Maanteeamet võõrandab enampakkumisel kaevandamise õigusi

29. september 2020 - 9:30

Majandus- ja taristuminister otsustas 22.09.2020  käskkirjaga nr 188 ja  28.09.2020 käskkirjaga nr 194 võõrandada ükshaaval avalikul kirjalikul enampakkumisel kaevandamise õigusi,

  • Tääksi liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr L.MK/334358)
  • Lauri liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr L.MK.PM-192935)
  • Soomevere liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr JÕGM-020)
  • Jaska liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr L.MK/334239)
  • Keedika kruusakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr L.MK/331631)
  • Partsi IV kruusakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr L.MK/320373)
  • Kärstna liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr VILM-052)

koos kaevandamiselubadega kaasnevate kohustuste ja õigustega ning ilma kinnisasjadeta vastavalt enampakkumise tingimustele.

Enampakkumisel osalejal on kohustus enne pakkumise tegemist vallasvara looduses tähelepanelikult üle vaadata. Vallasvaraga ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem tugineda asjaolule, et ei olnud teadlik vallasvara seisukorrast. Kirjalikult esitatavad küsimused vallasvara või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt 12.10.2020 e-posti aadressil angela.notton [at] mnt.ee.

Vallasvaradega seotud dokumentatsioon on leitav https://pilv.mkm.ee/s/gchuKZMv2uOliYb ning https://pilv.mkm.ee/s/YGhB9clBYTa9FEJ.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.10.2020 kell 13.00.

Pakkumised avatakse 19.10.2020 kell 14.00.

Teade on leitav: https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1658379