerida siin. Kontrolli järgselt on sõiduki omanikul ja vastutaval kasutajal võimalik Maanteeameti e-teenindusest tellida muudetud andmetega registreerimistunnistus postiga koju (riigilõiv 16 eurot).

Sõidukitega tehtavad toimingud

Sõidukitega saab toimingud teha e-teeninduses ja Maanteeameti teenindusbüroodes. Teenindusbüroodes teenindatakse vaid broneeringu alusel. Broneeringut saab teha siin.

Soovitame toimingute tegemiseks kasutada Maanteeameti e-teenindust.

E-teeninduses saab vormistada:

 1. Sõiduki omanikuvahetust, sh müüa sõidukit edasi näiteks pärast liisingulepingu lõppemist
 2. Lisada, muuta ja kustutada liiklusregistrisse ja registreerimistunnistusele kantud kasutajaid
 3. Asendada sõiduki registreerimistunnistust. Tellida saab nii sõiduki omanik kui ka vastutav kasutaja. Registreerimistunnistuse saab tellida lihtkirjaga isikule sobivale aadressile.
 4. Tellida registreerimismärgi duplikaati. Duplikaatmärgi saab tellida sobivasse Omniva pakiautomaati.
 5. Anda volitusi liiklusregistri toimingute tegemiseks
 6. Kustutada sõiduk ajutiselt registrist, pikendada ajutise kustutamise perioodi või ajutine kustutamine lõpetada
 7. Esitada eelregistreerimise taotlust enne sõiduki registreerimiseelset nõuetele vastavuse kontrolli.

E-teeninduses ei saa teha toiminguid veesõidukitega. 

Tehnoülevaatus

Kas tehnoülevaatusele peab sõiduki esitama eriolukorras?

Eriolukorra tõttu tehnoülevaatuse tegemisele piiranguid kehtestatud ei ole. Tehnoülevaatusele tuleb esitada sõiduk, mida kasutatakse liikluses.

Kas ma tohin tehnoülevaatuseta sõidukiga sõita?

Sõidukiga, millel puudub kehtiv tehnoülevaatus, tohib ettevaatlikult, ohu iseloomu arvestades ja üksnes mööda kõige lühemat teed sõita

 1. lähimasse remondikohta,
 2. tehnoülevaatuspunkti,
 3. parkimiskohta.

Eriolukorras ei karistata tehnoülevaatuseta sõidukiga sõitmist koroonaviiruse testimispunkti.

Kuidas käituda tehnoülevaatusel eriolukorras?

Tehnoülevaatuspunktid leiad siit.

Sõidukit tehnoülevaatusele esitades palume järgida järgmiseid juhiseid ohutuks tehnoülevaatuse teostamiseks:

 1. Vali välja sobiv tehnoülevaatuspunkt, konsulteeri tehnoülevaatuspunktiga mis ajal oleks parim aeg tehnoülevaatust teostada, et vältida järjekorras ootamist.
 2. Võimalusel broneeri tehnoülevaatuse teostamise aeg ja tasu pangalingi kaudu, et vähendada otsest kontakti tehnoülevaatajaga.
 3. Tehnoülevaatusele minnes varusta ennast võimalusel isikukaitsevahenditega (mask, kindad, puhastuslapid).
 4. Tehnoülevaatusele saabudes kasuta isikukaitsevahendeid ja anna teada enda saabumisest tehnoülevaatajale, näiteks kasutades telefoni või signaali.
 5. Tehnoülevaatusele saabudes aseta sõiduki registreerimisdokumendid armatuurlauale ilma ümbriseta ja süütevõti selliselt, et tehnoülevaataja saaks selle kätte ilma Teiega otsest kontakti loomata.
 6. Sõiduki lisavarustus tulekustuti, ohukolmnurk, tõkiskingad ja vajadusel esmaabivahendid aseta tehnoülevaatajale lihtsasti kättesaadavasse kohta. Mida vähem peab tehnoülevaataja sõidukis viibima, seda ohutum on tehnoülevaatuse teostamine.
 7. Tehnoülevaatuse tegemisel palun asu ohutus kauguses (ca 5 meetrit) tehnoülevaatajast ja soovituslikult värskes õhus (õues). Järgi tehnoülevaatuspunktis asuvaid või saadud juhiseid.
 8. Tehnoülevaatuse lõpus tehnoülevaataja vormistab registreerimisdokumendid ning asetab need armatuurlauale. Tehnoülevaatuse otsusega “korduv” väljastatakse lisaks kontrollkaart, millel on fikseeritud sõidukil esinevad puudused. Kui Teil on küsimusi, siis suhelge tehnoülevaatajaga värskes õhus piisavalt distantsilt ning kasutage samal ajal  isikukaitsevahendeid.
 9. Kui tehnoülevaatusele saabudes puudus teil broneering ja tehnoülevaatuse eest on tasumata, kuula tehnoülevaataja soovitusi ning järgi juhiseid, mis on tehnoülevaatus punkti paigaldatud.
 10. Peale tehnoülevaatuse lõppu puhasta puhastuslappidega kohad, millega puutus kokku tehnoülevaataja ning tuuluta sõiduk

Mida tehnoülevaataja sõidukil kontrollib ehk mida peaksin pärast tehnoülevaatust puhastama?

