Maanteeamet tunnustas parimaid koostööpartnereid

22. aprill 2020 - 13:40

22. aprillil 2020 toimunud online tänuüritusel tunnustati 2019. aasta parimaid ettevõtjaid.

Parimate valikul jälgiti mitmeid kriteeriume, näiteks tehtud tööde täpsust, kvaliteeti ja korrektsust, vigade vähesust, head koostööd ja tähtaegadest kinnipidamist.

2019. aasta parimateks valiti:

  • Parim tee-ehitaja – AS TREV-2 Grupp

Tunnustust väärisid kaks tugevalt juhitud tee-ehitusobjekti: Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare km 50,1–56,4 Tuudi–Ridase lõigu ning Rakvere-Luige km 28,9-44,5 Saara-Venevere lõigu rekonstrueerimised.

  • Parim teeprojekteerija – Landverk OÜ

Tunnustus väärisid Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare km 50,1-56,4 Tuudi–Ridase lõigu ja Rakvere–Luige 28,9-44,5 Saara–Venevere lõigu rekonstrueerimise projektid.

  • Parim sillaprojekteerija – Stricto Project OÜ

Tunnustust väärisid Räägu silla, Vasalemma silla ning Veskitammi ristmiku maantee ja raudtee aluste kergliiklustunnelite projektid.

  • Parim sillaehitaja – Järelpinge Inseneribüroo OÜ

Tunnustust vääris keerulise objektiga edukas toimetulek, kus oli suur töömaht ning liiklejaid tuli ehituse käigus võimalikult vähe häirida. Keila–Haapsalu maantee 15,2. km asuv Vasalemma vana sild tuli lammutada ja ehitada uus.

  • Parim asfaltkatete paigaldaja – AS TREV-2 Grupp

Tunnustust vääris Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare km 50,1–56,4 Tuudi–Ridase lõigule paigaldatud asfaltkate. Teelõik pälvis ka AS Teede Tehnokeskuselt tiitli „Tasaseim tee 2019“.

  • Parim omanikujärelevalve – Timo Tsefels

Timo Tsefelts väärib tunnustust hea koostöö eest nii tellija kui ka töövõtjaga ning korrektselt ja õigeaegselt tehtud tee-ehitustööde kontroll- ja vastuvõtutoimingud.

  • Parim liikluskorraldaja – Ramudden OÜ

Olulisemad lahendused arutatakse enne projekteerimise alustamist üldjuhul läbi ja tee omaniku ettepanekutega arvestatakse. Liikluskorralduse muudatuste või ümberkohandamise juures tekkinud probleemidest teavitatakse. Probleemi ilmnemisel objektil reageeritakse kiirelt, ei otsita põhjust miks ei ole võimalik üht või teist asja teha. Joonised vormistatakse korrektselt, liikluskorraldusvahendid on uued ja vastavad kõikidele nõuetele. Kasutusele on võetud uusi liikluskorralduslikke lahendusi.

  • Parim teehooldaja – Warren Safety OÜ

Parima teehooldaja valimise aluseks on täpne hindamismetoodika, kus võeti kriteeriumitena arvesse puuduste likvideerimisel esinenud tähtaegade ületamisi, lepingulisi mahaarvamisi ja leppetrahve, läbiviidud ülevaatuste tulemusi ning liiklejate poolt saabunud teateid libeduse ja lume kohta.

  • Parim pindaja – AS Eesti Teed

Pindamistöid tehti neljas maakonnas kokku 348 km. Tööd teostati kvaliteetselt ja tähtaegselt, kuigi esinesid probleemid nagu bituumenemulsiooni tootmiseks kasutatava baasbituumeni defitsiit ning kehvad ilmastikuolud.