Maanteeamet müüb enampakkumisel kaks kinnistut Põlvamaal

5. august 2019 - 10:51

Maanteeamet kuulutab välja avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis olevate kinnisasjade müügi.

Majandus- ja taristuministri 25.06.2019 käskkirja nr 1.1-1/19-104 alusel müüakse järgmised riigi omandis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisel olevad kinnisasjad vastavalt avaliku enampakkumise tingimustele:

  • Põlva maakond Kanepi vald Abissare küla Betooni kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 11276150, katastritunnus 28401:001:0039, pindala 19 782 m2, tootmismaa 100%, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV78853).
  • Põlva maakond Kanepi vald Sulaoja küla Platsi kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 11284950, katastritunnus 28401:001:0041, pindala 8050 m2, tootmismaa 100%, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV78851).

Enampakkumise summeeritud alghind on 18 000 eurot.

Enampakkumisel võivad osaleda kõik isikud, arvestades õigusaktides ettenähtud piiranguid.

Enampakkumise võitja on isik, kes nõustub enampakkumise tingimustega ning pakub riigivara omandamiseks kõige kõrgemat hinda. Enampakkumise võitjaga sõlmitakse enampakkumise tingimuste täitmisel müügileping kahe kuu jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamisest.

Enampakkumise tingimused, avalduse vorm (enampakkumise tingimuste lisa 1), müügilepingu projekt (enampakkumise tingimuste lisa 2) ning vallasvaradega seotud dokumentatsioon on leitavad: https://pilv.mkm.ee/s/dJ366wdOeg0PJ4C.

Võõrandatava Riigivaraga tutvumine toimub 12.08.2019 kell 13.00 Betooni ja Platsi kinnistutel. Müüdava varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist eelnevalt e-posti aadressil Silja.Jaska@mnt.ee

Pakkumisi saab esitada andes üle allkirja vastu (tööpäeviti 9.00-16.00), saata kullerposti, posti või e-posti teel Maanteeameti esindusse (aadress Teelise 4, 10916 Tallinn, maantee@mnt.ee). Pakkumiste esitamise tähtaeg on 23.08.2019. a kell 10.00.

Pakkumise esitamisel posti teel peab pakkumine laekuma pakkumise esitamise tähtajaks. Tähtajaks laekumata pakkumisi ei avata ning need tagastatakse pakkumise ümbrikul märgitud pakkuja kontaktaadressile.

Otselink enampakkumise teatele.