Tehnoülevaataja kontrollib sõiduki salongis järgnevaid osasid:

 1. Rooliratas ja helisignaali seadme lüliti.
 2. Roolisamba külge kinnitatavad hoovad/kangid.
 3. Tulede- ja soojapuhuri lüliti.
 4. Päikesesirm ja kapoti avamis hoob.
 5.  Käigukang ja seisupiduri hoob.
 6. Aknaklaasi tõstuki lülitid ja hoovad.
 7. Ukselingid (seesmised ja välimised).
 8. Turvavööd, turvavöö pandlad ja lukustid.
 9. Istme reguleerimislülitid või -hoovad.
 10. Kütusepaagi luugi avamis hoob või lüliti ja kütusepaagi kork.
 11. Lisavarustus.
 12. Süütevõti ja sõiduki registreerimisdokumendid.
 13. Avariiväljapääsu lüliti (olemasolul).

NB! Osad puhastuslapid võivad kahjustada sõiduki pindasid ja registreerimistunnistust.

Kuidas teostada sõidukile tehnoülevaatus kui sõiduk on välismaal?

Kui välisriigis viibiva sõiduki tehnoülevaatuse kehtivus on lõppemas ja sõidukit on vajalik liikluses kasutada, siis soovitame käia asukohariigi tehnoülevaatuspunktis. Sellisel juhul tuleb sõidukiga liiklemisel kaasas kanda tehnoülevaatuspunktist saadud kontrollkaarti, mis positiivsel juhul tõendab sõiduki korras olekut.

Kehtivale seadusandlusele tuginedes ei ole tänasel päeval võimalik Eesti sõidukil välisriigis läbitud tehnoülevaatuse tulemust Eesti liiklusregistrisse üle kanda. Eesti sõidukile kehtiva tehnoülevaatuse saamiseks peab sõiduk läbima tehnoülevaatuse kodumaal.

Kuidas teostada välisriigis registreeritud sõidukile tehnoülevaatus Eestis liiklemiseks eriolukorra ajal?

Välisriigis registreeritud sõidukil, mille tehnoülevaatuse kehtivus aegub, tuleb Eestis liiklemiseks teostada tehnoülevaatuspunktis tehnokontroll täies mahus. Selle läbimisel väljastatakse kontrollkaart kinnitamaks sõiduki tehnilist seisukorda.

Sõidueksamid

Millal alustatakse eksamite vastuvõtmist?

7. mail alustab Maanteeamet kõikide kategooriate sõidueksamite vastuvõtmist.

Alates eriolukorra algusest, 16. märtsist on ära jäänud 3079 sõidueksamit ning kõik need juhikandidaadid soovivad endale uut eksamiaega. Palume mõistvat suhtumist, sest teeme kõik endast oleneva, et kriisi ajal tekkinud olukorda võimalikult kiiresti lahendada.

Kas mulle pakutakse uut eksami aega?

Kui sul eriolukorra tõttu jäi sõidueksami aeg ära, siis saabub teade uue eksami toimumise kohta. Kui see aeg ei sobi, saate selle ise e-teeninduses ümber registreerida. 

Millises järjekorras neid, kelle eksam ära jäi, eksamitele registreeritakse?

Neile, kelle eksam eriolukorra ajal ära jäi, antakse paralleelselt teiste eksamitega uus aeg võimalikult kiiresti. Maanteeamet koostab uued eksamigraafikud eksamite ära jäämise järjekorras ehk kui sul jäi eksam ära kohe eriolukorra alguses, siis saad esimeste seas uue aja. 

Näiteks, kui sul jäi eksam ära märtsis, siis saadetakse sulle uus eksamiaeg kahe nädala jooksul.

Mida peaksin tegema enne eksamit?

Nüüd on viimane aeg oma oskusi täiendada! Seega harjuta sõitu juhendajaga või pöördu sõidutunni saamiseks autokooli poole.

Kas ma saan tulla eksamile autokooli autoga?

Niikaua kuni kehtib eriolukord ja  2+2 reegel ei võeta vastu B-kategooria sõidueksameid autokooli autoga.

Mis saab neist, kelle eksamiaeg on broneeritud pärast 7. maid?

Kõik need eksamid võetakse vastu. Sõidueksamite vastuvõtmist alustatakse põhimõttel, et kõik alates 7.05 koostatud graafikud jäävad kehtima ja paralleelselt registreeritakse uutele B-kategooria eksamitele kõik need, kellel eksam ära jäi. Mootorratta eksamid toimuvad juba koostatud graafikute alusel ja rasketehnika eksamid jätkuvad koostöös autokoolidega. 

