Maanteeameti taristu haldamise osakonna omandiekspert Kuno Männik pälvis valgetähe V klassi teenetemärgi

26. veebruar 2020 - 9:08
President Kersti Kaljulaid ja Kuno Männik
Foto: Eero Vabamägi, Postimees

President Kersti Kaljulaid andis vabariigi aastapäeva eel üle teenetemärgid 114 inimesele, kelle seas oli ka Maanteeameti taristu haldamise osakonna omandiekspert Kuno Männik.

Kuno on õppinud Tallinna Polütehnilise Instituudi ehitusteaduskonnas autoteede erialal. Ameteid on ta pidanud rohkem kui Hunt Kriimsilm: peale kõrgkooli lõppu asus ta tööle Jõgeva TREVi tootmisosakonna insenerina, 1976. aastal juba peainseneri kohusetäitja ja sealt edasi 1980. aastal peainsenerina. 1990. aastani oli Kuno Jõgeva Rajooni RSN Täitevkomitee esimehe asetäitja, plaanikomisjoni esimees ning riigi jaoks murrangulisel ajal, 1990. aastal, Jõgeva Maavalitsuses abimaavanem. Kuno on juhtinud Lõuna Teedekeskust, Lõuna Regionaalset Maanteeametit ning on olnud seotud mitmete oluliste töödega, nagu kergliiklustee määramise juhise ning eestikeelsete teedealaste terminite väljatöötamisega.

Kes Kunot teavad ja temaga koos on töötanud, iseloomustavad teda kui tulemustele orienteeritud inimest, kelle hea suhtlemisoskus, analüütiline mõtlemine ja oskus probleemidele reageerida, teevad temast töötaja, kellele saab alati kindel olla. Kuno on pühendunud ja järjekindel, hoides end teedevaldkonna uuendustega kursis ning panustades pidevalt ka erinevatel tasanditel ja viisidel selle arengusse.

Palju õnne Kunole auga välja teenitud tunnustuse puhul!

Valgetähe teenetemärk antakse riigiteenistuses või kohaliku omavalitsuse teenistuses olevatele isikutele, samuti majanduse, hariduse, teaduse, kultuuri või spordi alal osutatud või muude üldkasulike teenete ning saavutuste tunnustamiseks.