Liinilubade komisjoni otsused mais

10. juuni 2016 - 10:45

Maikuus toimus kolm liinilubade komisjoni, milles anti välja kolm uut liiniluba ning muudeti kuue liini sõiduplaani. Ühe sõiduliini luba tunnistati kehtetuks vedaja taotlusel.

Antud liiniload alljärgnevate kaugbussiliinide teenindamiseks:

  • liin nr 175 Tartu – Mustvee – Jõhvi – Sillamäe – Narva (Eesti Buss OÜ),
  • liin nr 709 Kuressaare – Orissaare – Pärnu (Kalle Bussid OÜ),
  • liin nr 246 Mustvee – Tartu (GoBus AS).

Kinnitatud sõiduplaanide liinidele:

  • liin nr 270 Tallinn – Pärnu (Estonian Lines OÜ),
  • liin nr 271 Tallinn – Pärnu (Estonian Lines OÜ),
  • liin nr 887 Tallinn – Märjamaa – Pärnu (MK Autobuss AS),
  • liin nr 361 Pärnu – Viljandi – Tartu (GoBus AS),
  • liin nr 722 Tallinn – Kuivastu – Orissaare – Kuressaare (Kalle Bussid OÜ),
  • liin nr 906 Tallinn – Aseri – Kohtla-Järve – Jõhvi – Narva (AS Lux Express Estonia).

Ennetähtaegsed kehtetuks tunnistamised vedaja taotlusel:

  • alates 25.08.2016 jääb käigust ära liin nr 242 Rakvere – Mustvee – Tartu. Ära jäävad väljumised kell 14.05 (käigus R, P) Rakverest ja kell 18.30 (käigus R) Tartust.

Liinilubade komisjoni kuuluvad:

Esimees: Kirke Williamson;

Aseesimees: Aini Proos;

Liikmed: Vello Jõgisoo, Maris Kado, Harri Lepamets, Valentina Lunina, Heldur Lääne, Mika Männik, Avo Rahu, Katrin Tambur, Juli-Ann Siimpoeg ja Anne Vodi.

Maanteeameti nõuandva funktsiooniga liinilubade komisjoni koosseisu kinnitab Maanteeameti peadirektor. Komisjon teeb peadirektorile ettepaneku liinilubade andmisest või keeldumisest ja sõiduplaanide kinnitamisest. Liinilubade komisjon toimub kord kuus ja komisjon võib kasutada ka elektroonilist töövormi ning vajadusel tulla kokku sagedamini.