Kas teooriaeksami aastane kestusperiood pikeneb seetõttu?

Edukalt sooritatud teooriaeksam, mille kehtivuse lõpu kuupäev on Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra ajal või 30 päeva jooksul pärast eriolukorra lõppemist, kehtib edasi eriolukorra ajal ja 90 päeva pärast eriolukorra lõppemist.

Kes kompenseerib eriolukorra tõttu ära jäänud eksami tarbeks renditud haagise maksumuse?

Kuna eksam jäi ära COVID-19 viiruse pandeemia pärast välja kuulutatud eriolukorra tõttu, loetakse põhjus vääramatuks jõuks ja Maanteeamet kulutusi ei kompenseeri.

Kuidas saada tagasi eksami eest liigselt makstud riigilõiv?

Maanteeamet tühistas paljude klientide eriolukorra perioodi jäävad teooria- ja sõidueksamid. Oleme kliente taas registreerimas riigilõivuvabalt eksamitele. Kui Te olete end vahepealsel ajal uuesti eksamile registreerinud ja selle eest täiendavalt riigilõivu tasunud, saate enammakstud riigilõivu tagasi taotleda. Informatsiooni selle kohta on meie kodulehelt siit.

Näide: Kliendi sõidueksam pidi toimuma 17.03.2020 kuid see jäi seoses eriolukorraga ära. Klient leidis vaba eksamiaja 18.05.2020, registreeris end eksamile ja tasus uue riigilõivu. Sellega on klient tasunud riigilõivu kaks korda ja saab tagasi taotleda ühe enammakstud riigilõivu.

A-kategooria sõidueksamite vastuvõtmine eriolukorra ajal

Kuidas registreerida A-kategooria sõidueksamile eriolukorra ajal?

A-kategooria eksamitele saab esialgu registreerida läbi autokooli, alates maist avatakse registreerimine e-teeninduses Jõhvis, Pärnus, Tartus ja Tallinnas.

Millega pean arvestama, kui tulen eriolukorra ajal A-kategooria eksamile?

A-kategooria ja selle alamkategooria eksamile tulles peab olema eksamineeritaval kaasas lisaks tavapäraselt nõutule:

 • laetud mobiiltelefon koos käed-vaba seadmega, sest sõidueksam viiakse läbi kontaktivabalt ning Maanteeamet kasutab selleks telefoniga helistamist.
 • mask ja kindad. Eriolukorra ajal on eksamit tehes kohustuslik kanda maski ja ühekordseid kindaid. Maski ei asenda visiir, kuid see on koosmõjus maskiga veelgi tõhusam.

Isikukaitsevahendite kohta saad lugeda siit.

Mida teha, kui tunnen end kaks nädalat enne eksami algust haiglasena?                                                              

Kui kahe nädala jooksul on tulemas teooria- või sõidueksami aeg, kuid juhikandidaadil esineb üks järgmistest sümptomitest:

 • kehatemperatuur üle 37,0o C,
 • kurguvalu,
 • köha,
 • maitse- ja lõhnatundlikkuse kadu,
 • väsimus,
 • hingamisraskused, õhupuudus,
 • lihasvalu,

siis võta ühendust Maanteeametiga ning saad uue eksamiaja riigilõivuvabalt esimesel võimalusel.

Palun ära ohusta ennast ega teisi!

Kuidas käituda, kui inimene kahtlustab, et on nakatunud?

 • Kui Sul on haigusnähud (peamiselt köha ja palavik) ja kahtlustad, et oled nakatunud koroonaviirusesse, siis helista oma perearstile.
 • Kui Sa ei saa perearsti kätte, siis helista perearsti nõuandetelefonile 1220.
 • Võid kasutada ka enese hindamiskeskkonda www.koroonatest.ee. Seal saad lihtsatele küsimustele vastates teada, mida edasi teha.
 • Haiguskahtluse korral tuleb 14 päeva oma tervist jälgida.
 • Raskes seisundis haigestunule kutsu kiirabi telefonil 112.

Tervenemise ja ühiskonnaellu tagasipöördumise üle otsustab perearst.

Rohkem info leiab siit.

Teooriaeksamid

Millal alustatakse teooriaeksamite vastuvõtmist?

Teooriaeksamile saab registreerida alates 18. maist Maanteeameti e-teeninduses. Vahemikus 18–29.05 võtame vastu need teooriaeksamid, mis jäid ära eriolukorra tõttu. Alates 1.06 saavad teooriaeksami sooritada kõik, kes on autokooli lõpetanud.

Kui mingil põhjusel ei ole võimalik end e-teeninduses teooriaeksamile registreerida, siis tuleb broneerida endale aeg büroo külastamiseks siin. Büroos saab teooriaeksamile aega registreerida.

