Lõuna regioonis tuleb sadade kilomeetrite ulatuses teetöid

12. aprill 2016 - 0:00

Käesoleval aastal on lõuna regioonis oodata suuri rekonstrueerimis- ja taastusremonditöid. Palju tööd on ka liiklusohtlike kohtade parendamise ja katete ehitusega kruusateedele.

Eelmisel aastal sai Maanteeameti lõuna regioonis valmis Tartu läänepoolse ümbersõidu 5. ehitusala ja rekonstrueeriti Jõhvi – Tartu – Valga maanteel kaks lõiku. „Jätkuvalt tegeleme ka katete ehitusega kruusateedele. Möödunud aastal said mitmed teed Tartumaal tolmuvaba katte alla. Tänavu on oodata 82 km ulatuses katete ehitust kruusateedele ning töid teostatakse kõigis viies maakonnas,“ rääkis Maanteeameti lõuna regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Taal möödunud aasta õnnestumistest.

Teetööde eesmärk on liiklejatele paremate sõidutingimuste loomine. „Eelmisest aastast õppisime, et lepingutesse tuleb täpsemalt lahti kirjutada meiepoolne nägemus ehitusaegsest liikluskorraldusest. Tänavu olemegi rohkem tähelepanu pööranud ka sellele, et tagada sõidukijuhtidele võimalikult sujuv liiklemine,“ selgitas ehitusvaldkonna juht. „Sel aastal soovime teostada ka kiirpindamist Põlva–Tartu teel, mis eelmisel aastal kahjuks ära jäi,“ lisas Taal.

„Tänavu ootab ees kolme väga olulise teelõigu rekonstrueerimine. Neile töödele lisaks on tulemas mitmed taastusremondid ja Värska alevikku on plaan ehitada uus kaarsild,“ sõnas Maanteeameti lõuna regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Taal. „Olulisena võib ka välja tuua, et Jõgeva ümber tuleb kolm ehitustööd – Jõgeva–Mustvee katte taastusremont, Jõgeva–Jõgeva aleviku jalgratta- ja jalgtee ning Tartu – Jõgeva – Aravete Jõgeva teeületuskoht,“ lisas Taal.

Maanteeameti lõuna regioonis on tänavu 3,5 kilomeetri ulatuses ehitusobjekte ja rekonstrueerimisobjektide maht on 35,3 km. 389 kilomeetri ulatuses tuleb pindamistöid ning 49,6 kilomeetrit taastusremonti. Plaanis on likvideerida 62 liiklusohtlikku kohta ja remontida või ehitada 9 silda. Müratõkkeseinu ehitatakse poole kilomeetri ulatuses. Samuti ootab lõuna regioonis ees 82 kilomeetri ulatuses katete ehitust kruusateedele.

Suurematest teetöödest on tänavu plaanis teostada:

Võõpsu–Mikitamäe lõigu rekonstrueerimine võetakse ette, sest maantee seisukord on hetkel halb, kate on kitsas ja amortiseerunud ning ebatasane. Töödega alustatakse eeldatavasti aprillikuu jooksul. Esineb hulgaliselt pragusid ja lagunenud kohti. Ehitustööde käigus parandatakse ja laiendatakse tee muldkeha, ehitatakse põhiteele ja mahasõitudele uued truubid ning kaevatakse uued kraavid. Paigaldatakse uued märgid ja põrkepiirded ning Mikitamäele ehitatakse ühe kilomeetri pikkune uus jalgratta- ja jalgtee ning uus tänavavalgustus. 

Meoma–Alatskivi lõigu rekonstrueerimise eeldatav algus on aprillis ja lõpptähtaeg on tänavu oktoobris. Töid teostab AS Nordecon ja ehituslepingu maksumus on 3,5 mln eurot. Rekonstrueerimistööd on plaanis, sest praeguseks on kate amortiseerunud ja vajab ümberehitamist ning tugimaantee on olulise tähtsusega turismikoridor Aovere–Mustvee lõigul. Tööde käigus ehitatakse asfaltbetoonkate ning rajatakse jalgtee.

Eeldatavalt alustatakse aprillis ka Põlva–Saverna lõigu rekonstrueerimisega ning tööde teostamiseks on aega oktoobri lõpuni. Töid teostab Teede REV-2 ja järelevalvet Taalri Varahaldus, objekti maksumus on üle 3 mln euro. Praegusel hetkel on teekate kogu ulatuses ebatasane, lokaalsete vajumitega ning esineb ka põik- ja pikipragusid. Põhitee remondi käigus vahetatakse välja teetruubid, parandatakse muldkeha ja pikiprofiili, paigaldatakse üks kiht asfalti. Lõpptulemusena muutub liiklusruum tasasemaks, laiemaks ning ohutumaks. Ehitus toob kaasa mõningaid ebamugavusi liiklemises, kuid üldiselt on ehitus planeeritud teostada pool-poolega meetodil ehk üks pool teed on ehituses ja liiklus toimub teise poole tee ulatuses. Ehitajal on lubatud tee sulgeda kuni 14 päevaks.

Otepää – Kääriku – Kurevere km 0,018–3,320 taastusremont kestab juunikuus. Hetkel on antud lõigul pikiroopad, kate on osaliselt lagunenud ja esineb vajumisi. Töödega paigaldatakse uus asfaltkiht. Teetöödega kaasnevad ajutised liikluspiirangud.

Jõgeva–Mustvee km 0,005–1,802 ja km 2,377–4,928 katte taastusremont algab mais ja lõpeb oktoobris. Antud lõigul on hetkel pikiroopad, kate on osaliselt lagunenud ning esineb vajumisi. Taastusremondiga paigaldatakse uus asfaltkiht ning ehitatakse ümber kaks ringristmikku. Ringtee muutub kitsamaks ja tuleb üks sõidurada, mis muudab liiklemise ohutumaks.

Mõniste silla ehitustööd algavad mais ning suuremate tööde lõpp on kavandatud septembrisse. Töid teostab Grk Infra AS, projekti maksumus on 620 000 eurot. Vana silla kandevkonstruktsioon ei arvesta tänapäevase liikluskoormusega. Ehituse ajal on teelõigul kiiruspiirang ja sild on suletud juunist augustini. Toimib ühistranspordi liiklus. Vajalik on muuta kahe bussipeatuse asukohta.

Värska silla ehitus peab olema lõppenud oktoobri lõpuks. Töid teostab OÜ Tilts Eesti filiaal, järelevalvet teeb OÜ Esprii. Tööde maksumus on 700 000 eurot. Töid teostatakse kahes etapis pool-poolega põhimõttel. Lubatud on teha lühiajalisi liikluse sulgemisi öösiti.

Kauksi silla ehitamisega alustatakse aprilli lõpus või mais alguses ning lõpetatakse oktoobris. Töid teostab AS Teede REV-2, järelevalvet teeb OÜ Esprii. Tööde maksumus on 260 000 eurot. Sild on lubatud sulgeda kuni 90 päevaks. Sõiduautodele ja ühistranspordile rajatakse ajutine ümbersõit.

Kaardid lõuna regiooni teetöödest:

Lõuna regiooni objektid 2016. aastal (779.33 KB, PDF)

Pindamine lõuna regioonis 2016. aastal (793.48 KB, PDF)

 

Täiendav info:

Evelin Kütt
Maanteeamet
Avalike suhete osakond
6119420 / 53041491
evelin.kytt@mnt.ee