Maanteeamet alustab täna piirkiiruste tõstmisega

6. aprill 2016 - 0:00

Maanteeamet alustab täna lubatud suurimate piirkiiruste tõstmist neljarajalistel eraldatud sõidusuundadega riigiteedel. Tänavu saab kiirusega 110 km/h sõita 133 kilomeetril ja viie kilomeetri pikkuses tõstetakse kiirust 100-le km/h.

Ka tänavu tõstetakse lubatud suurimat piirkiirust ainult neljarajalistel eraldatud sõidusuundadega maanteedel, kaherajalistel teedel jääb lubatud suurimaks sõidukiiruseks 90 km/h. Maanteeameti liiklusohutuse osakonna juhataja Erik Ernits rõhutab, et 2+2 lõikudel kiiremini sõitmine on võimalus, mitte kohustus. „Kui juht näeb, et liiklusolud ei võimalda 110 km/h sõita, siis peab kiirust vähendama. Seda enam, et on alles aprilli algus ning öösiti ja hommikuti võib teedel libedust esineda veel mõnda aega,“ selgitas Ernits. 

Tänavu tõstetakse piirkiirust Tallinna–Narva maantee Tallinna-Aaspere neljal lõigul (110 km/h), Haljala liiklussõlmes (110 km/h) ja Kohtla-Järve–Jõhvi lõigul (110 km/h). Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa teel tõstetakse piirkiirust Tallinna–Kose (110 km/h), Mäo möödasõidu (110 km/h) ja Tartu–Ülenurme (100 km/h) lõikudel. Tallinn – Pärnu – Ikla maanteel tõstetakse piirkiirust Tallinna–Ääsmäe kahel alamlõigul (110 km/h). Ka tänavu tõstetakse piirkiirust Tallinna ringteel Jüri–Luige lõigul (110 km/h).

Maanteeameti liikluskorralduse osakonna juhataja Jaan Tarmak selgitab, et piirkiiruste tõstmisele on kehtestatud kindlad reeglid. „Eelmisel aastal otsustasime kahel lõigul – Saue ja Jõelähtme kandis – piirkiirust mitte tõsta, sest seal toimus keskmisest rohkem õnnetusi. Otsus õigustas end, sest eelmisel aastal seal õnnetuste arv vähenes,“ kirjeldas Tarmak.

Piirkiiruste tõstmine on reguleeritud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusega „Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord“, määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse“ § 15 lõike 4 alusel. Piirkiiruse tõstmisel peab Maanteeamet arvestama ka üldist liiklusolukorda, riiklikult seatud eesmärke liiklusohutuse tagamiseks ning sõidukiiruse suurendamise reaalset vajadust.

2016. aastal tõstetavate piirkiirustega teelõikude nimekiri tabelina (11.41 KB, XLSX)

Täiendav info:

Evelin Kütt
Maanteeamet
Avalike suhete osakond
evelin.kytt@mnt.ee
6119 420 / 5304 1491