Mul jäi eriolukorra tõttu teooriaeksam ära. Kuidas saan uue eksamiaja?

Maanteeameti spetsialist helistab neile, kelle teooriaeksam eriolukorra tõttu ära jäi, ja pakub uue aja vahemikus 18-29.05 ning registreerib isiku talle sobival ajal ja sobivas kohas eksamile.

Kui tulevane sõidukijuht kõnele ei vasta, siis registreeritakse ta eksamile ning saadetakse e-kirjaga uus eksamiaeg, koht ja vajalik lisainfo. Kui Maanteeameti pakutud aeg teooriaeksami sooritamiseks siiski ei sobi, siis saab seda muuta e-teeninduses.

Millega peaksin arvestama, kui tulen eksamile?

Meie teenindusbüroodes, kus teenuseid osutatakse, järgitakse rangelt ametlikke nõudeid ja soovitusi, et vähendada nakkusohtu. Seega võtame teooriaeksameid vastu vähendatud gruppides. Maanteeameti büroosid külastades palume võimalusel kanda maski.

Kui on tulemas teooriaeksami aeg, kuid tunned ennast haiglaselt, siis võta ühendust Maanteeametiga ning saad uue eksamiaja riigilõivuvabalt esimesel võimalusel.

Palun ära ohusta ennast ega teisi!

Millised erisused on teooriaeksami kehtivusajaga seoses eriolukorra ning sellele järgneva perioodiga?

Edukalt sooritatud teooriaeksam, mille kehtivuse lõpu kuupäev on Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra ajal või 30 päeva jooksul pärast eriolukorra lõppemist, kehtib edasi eriolukorra ajal ja 90 päeva pärast eriolukorra lõppemist. Seega kui teooriaeksami kehtivuse lõpukuupäev on perioodil 12.03.2020-16.06.2020, siis vastava kategooria teooriaeksam kehtib edasi kuni 17.08.2020. Kõigi varasemate ning hilisemate teooriaeksamite kehtivus on 12 kuud.    

Juhtimisõigus ja juhiluba

Tervisetõend aegus või kohe aegub. Perearst ei võta vastu või on juba broneeritud visiidiaja tühistanud. Kas juhtimisõigus peatub? Kas saab ilma kehtiva tervisetõendita juhiluba vahetada?

7.05.2020 jõustus liiklusseaduse muudatus, mille kohaselt juhtimisõigus ei peatu, kui tervisetõend on aegunud eriolukorra ajal (alates 12.03.2020) ja 90 päeva pärast eriolukorra lõppu. Samuti on võimalik kõigil juhiluba vahetada ilma kehtivat tervisetõendit omamata eriolukorra ajal ja 90 päeva pärast eriolukorra lõppu.

Juht peab olema füüsiliselt ja psüühiliselt võimeline sõidukit juhtima ning tal ei tohi olla haigusi või tervisehäireid, mis takistavad ohutut juhtimist. Oma terviseseisundi hindamine on eriolukorra ajal ja 90 päeva pärast eriolukorda juhi enda kohustus. Sarnane kohustus on juhil näiteks ka enne sõidu alustamist veenduda, et tema terviseseisund lubab sõidukit juhtida (Liiklusseadus 33 lõike 2 punkt 1).

Tervisekontroll tuleb läbida esimesel võimalusel, kui perearstide töö on normaliseerunud, aga mitte hiljem kui 90 päeva jooksul peale eriolukorra lõppemist. Kui selle aja jooksul ei ole läbitud, siis juhtimisõigus peatub.

Kuidas juhiluba vahetada, kui büroo on suletud?

Maanteeamet on loonud klientidele mugava võimaluse toimingute tegemiseks ilma kodust lahkumata - e-teenindus. Soovitame kõikvõimalikud toimingud praeguses eriolukorras e-teeninduse kaudu teha. E-teeninduse leiab siit.

Peaksin läbima lähiajal lõppastme koolituse, et esmane juhiluba vahetada juhiloa vastu. Mida teha?

Esmase juhiloa vahetamiseks juhiloa vastu on kindlasti vaja läbida lõppastme koolitus. Soovitame kontakteeruda erinevate autokoolidega ja läbida lõppastme koolitus esimesel võimalusel. Peale lõppastme koolituse läbimist edastab autokool andmed elektrooniliselt liiklusregistrisse. Peale andmete jõudmist liiklusregistrisse saab esmase juhiloa omanik taotleda esmase juhiloa vahetamist juhiloa vastu Maanteeameti e-teeninduses. Täpsem info esmase juhiloa vahetamise kohta on välja toodud Maanteeameti kodulehel.

Minu esmane juhiluba aegub/aegus. Mida teha?

Esmane juhiluba, mille kehtivuse lõpu kuupäev on eriolukorra ajal või 30 päeva jooksul pärast eriolukorra lõppemist, kehtib edasi eriolukorra ajal ja 90 päeva pärast eriolukorra lõppemist.

