Põrguvälja liiklussõlme ehitamine nõuab liikluskorralduses muutusi

15. märts 2016 - 0:00

Märtsi alguses algasid Jüri piirkonnas taas liikluskorraldust muutvad ehitustööd Põrguvälja liiklussõlme välja ehitamiseks. Käimasolevad ehitustööd ei puuduta Karla ristmikku, mida saab liiklusummikute leevendamiseks kasutada.

Ehituse II etapp

Umbes juuni keskpaigani ei saa kasutada Jüri väikselt ringilt Aruküla tee suuna maha- ja pealesõitu. Sel perioodil toimub Jüri jaotusringi sisemise osa ning rampide väljakaeve ja konstruktsioonide ehitus kuni katendini.

Keskseks teeks saab alevikku liikumisel Ringi tee, kuhu pääseb Jüri jaotusringilt. Jaotusringilt Ringi teele pääsemine pole seni olnud kõige turvalisem, sest Tartu maanteelt mahasõitjad ei ole kehtivatest kiiruspiirangutest alati kinni pidanud. Seetõttu  kitsendatakse Tartu maantee mahasõidu teed ja varustatakse parema tähelepanu saamiseks rohkemate liiklusmärkidega. II etapis, mis kestab aprilli keskpaigani, jääb Jüri nn väike ring T11 ning Põrguvälja tee suunal avatuks.  Ülegabariidiliste liiklus toimub Lukoili ristmiku (Vidaukti põik) kaudu.

Ehituse III etapp

Eeldatavalt aprilli keskpaigas suletakse Jüri väikselt ringilt Põrguvälja teele maha- ja pealesõit. Selleks ehitatakse eelnevalt välja Konekesko Eesti ASi eest mineva tee (Pargi tee) ühendamine Jüri jaotusringiga, mis tagab suure jaotusringi ja Põrguvälja tee ühenduse. Kui tahta sõita Põrguvälja teelt Aruküla teele, siis seda saab teha Parkla tee kaudu jõudes jaotusringile, kust saab maha sõita Ringi teele.

III etapis on suletud maha- ja pealesõidud Jüri väiksele ringile nii Aruküla tee kui ka Põrguvälja tee suunalt. Ülegabariidiliste liiklus toimub Lukoili ristmiku (Vidaukti põik) kaudu. Kasutusse jääb Konekesko eest minev tee (Parkla tee), mis ühendab Jüri jaotusringi Põrguvälja teega.

Juuni esimeses pooles on valmis kaks rampi teine teisel pool praegust Põrguvälja ringi ning liiklus suunatakse rampidele. Juunis pääseb taas Jüri alevikku Aruküla teed pidi, kuid siis läbi rambi. Aruküla tee jääb kasutatavaks vaid ajutiselt, sest ligikaudu kuu aja pärast, juulis, pannakse tee taas ehitustöödeks kinni. Augusti lõpus on eeldatavasti uued teed asfaldi all ja liiklus hakkab normaliseeruma. Selles etapis toimub Jüri jaotusringi välimise osa ja rampide väljakaeve ning konstruktsioonide ehitus kuni katendini. Tööd lõpevad eeldatavasti oktoobris.

Busside liikumine

Liiklussõlme ehitamine nõuab muudatusi ühistranspordi marsruudis. Buss hakkab kasutama Ringi teed jõudmaks Tartu maanteele ja sealt sõidab buss Viadukti põigu kaudu Viadukti teele ning peatub Jüri-Järveküla tee ja Viadukti tee ristumiskohal, kuhu paigaldatakse praegune bussipeatus Kalevi ees.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info

Jooksvat informatsiooni ehitustööde kohta leiab aadressilt https://tarktee.mnt.ee/ . Tähelepanekutest saab teada anda maanteeameti numbrile 1510. Liiklussõlme ehitab Lemminkäinen Eesti AS. Põrguvälja liiklussõlm saab ehitaja prognoosi kohaselt valmis selle aasta novembris.

 

Täiendav info:

 

Triin Adamson
Avalike suhete osakond
triin.adamson@mnt.ee
611 9308