Maanteeameti 12 suurimat ehitusobjekti 2017. aastal

28. märts 2017 - 16:21

Tänasel pressikonverentsil tutvustas Maanteeameti peadirektori asetäitja ehituse ja arengu alal Kaupo Sirk selle aasta suurimaid ehitusobjekte:

Tallinna–Narva maantee

 • Sillamäe sadama raudtee ja Tallinn-Narva eritasandillise ristmikuga lahendatakse samatasandiline  ristumine Sillamäe sadama raudteega eritasandiliselt. Lisaks ehitatakse kaks viadukti autodele ja rajatakse jalakäijate tunnel Rumjantsevi tn ristmikule ülekäiguraja asemele. Tööde maksumus 7 miljonit eurot, millest 85% kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa maantee

 • 12-kilomeetrine Kose-Ardu teelõik ehitatakse uuele trassile, mis lühendab Kose-Ardu vahelise vahemaa läbimise teekond ca 1,3 km. Teele on kavandatud  müratõkkevallid ja -seinad ning üks ulukite läbipääs. Lisaks on kavandatud parklad ja puhkealad raskeliiklusele. Ehitustööde eesmärgiks on jätkata Tallinn-Tartu põhimaantee I klassi maanteeks ehitamiseks Tartu suunal ning seeläbi suurendada liiklusohutust ja vähendada liiklusõnnetuste arvu. Eeldatav maksumus on 60 miljonit eurot. Tööd algavad suvel 2017.
 • 11-kilomeetrine Ardu-Võõbu teelõik ehitatakse uuele trassile, mis lühendab Ardu-Võõbu vahelise vahemaa läbimise teekond ca 1 km. Teele on kavandatud  müratõkkevallid ja -seinad ning kaks ulukite läbipääsu. Lisaks on kavandatud parklad ja puhkealad raskeliiklusele. Eeldatav maksumus on 50 miljonit eurot. Tööd algavad 2017. aasta lõpus.
 • Annikvere-Neanurme lõigule rajatakse kaks 2+1 põhimõttel möödasõidulõiku. Lisaks ehitatakse uued juurdepääsuteed ning tagasipöördekohad, tagamaks kohaliku liikluse ühendus olemasoleva teedevõrgustikuga. Vajalikesse kohtadesse rajatakse müratõkke seinad. Eeldatav maksumus on 4,5 miljonit eurot. Tööd algavad 2017. aastal.
 • Valmaotsa-Kärevere lõigule rajatakse 2+1 tee, kus tuleb neli möödasõidulõiku, kaks kummaski suunas. Vajalikesse kohtadesse rajatakse müratõkke seinad ja kogu objekti ulatuses tulevad loomatarad ning vajalikesse kohtadesse loomade tagasihüppe kohad. Eeldatav maksumus on 8 miljonit eurot. Tööd algavad 2017. aastal.

Tallinn–Pärnu–Ikla maantee

 • Veskitammi piirkonna arendamise eesmärgiks on luua liiklusohutuse taset parandavaid lahendusi. Olemasolevad ristmikud ehitatakse ümber ning põhimaantee ja Keila – Tallinn raudtee alla rajatakse jalakäijate tunnel. Lisaks ehitatakse Laagri raudteejaama piirkonda bussiterminal ning „Pargi ja Reisi“ parkla. Eeldatav maksumus on 10,1 miljonit eurot, millest 85% kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Tööd algavad 2017. aasta teises pooles.
 • Ääsmäe–Kohatu lõigule ehitatakse vaheldumisi kuus 2+1 möödasõidu lõiku. Ehitatakse uued juurdepääsu- ja hooldusteed ning tagasipöördekohad, tagamaks kohaliku liikluse ühendus olemasoleva teedevõrgustikuga ja juurdepääs teeäärsetele kinnistutele. Maksumus on 13,1 miljonit eurot, millest 85% kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Tööd algavad kevadel 2017.
 • Nurme õgvendus ja Nurme-Jänesselja 2+1 möödasõiduala ehitusel olemasolev tee rekonstrueeritakse ja 2+1 ristlõikega teelõigule paigaldatakse metallist karptalast keskpiire. Lisaks ehitatakse uus Nurmeveski sild ja remonditakse vana Nurme sild. Samuti ehitatakse välja jalg- ja jalgrattatee Jänesselja ringist Nurme ristmikuni. Maksumus on 5 miljonit eurot, millest 85% kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Tööd lõppevad 2017. aasta lõpus.

Pärnu–Rakvere–Sõmeru maantee

 • Reopalu-Mäo rekonstrueerimisel remonditakse Sillaotsa ja Reopalu sillad. Koostöös Paide linnaga ehitatakse Reopalu ja Paide ringide vahele jalgratta- ja jalgtee. Täiendava hankega rajatakse transiitparkla Paide ringristmikule. Maksumus on 3 miljonit eurot, millest 85% kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Tallinna ringtee

 • Väo-Lagedi lõigule rajatakse 2,2 km pikkune 2+2 sõiduradadega maantee, millel on 1,6 m laiune betoonist piirdega eraldusriba. Lisaks rajatakse Veneküla eritasandiline ristmik ja uus viadukt üle Ülemiste-Maardu raudtee. Eeldatav maksumus on 13 miljonit eurot, millest 85% kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Tööd algavad suvel 2017.
 • Jätkatakse Lagedi lõigu ja liiklussõlme ehitusega, kus rekonstrueeritakse 3 km Tallinna ringteed ning ehitatakse ümber 2+2 ristlõikega maanteeks. Lisaks ehitatakse uued viaduktid üle Tallinn–Tapa raudtee ja Tallinn–Lagedi tee. Eeldatav maksumus on 14 miljonit eurot, millest 85% kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Tööd algasid suvel 2016.
 • Lagedi-Karla teelõigul rekonstrueeritakse 3,7 km Tallinna ringteed ning ehitatakse ümber 2+2 ristlõikega maanteeks. Rajatakse Karla viadukt ja Pirita-Ülemiste kanali sild. Eeldatav maksumus on 12 miljonit eurot, millest 85% kaasrahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Tööd algavad suvel 2017.