Ehk need isikud, kelle esmane juhiluba on kaotanud kehtivuse ajavahemikul 12.03.2020 kuni 16.06.2020, võivad mootorsõidukit Eestis juhtida kuni 15.08.2020. Juhtimisõigus jääb küll „peatunud“ olekusse, kuid kehtivuse kaotanud esmane juhiluba loetakse liiklusseaduse alusel siiski kehtivaks.

See kehtib ka kehtivat liiklusalast karistust omava esmase juhiloa omanikele, kes peaksid sooritama teooriaeksami ja kelle esmane juhiluba kaotab kehtivuse eriolukorra perioodil.

Esmase juhiloa omanikud, kel tingimused täidetud, saavad taotleda esmase juhiloa vahetamist juhiloa vastu. Taotlemise eeltingimused on välja toodud Maanteeameti kodulehel.

Kas juhiluba või esmast juhiluba peab endiselt loovutama? Kuidas seda teha?

Kui isiku suhtes on jõustunud mootorsõiduki juhtimisõiguse äravõtmise või kehtetuks tunnistamise otsus, on isik kohustatud viie tööpäeva jooksul otsuse jõustumisest arvates loovutama oma juhiloa Maanteeametile. Seega juhiluba või esmane juhiluba tuleb siiski loovutada, hoolimata eriolukorrast. Dokument on võimalik loovutada oma elukohajärgses büroo postkasti (kontaktid leitavad siit) või edastada see posti teel (sh välisriigis viibides) koos täidetud (esmase) juhiloa loovutamise lehega – leitav siit.

Mida teha, kui olen hiljuti Eestisse taas elama asunud, kuid e-teeninduses juhiluba vahetada ei saa kuna alalise elukoha nõue 185 päeva ei ole täidetud?

Isikud, kes on alles hiljuti elukoha Eestisse registreerunud ja soovivad alaliselt Eestis elada ning juhiluba vahetada, saavad Maanteeametile edastada vabas vormis vastavasisulise taotluse digiallkirjastatult e-posti teel info [at] mnt.ee.

Taotlust esitades pöörata tähelepanu:

 1. E-kirja teemaväljal märkida oma elukohajärgne Maanteeameti teenindusbüroo ning toimingu nimetus „juhiloa vahetamine“. Näiteks: Tallinn, juhiloa vahetamine.
 2. Taotluses tuua välja postiaadress, kuhu juhiluba saata.
 3. Taotlusele lisada riigilõivu (26 eurot) tasumist tõendav dokument või andmed riigilõivu tasumise kohta.
 4. Kui juhiloa omaniku rahvastikuregistri järgne elukoht on Eestis, kuid tal ei ole 185 päeva Eestis elamist veel täitunud, siis digiallkirjastatakse koos taotlusega ka täidetud „alalise elukoha kinnitus“, mis on kättesaadav siit.
 5. Kui juhiloa omaniku rahvastikuregistri järgne elukoht on teises Euroopa Liidu liikmesriigis, kuid isiklike ja tööalaste sidemete tõttu, või ainult isiklike sidemete tõttu, pöördub ta korrapäraselt Eestisse, siis digiallkirjastatakse koos taotlusega ka täidetud „alalise elukoha kinnitus“ ja alalise elukoha tõendid. Selle kohta leiab infot siit.
 6. Politsei- ja Piirivalveametis tehtud foto ja allkiri on juhiloale kandmiseks saadaval. See tähendab, et viimase viie aasta jooksul on taotlejale Politsei- ja Piirivalve poolt väljastatud ID-kaart või pass.

Juhiluba saadetakse taotluses märgitud postiaadressile. Kui juhiluba ei ole 10 päeva jooksul kohale jõudnud, siis tuleb sellest Maanteeametit teavitada infotelefonil 620 1200.

ADR-, ameti- ja täienduskoolitused ning ohutusnõunik

Kuidas pikendada eriolukorras pädevustunnistust (või juhiloal olevat vastavat kirjet), autojuhi ADR koolitustunnistust ja ohutusnõuniku tunnistust, mis lõpeb ajavahemikul 1. märts kuni 1. november 2020?

Kui isikul ei ole Vabariigi Valitsuse 2020. aasta 12. märtsil väljakuulutatud eriolukorra võimalik teha ühte järgnevatest:

 • läbida autoveoseaduse § 37 lõigetes 4 ja 5 nimetatud täienduskoolitust;
 • läbida autoveoseaduse § 40 lõikes 4 nimetatud täienduskoolitust ja sooritada eksamit;
 • läbida kemikaaliseaduse § 13 lõikes 4 nimetatud täienduskoolitust ja sooritada eksamit.

