Läti–Eesti ühisprojekt "SMART E67" lõppes konverentsiga

16. mai 2019 - 15:00
Smart E67 konverents

16. mail 2019 toimus Läti–Eesti ühisprojekti „SMART E67“ lõpetav konverents „Intelligent Transportation Systems for the safe future“ Riias.

Konverentsi põhirõhk oli teemadel, kuidas muuta liiklemist ohutumaks ja paremaks.

„Oleme rahul, et antud projekt õnnestus väga hästi ning meie teedele lisandusid liiklejaid operatiivselt abistavad muutuva teabega liiklusmärgid,“ sõnas infotehnoloogia osakonna tootejuht ja Smart E67 Eesti projektijuht Kristjan Duubas. „Kindlasti ei jää see projekt viimaseks ning muutuva teabega liiklusmärke lisandub meie teedele veelgi. Loodan, et tulevikus leiame projekte, mida viia läbi koos lähinaabritega, et liiklejate sõit oleks mugavam, sujuvam ja ajaliselt lühem.“

Konverentsil rääkis CEDRi peasekretär Steve Phillips sellest, millised on meie väljakutsed transpordi infrastruktuuri arendamisel.

TalTechi professor Dago Antov tutvustas muutuva teabega liiklusmärkide mõju liiklejate käitumisele ning sedagi, kas neid jälgitakse tavapärastest liiklusmärkidest rohkem.

Maanteeameti strateegilise planeerimise osakonna peaspetsialist Maria Pashkevich andis ülevaate riigiteedel rakendatud statsionaarse automaatse kiirusjärelevalve mõju liiklusõnnetustele (uuring on leitav ka kodulehelt).

„SMART E67“ projektijuht Boriss Jelisejevs tutvustas projekti tulemusi ja mõju ning rõhutas piiriülest koostööd muutuva teabega märkide juhtimisel. Tulemustena tõi ta välja aja kokkuhoiu, liiklusohutuse kasvu ning vähem sõidukite heitmeid.

Maanteeameti liiklusjuhtimiskeskuse juhataja Siim Vaikmaa rääkis õppetundidest, mida saime, kui võtsime kasutusele muutuva teabega liiklusmärgid.

SMART E67 ühisprojekti käigus rajati Via Baltica trassile (E67) Eesti ja Läti lõikudele erinevaid teeäärse targa tehnoloogia lahendused liikluse juhtimiseks, seireks ning liiklejate teavitamiseks.

SMART E67 projekt toimub Läti (juhtivpartner) ja Eesti maanteeametite koostöös, konsulteeriv roll oli veel ka Soome Transpordiametil. Projekti kogueelarve on 2,4 miljonit eurot ning seda rahastab 85% ulatuses Euroopa Liidu Kesk-Läänemere programm.

Projekti kohta saab lähemalt lugeda siit.