Priit Sauk: Maanteeamet ei ole rikkunud riigihangete seadust

4. jaanuar 2017 - 9:27

Vastuseks Rahandusministeeriumi auditile hankemenetluse liigi valiku eksimise teemal teatab Maanteeamet, et riigihanke osadeks jaotamise õigusvastasuse kindlakstegemiseks tuleb asjaolusid hinnata juhtumipõhiselt.

Maanteeameti seisukoht on, et nii Tartu läänepoolse ümbersõidu ehitus kui riigimaantee nr 8 Tallinn-Paldiski lõigu ehitus koosnes eraldi projektidest. See tähendab, et iga hanke aluseks oli erinev tee-ehituse põhiprojekt ning neid ei saa pidada samadeks ehitustöödeks.

Teelõikude planeerimine ja elluviimine on väga pikaajaline protsess ning see, kuidas projekte või teelõike planeeritakse, ehitatakse ja ellu viiakse on seotud nii projekteerimise, hangete õnnestumise, ehitamise ja sealjuures ka veel paralleelselt finantsplaneerimise küsimustega. Maanteeamet viib hankeid läbi lähtudes riigihangete seaduses esitatud nõuetest. Olenevalt hankeobjekti suurusest ja maksumusest kasutame avatud lihtmenetlust, avatud riigihanget või rahvusvahelist riigihanget.

Kui objekti  orienteeruv maht koos maksumusega on teada, planeeritakse ehitus lähtuvalt rahaliste vahendite eraldamisest. TEN-T ehk üle-Euroopalisel transpordivõrgustikul on võimalik kasutada EL Ühtekuuluvusfondi vahendeid ja teistel objektide riigieelarve vahendeid. Sõltumata rahastamise allikatest viiakse hange läbi kas avaliku hankena või rahvusvahelise hankena vastavalt hangete piirmääradele.  Kui objekti maksumus on piiripealne (2014. aastal oli rahvusvahelise riigihanke piirmäär 5 186 000 eurot), siis tehakse igaks juhuks rahvusvaheline hange, et vältida hilisemat hanke tühistamist.

Eelmisel aastal avaldas Maanteeamet riigihangete registris 415 hanget. Neile hangetele esitati kolm vaidlustust, mis kõik lõppesid Maanteeameti jaoks edukalt. Maanteeameti peadirektori Priit Sauki sõnul ei ole rahvusvahelised hanked toonud juurde konkurentsi, sest Eesti turul on pakkujate arv niigi väga suur ning seeläbi ka hinnad madalad. „Meil ei ole ühtegi loogilist põhjendust teha kunstlikult rahvusvahelisi hankeid, kui seadus seda ei nõua. Rahvusvahelise hanke korraldamiseks kulub oluliselt pikem aeg ehk, kui Maanteeamet teeks oma hanked rahvusvahelistena, siis teeksime ka poole vähem hankeid,“ selgitas Sauk. „Sellest hoolimata ei väldi me rahvusvaheliste hangete tegemist, kui eeldatav maksumus ületab rahvusvahelise hanke piirmäära ning me ei vähenda kunstlikult objektide maksumusi, et teha hange ainult siseriiklikuna.“

Maanteeamet on esitanud Rahandusministeeriumi audititele eriarvamused. Maanteeameti arusaamu toetab ka Rahandusministeeriumi tellitud audit, mille viis läbi AS Deloitte Audit Eesti.

Täiendav info:
Ursula Nõu
Maanteeamet
Avalike suhete osakond
58543561
ursula.nou@mnt.ee

Veel uudiseid samal teemal

04.12.2019

Truubi paigaldus mõjutab liikluskorraldust Pärnu maanteel Laagris

6. detsembril 2019 algab viimase suurema ehitustööna Pääsküla jõe truubi vahetus Pärnu maantee teelõigul (km 12,3–13) Laagris. Truupi paigaldatakse kahes etapis ajavahemikul 6.–18. detsember. Kui tekib ootamatuid olukordi, võib töö ...Loe edasi
Linti lõikavad Maanteeameti lõuna teehoiu osakonna juhataja Tarmo Mõttus ja AS TREV-2 Grupi juhatuse esimees Sven Pertens.
15.11.2019

Ajaloolise Postitee viimane lõik läbis innovaatilise taastusremondi

Täna, 15. novembril 2019 avati Varbusel sümboolselt Postitee Vooreküla–Puskaru lõik, mis läbis sel aastal täieliku taastusremondi. „Vooreküla–Puskaru teelõigul katsetasime innovaatilist lahendust ehk uue katte aluse ehitusel kasutati olemasolevat muldkeha pinnast, ...Loe edasi
Sõpruse sild Narvas
10.10.2019

Algab Eesti ja Venemaa vahelise silla remont Narvas

14. oktoobril 2019 algab Eesti ja Venemaa vahelise Narvas asuva Sõpruse silla remont, mille käigus silla teekate freesitakse ja asfalteeritakse. Remonttööde ajal suletakse vaheldumisi pool silda. Esimese poole sulgemine on ...Loe edasi