Maanteeamet võõrandab avalikul kirjalikul enampakkumisel kaevandamise õigusi

1. november 2019 - 15:04

Maanteeamet teatab, et võõrandab ükshaaval kirjalikul enampakkumisel Maanteeameti nimel olevad:

  • Partsi IV kruusakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr L.MK/320373);
  • Mäeküla liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr VILM-061);
  • Kärstna liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr VILM-052);
  • Murese kruusakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr VILM-058);
  • Kapasto liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr HIIM-019);
  • Altpere II maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr L.MK.LV-205561)

koos kaevandamislubadega kaasnevate kohustuste ja õigustega ning ilma kinnisasjadeta vastavalt enampakkumise tingimustele.

Partsi IV ja Murese kruusakarjääri, Mäeküla ja Kärstna liivakarjääri kaevandamise õiguse võõrandamise teade on leitav siit.

Kapasto liivakarjääri kaevandamise õiguse võõrandamise teade on leitav siit.

Altpere II kaevandamise õiguse võõrandamise teade on leitav siit.

Altpere II enampakkumiste avamine algab 18. nov 2019 kell 10.05 Maanteeameti kontoris aadressiga Teelise 4, Tallinn, ruumis nr 251.

Kapasto liivakarjääri, Kärstna liivakarjääri, Murese kruusakarjääri, Mäeküla liivakarjääri, Partsi IV kruusakarjääri enampakkumiste avamine algab 19. nov 2019 kell 10.05 Maanteeameti kontoris aadressiga Teelise 4, Tallinn, ruumis nr 127.