Liinilubade komisjoni otsused jaanuaris

9. veebruar 2016 - 0:00

Jaanuaris anti välja viis uut liiniluba ja muudeti 11 liini sõiduplaani. Kahe sõiduliini luba tunnistati kehtetuks ja alates 4. aprillist lõpetatakse liinide nr 305 Põlva – Ihamaru – Kambja – Tartu ja nr 309 Põlva – Vastse-Kuuste – Tartu teenindamine. Osaliselt asendatakse ärajäävad väljumised Põlva ja Tartu maavalitsuste poolt avalike liinidega.

Antud liiniload alljärgnevate kaugbussiliinide teenindamiseks:

liin nr 887 Tallinn – Märjamaa – Pärnu (MK Autobuss AS);

liin nr 170 Tallinn – Paide – Türi – Võhma – Viljandi (Eesti Buss OÜ);

liin nr 226 Tallinn – Rakvere (GoBus AS);

liin nr 227 Rakvere – Tallinn (GoBus AS);

liin nr 867 Tallinn – Kohtla-Järve – Sillamäe – Narva (MK Autobuss AS).

Kinnitatud sõiduplaanid liinidele:

liin nr 713 Haapsalu – Risti – Tallinn (GoBus AS);

liin nr 734 Haapsalu – Risti – Tallinn (GoBus AS);

liin nr 872 Rapla – Kohila – Tallinn (MK Autobuss AS);

liin nr 940 Pärnu – Võru – Värska sanatoorium (OÜ Presto);

liin nr 390 Tallinn – Paide – Türi – Viljandi (AS Hansa Bussiliinid);

liin nr 895 Tallinn – Viljandi (AS Hansa Bussiliinid);

liin nr 373 Viljandi – Tartu (AS Hansa Bussiliinid);

liin nr 408 Viljandi – Tartu (AS Hansa Bussiliinid);

liin nr 225 Rakvere – Tallinn (GoBus AS);

liin nr 228 Rakvere – Tallinn (GoBus AS);

liin nr 724 Tallinn – Tartu (AS Lux Express Estonia).

Liinilubade kehtetuks tunnistamine (vedaja, MTÜ Ilumetsa Rongipeatuse Sõbrad taotlusel):

liinid nr 305 Põlva – Ihamaru – Kambja – Tartu ja nr 309 Põlva – Vastse-Kuuste – Tartu teenindamine lõpetatakse alates 04.04.2016.

Liinilubade komisjoni kuuluvad:

Esimees: Kirke Williamson; 

Aseesimees: Aini Proos; 

Liikmed: Dago Antov, Vello Jõgisoo, Maris Kado, Harri Lepamets, Valentina Lunina, Heldur Lääne, Mika Männik, Avo Rahu, Katrin Tambur, Juli-Ann Siimpoeg ja Anne Vodi. 

Maanteeameti nõuandva funktsiooniga liinilubade komisjoni koosseisu kinnitab Maanteeameti peadirektor. Komisjon teeb peadirektorile ettepaneku liinilubade andmisest või keeldumisest ja sõiduplaanide kinnitamisest. Liinilubade komisjoni koosolek toimub reeglina kord kuus ja komisjon võib kasutada ka elektroonilist töövormi ning vajadusel tulla kokku sagedamini.  

 

Täpsem informatsioon:

Triin Adamson
Maanteeamet
Avalike suhete osakond
611 9308 / 518 2505
triin.adamson@mnt.ee