Kui lisaks selle sama isiku pädevustunnistuse (või juhiloal oleva vastava kirje) kehtivus; autojuhi ADR koolitustunnistus või ohutusnõuniku tunnistus lõpeb ajavahemikul 1. märts kuni 1. november 2020, võib Maanteeamet anda dokumendi kehtivusega kuni 2020. aasta 30. november.

Selle toimingu eest riigilõivu tasuma ei pea.

Kui isikul on eespool nimetatud dokument, mille kehtivus lõppeb ajavahemikul 01.03.-01.11.2020 ning ta soovib selle pikendamist eriolukorra tõttu kuni 30.11.2020, tuleb saata taotlus digitaalselt allkirjastatuna info [at] mnt.ee. Alusblanketiks võib kasutada Maanteeameti blanketti: "Avaldus“. (PDF) Taotluse võib saata ka autenditult läbi Maanteeameti e-teeninduse postkasti.

Taotluse juures tuleb isikul:

 • kirjutada juurde, et soovite dokumendi (tuua välja dokumendi nimetus ja number) pikendamist eriolukorras;
 • tuua välja Eesti riigisisene aadress, kuhu dokument saadetakse;
 • arvestada, et liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus peab olema foto ja allkiri, mis ei ole vanem kui viis aastat.

Pädevustunnistuse taotlemisel puudub tervisetõend

Eriolukorra ajal ja 90 päeva pärast eriolukorra lõppemist ei pea pädevustunnistuse väljastamiseks esitama kehtivat tervisetõendit, kuid pädevustunnistuse taotleja peab füüsiliselt ja psüühiliselt olema võimeline mootorsõidukit juhtima ning tal ei tohi olla haigusi või tervisehäireid, mis takistavad ohutut juhtimist (jõustus 25.05.2020).

Kuidas tellida pädevustunnistus ja autojuhi ADR koolitustunnistus (ning vajadusel eksamitele registreerimine) teenindusbürood külastamata?

E-posti teel tunnistuse taotlemiseks edastab isik aadressile info [at] mnt.ee digitaalselt allkirjastatud taotluse tunnistuse väljastamiseks. Alusblanketiks võib kasutada Maanteeameti blanketti: "Avaldus (PDF)". Taotluse võib saata ka autenditult läbi Maanteeameti e-teeninduse postkasti.  Taotluse juures tuleb isikul arvestada järgmisega:

 • kirjutada juurde, mida soovite taotleda;
 • juurde lisada info tasutud riigilõivu kohta;
 • tuua välja Eesti riigisisene aadress, kuhu dokument saadetakse;
 • arvestada, et liiklusregistris või isikut tõendavate dokumentide andmekogus peab olema foto ja allkiri, mis ei ole vanem kui viis aastat.
 • täidetud peavad olema tunnistuse saamiseks vajaminevad muud tingimused, mis on leitavad siit:

Küsimuste või probleemide korral kirjutage info [at] mnt.ee.

Digitaalse sõidumeeriku kaart

Üldised põhimõtted, mis kehtivad ka eriolukorra ajal

Kaart taotletakse alati elukohajärgses riigis. Näiteks kui alaline elukoht on Soomes, siis tuleb sõidumeerikukaart taotleda Soome vastavalt asutuselt.

Juhikaardi ja töökojakaardi taotlemisel peavad olema kaardile kandmiseks saadaval vastavalt kaardi omaniku või valdaja Politsei- ja Piirivalveametis tehtud foto ja allkiri. See tähendab, et viimase viie aasta jooksul on talle Politsei- ja Piirivalveameti poolt väljastatud ID-kaart või pass.

Mida teha, kui sõidumeerikukaart ei tööta?

Kaardi omanik saadab kaardi asendamise taotluse ja selgitused tõrke kohta digiallkirjastatult e-postiga aadressile info [at] mnt.ee või autenditult e-teeninduse postkasti kaudu. Kirja saates pöörata tähelepanu järgnevale:

 1. E-kirja teemaväljal märkida büroo, kuhu rikkega kaardi toimetate ning toimingu nimetus „sõidumeerikukaart“. Näiteks: „Tallinn, sõidumeerikukaart“.
 2. Taotluses tuua välja postiaadress, kuhu asenduskaart saata.

Seejärel tuleb toimetada rikkega kaart büroosse. Valikuid on kaks:

 1. tuua lähima büroo postkasti;
 2. saata postiga.

Maanteeameti büroode kontaktid leiab siit.

Kui oleme tõrkega kaardi kätte saanud, teavitame kaardi omanikku otsusest, kas kaart asendatakse riigilõivuvabalt. Kui kiip on nähtava vigastuseta, siis riigilõivuvabalt. Kui vigastusega, siis tuleb tasuda kaardi väljastamise eest riigilõiv 50 eurot.

Asenduskaart tellitakse Maanteeameti poolt määratud teenindusbüroosse. Kui kaart on kohal, siis pannakse see posti ja teavitatakse klienti, et kaart pandi teele. Kui kaart ei ole 10 päeva jooksul kohale jõudnud, tuleb sellest Maanteeametit teavitada infotelefonil 620 1200.

