Põlvamaal asuvate riigile kuuluvate kinnistute avaliku enampakkumise tulemused

18. oktoober 2019 - 8:15

Maanteeamet avaldab riigivara avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamise teate riigivaraseaduse § 68 lõike 8 alusel.

Majandus- ja taristuminister kinnitas 17.10.2019. a otsusega nr 1.1-1/19-175 Maanteeameti poolt läbi viidud kinnisasjade avaliku enampakkumise tulemused.

Põlva maakonnas Kanepi vallas Abissare külas asuva Betooni kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 11276150, katastritunnus 28401:001:0039, pindala 19 782 m2, tootmismaa 100%, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV78853) ja Põlva maakonnas Kanepi vallas Sulaoja külas asuva Platsi kinnistu (Tartu Maakohtu kinnistusosakonna registriosa nr 11284950, katastritunnus 28401:001:0041, pindala 8050 m2, tootmismaa 100%, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV78851) edukaks pakkujaks on Metsaveere Arendus OÜ (registrikood 14488293), kes tegi pakkumise summas 54 000 eurot. Paremuselt teine pakkuja on OÜ Aarna (registrikood 12333209), kes tegi pakkumise summas 31 000 eurot.