Maanteeameti eestvedamisel valmis mahukaim optimeerimise uuring rabaaladel

13. detsember 2016 - 11:08

Maanteeameti poolt Võõbu külla rajatud katseprojektiga leiti parim tehniline lahendus turbaväljade ületamiseks Tallinna–Tartu 2+2 maantee lõigul Kosest Mäoni. Uuringu tulemustel tehtav projekt tagab maantee muldkehale rohkem kui 80-aastase stabiilsuse ja hoiab hilisemad järelvajumite riskid minimaalsed.

Kuna T-2 Kose-Mäo vahel jääb trassi alla umbes miljon kuupmeetrit turvast, siis kaalus Maanteeamet selle projekti raames kõiki tänapäevaseid lahendusi väga põhjalikult, leidmaks nii keskkonnaaspektist kui ka majanduslikult kõige säästlikumat lahendust, mis püsiks pikaajaliselt ega hakkaks 120-kilomeetrise tunnikiiruse juures lainetama.

Järvamaale Võõbu katsealale ehitati kuus 30-meetrist katselõiku, mis kaeti erinevate teemulletega: massi vahetus, ühe-ja kahekihiline geotekstiil, geokärg, kergkruus- ja vahtpolüstüreen mulle. Analüüsi lisati veel kolm arvutuslikku lahendusvarianti ja varasemates projektides tehtud mass-stabiliseeringu tulemused. Turbakihi tihendamise kiirendamiseks rakendati katselõikudele täiendavat koormust liiva näol. Kokku käsitleti kümmet erinevat geotehnilist lahendust.

Uuringu tulemusena selgus, et turvast on võimalik väga mitmete meetoditega jätta sõidutee alla nii, et kõik nõuded oleksid täidetud. Põhimaanteede puhul tuleks aga eelistada jäigemaid lahendusi, milleks on turba asendamine täitepinnasega ja turba segamine sideainega. Turba stabiliseerimiseks kasutatakse nii tsementi kui põlevkivituhka, et langetada kalli tehnoloogia kogumaksumust keskkonnasäästliku sideaine lisamisega. Jäigemad lahendused vähendavad ka oluliselt hilisemaid kasutaja- ja hooldekulusid.

Varasemalt ei ole Euroopas nii mahukaid optimeerimise uuringuid rabaaladel tehtud. Saadud teadustöö tulemusi on võimalik kasutada näiteks Rail Baltica rajamisel, kus on vaja projekteerida Pärnu lähistel suuri soid ületavat trassi. Lisaks saab katsetuste infot kasutada kõigi tulevaste teelõikude õgvendustel soodes ning sildade pealesõitude rajamisel pehmete aluspinnaste korral.

Neljarajalise maantee trassi ehitus algab juba tuleval aastal. Esialgu ehitatakse välja kaks teelõiku: 12 kilomeetrit Koselt Ardule ning 13 kilomeetrit Ardult Võõbule. 2022. aastaks peaks valmima ka 15-kilomeetrine Võõbu–Mäo lõik, mille konstruktsiooni üheks osaks antud katselõik ka jääb.