Mida teha, kui sõidumeerikukaart hakkab aeguma või on kadunud/varastatud/hävinud?

Juhikaardi uuendamiseks või asendamiseks palume kasutada e-teenindust. Kaardi kättetoimetamise aadress edastada meile sel juhul e-teeninduse postkasti kaudu.

See, kuidas ülejäänud kaarte e-posti teel taotleda, on välja toodud meie kodulehel. Juhime veelkord tähelepanu, et kättetoimetamise postiaadress tuleb taotluses välja tuua.

Mida teha, kui välisriigis väljastatud juhikaart hakkab aeguma?

Kaardi omanik saadab kaardi vahetamise taotluse digiallkirjastatult e-postiga aadressile info [at] mnt.ee. Taotlust esitades pöörata tähelepanu:

 1. E-kirja teemaväljal märkida büroo, kuhu välisriigi kaardi toimetate ning toimingu nimetus „sõidumeerikukaart“. Näiteks: „Tallinn, sõidumeerikukaart“.
 2. Taotluses tuua välja postiaadress, kuhu uuendatud kaart saata.
 3. Taotlusele lisada riigilõivu (50 eurot) tasumist tõendav dokument või andmed riigilõivu tasumise kohta.
 4. Kui kaart taotletakse välisriigi juhiloa alusel, siis lisatakse taotlusele välisriigi juhiloa esi- ja tagakülje pildid.
 5. Kui kaardi omaniku rahvastikuregistri järgne elukoht on Eestis, kuid tal ei ole 185 päeva Eestis elamist veel täitunud, siis digiallkirjastatakse koos taotlusega ka täidetud „alalise elukoha kinnitus“, mis on kättesaadav siit.
 6. Kui kaardi omaniku rahvastikuregistri järgne elukoht on teises Euroopa Liidu liikmesriigis, kuid isiklike ja tööalaste sidemete tõttu, või ainult isiklike sidemete tõttu, pöördub ta korrapäraselt Eestisse, siis digiallkirjastatakse koos taotlusega ka täidetud „alalise elukoha kinnitus“ ja alalise elukoha tõendid. Selle kohta leiab infot siit.

Seejärel tuleb toimetada välisriigi kaart büroosse. Valikuid on kaks:

 1. tuua lähima büroo postkasti;
 2. saata postiga.

Maanteeameti büroode kontaktid leiab siit.

Uuendatud kaart tellitakse Maanteeameti poolt määratud teenindusbüroosse. Kui kaart on kohal, siis pannakse see posti ja teavitatakse klienti, et kaart on teele pandud. Kui kaart ei ole 10 päeva jooksul kohale jõudnud, tuleb sellest Maanteeametit teavitada infotelefonil 620 1200

 

Liikmesriigi juhiluba

Üldised põhimõtted, mis kehtivad ka eriolukorra ajal

Juhiluba taotletakse alati elukohajärgses riigis. Näiteks kui alaline elukoht on Soomes, siis tuleb juhiluba taotleda Soome vastavalt asutuselt.

Eriolukorra ajal e-posti teel Eesti juhiloa taotlemiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

 • Tervisetõend on kehtiv.
 • Politsei- ja Piirivalveametis tehtud foto ja allkiri on juhiloale kandmiseks saadaval. See tähendab, et viimase viie aasta jooksul on taotlejale Politsei- ja Piirivalveameti poolt väljastatud ID-kaart või pass.

Eriolukorra ajal saame vahetada vaid sellise Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi Konföderatsioonis väljastatud juhiloa, mille vahetamise tingimuseks ei ole eksamite sooritamine.

Eelisjärjekorras vahetame kutseliste juhtide aeguvad liikmesriigi juhiload ja seejärel vastavalt võimalustele ka ülejäänud isikute aeguvad liikmesriigi juhiload.

Mida teha, kui Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi Konföderatsioonis väljastatud juhiluba on aegumas?

Liikmesriigi juhiloa omanik saadab juhiloa vahetamise taotluse digiallkirjastatult e-postiga info [at] mnt.ee. Taotlust esitades pöörata tähelepanu:

 1. E-kirja teemaväljal märkida büroo, kuhu liikmesriigi juhiloa toimetate ning toimingu nimetus „liikmesriigi juhiluba“. Näiteks: „Tallinn, liikmesriigi juhiluba“.
 2. Taotlusele lisada vahetatava juhiloa esi- ja tagakülje pildid.
 3. Taotluses tuua välja postiaadress, kuhu Eesti juhiluba saata.
 4. Taotlusele lisada riigilõivu (26 eurot) tasumist tõendav dokument või andmed riigilõivu tasumise kohta.
 5. Kui liikmesriigi juhiloa omaniku rahvastikuregistri järgne elukoht on Eestis, kuid tal ei ole 185 päeva Eestis elamist veel täitunud, siis digiallkirjastatakse koos taotlusega ka täidetud „alalise elukoha kinnitus“, mis on kättesaadav siit.
 6. Kui liikmesriigi juhiloa omaniku rahvastikuregistri järgne elukoht on teises Euroopa Liidu liikmesriigis, kuid isiklike ja tööalaste sidemete tõttu, või ainult isiklike sidemete tõttu, pöördub ta korrapäraselt Eestisse, siis digiallkirjastatakse koos taotlusega ka täidetud „alalise elukoha kinnitus“ ja alalise elukoha tõendid. Selle kohta leiab infot siit.

