Partsi 2 kruusakarjääri, Kapasto ja Puski liivakarjääride avaliku enampakkumise tulemused

17. juuli 2019 - 14:39
Karjäär

Maanteeamet alustas kaevandamise lubade võõrandamisega avalikul kirjalikul enampakkumisel, mille tulemused on selgunud.

  • Lugeda Maanteeameti poolt võõrandatav vara Partsi 2 kruusakarjääri maavara kaevandamise õigus (kaevandamise loa nr HIIM 017) koos sellega kaasnevate kohustuste ja õigustega ning ilma kinnistuta avaliku kirjaliku enampakkumise võitjaks 11.07.2019 protokolli nr 12 1/19/32371 2 alusel ettevõte aktsiaselts KIIRKANDUR (registrikood 10111516), mida esindab juhatuse liige Tiit Ploom. 
  • Lugeda Maanteeameti poolt võõrandatav vara Puski liivakarjääri maavara kaevandamise õigus (kaevandamise loa nr HIIM 018) koos sellega kaasnevate kohustuste ja õigustega ning ilma kinnistuta avaliku kirjaliku enampakkumise võitjaks 11.07.2019 protokolli nr 12 1/19/32372 2 alusel ettevõte aktsiaselts KIIRKANDUR (registrikood 10111516), mida esindab juhatuse liige Tiit Ploom.

Maanteeameti teemaaosakonnal sõlmida enampakkumise võitnud isikuga riigivara võõrandamiseks müügileping hiljemalt kahe kuu jooksul peale avaliku enampakkumise tulemuse kinnitamist.

  • Lugeda Maanteeameti poolt võõrandatav vara Kapasto liivakarjääri maavara kaevandamise õigus (kaevandamise loa nr HIIM 019) koos sellega kaasnevate kohustuste ja õigustega ning ilma kinnistuta avaliku kirjaliku enampakkumise teel 11.0 7.2019 protokolli nr 12 1/19/32594 1 alusel nurjunuks, kuna ühtegi pakkumist ei esitatud.

Maanteeameti teemaaosakonnal korraldada uus avalik kirjalik enampakkumine ning määrata alghind, mis on esimese enampakkumise alghinnast 20 protsenti madalam.