Seejärel tuleb toimetada liikmesriigi juhiluba büroosse. Valikuid on kaks:

 1. tuua lähima büroo postkasti;
 2. saata postiga.

Maanteeameti büroode kontaktid leiab siit.

Eesti juhiluba tellitakse Maanteeameti poolt määratud teenindusbüroosse. Kui juhiluba on kohal, siis pannakse see posti ja teavitatakse klienti, et juhiluba on teele pandud. Kui juhiluba ei ole 10 päeva jooksul kohale jõudnud, tuleb sellest Maanteeametit teavitada infotelefonil 620 1200.

Välisriigi juhiluba

Üldised põhimõtted, mis kehtivad ka eriolukorra ajal

Juhiluba taotletakse alati elukohajärgses riigis. Näiteks kui alaline elukoht on Soomes, siis tuleb juhiluba taotleda Soome vastavalt asutuselt.

Eriolukorra ajal e-posti teel Eesti juhiloa taotlemiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:

 • Tervisetõend on kehtiv.
 • Politsei- ja Piirivalveametis tehtud foto ja allkiri on juhiloale kandmiseks saadaval. See tähendab, et viimase viie aasta jooksul on taotlejale Politsei- ja Piirivalveameti poolt väljastatud ID-kaart või pass.

Eriolukorra ajal saame vahetada vaid sellise välisriigis (mitte Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või Šveitsi Konföderatsioonis) väljastatud juhiloa, mille vahetamise tingimuseks ei ole eksamite sooritamine.

Eelisjärjekorras vahetame kutseliste juhtide aeguvad välisriigi juhiload ja seejärel vastavalt võimalustele ka ülejäänud isikute aeguvad välisriigi juhiload.

Mida teha, kui välisriigis väljastatud juhiluba on aegumas või 12-kuuline juhiloa kehtimise periood alates Eestisse elama asumisest on täitumas?

Välisriigi juhiloa omanik saadab juhiloa vahetamise taotluse digiallkirjastatult e-postiga info [at] mnt.ee. Taotlust esitades pöörata tähelepanu:

 1. E-kirja teemaväljal märkida büroo, kuhu välisriigi juhiloa toimetate ning toimingu nimetus „välisriigi juhiluba“. Näiteks: „Tallinn, välisriigi juhiluba“.
 2. Taotlusele lisada vahetatava juhiloa esi- ja tagakülje pildid.
 3. Taotluses tuua välja postiaadress, kuhu Eesti juhiluba saata.
 4. Taotlusele lisada riigilõivu (26 eurot) tasumist tõendav dokument või andmed riigilõivu tasumise kohta.
 5. Kui välisriigi juhiloa omaniku rahvastikuregistri järgne elukoht on Eestis, kuid tal ei ole 185 päeva Eestis elamist veel täitunud, siis digiallkirjastatakse koos taotlusega ka täidetud „alalise elukoha kinnitus“, mis on kättesaadav siit.
 6. Kui välisriigi juhiloa omaniku rahvastikuregistri järgne elukoht on teises Euroopa Liidu liikmesriigis, kuid isiklike ja tööalaste sidemete tõttu, või ainult isiklike sidemete tõttu, pöördub ta korrapäraselt Eestisse, siis digiallkirjastatakse koos taotlusega ka täidetud „alalise elukoha kinnitus“ ja alalise elukoha tõendid. Selle kohta leiab infot siit.

Seejärel tuleb toimetada välisriigi juhiluba büroosse. Valikuid on kaks:

 1. tuua lähima büroo postkasti;
 2. saata postiga.

Maanteeameti büroode kontaktid leiab siit.

Eesti juhiluba tellitakse Maanteeameti poolt määratud teenindusbüroosse. Kui juhiluba on kohal, siis pannakse see posti ja teavitatakse klienti, et juhiluba on teele pandud. Kui juhiluba ei ole 10 päeva jooksul kohale jõudnud, tuleb sellest Maanteeametit teavitada infotelefonil 620 1200.

 

Rahvusvaheline juhiluba

Info rahvusvahelise juhiloa taotlemise kohta e-posti teel leiab siit. Eriolukorra ajal rahvusvahelise juhiloa postiga koju tellimiseks palume taotlemisel märkida ka aadress, kuhu dokument saata.