Priit Sauk: muudatuste eesmärk on tagada, et juhiloa omanik saab liikluses hakkama

5. juuli 2016 - 11:34
Kaart

1. oktoobril alustab tegevust Maanteeameti tsentraalne eksamikeskus, et tõsta eksamineerimise kvaliteeti, ühtlustada ootejärjekordi ning vähendada korruptsiooniriski.

Loodav eksamikeskus koondab kõik eksamineerijad seniselt teenindusbüroo-põhiselt töökorralduselt ühtse juhtimise alla. Vajadus muudatuse järele sai Maanteeameti peadirektori Priit Sauki sõnul alguse sõidueksamitega kaasnevatest muredest.

Möödunud aastal sooritas B-kategooria eksami edukalt vaid 48% eksaminandidest, mis pikendas eksamile pääsemise järjekordi paiguti keskmiselt kuni neli nädalat. Maanteeameti eesmärk on, et liiklusesse ei lubata ühtegi juhti, kelle juhtimisvõimekuse lünkade tõttu võib keegi viga saada või hukkuda. Selle eesmärgi nimel tugevdab Maanteeamet juhtide ettevalmistamist ohutuks liiklemiseks.

Sauk  tõdeb, et alates 2015. aasta jaanuarist on esitatud korruptsioonikahtlustus seitsmele eksamineerijale. “Tsentraalse eksamikeskusega saame tegeleda põhjalikumalt eksamineerijate kompetentsi- ja teenindustaseme tõstmisega, kuid, mis isegi tähtsam – uus süsteem võimaldab anonüümsust eksamineeritava ja eksamineerija vahel, mis on hädavajalik samm korruptsiooni vastu võitlemisel,“ põhjendab Maanteeameti peadirektor Priit Sauk reformi tagamaid. 

Tsentraalne keskus hakkab eksamigraafikuid koostama vastavalt üle-riigilisele nõudlusele. Muudatus puudutab peaasjalikult eksamineerijate töökorraldust, kes uues süsteemis enam administreeriva tööga ei tegele, kuid peavad nüüdsest olema valmis vastu võtma eksameid mitmes Eesti linnas.   „Maanteeameti eesmärk on olla seal, kus meie teenuseid reaalselt vajatakse. See eeldab ametilt klienditeeninduse osas suuremat paindlikkust ning tähendab, et teatud ametikohtadel peavad meie inimesed olema valmis liikuvaks tööks,“ kommenteerib Priit Sauk antud muudatust.

Reformid puudutavad organisatsioonisisest töökorraldust ning eksamineeritavate jaoks olulisi muudatusi ei kaasne. Alates 2017. aasta 1. jaanuarist vähendab Maanteeamet A- ja B kategooriate sõidueksamite toimumiskohtade arvu. “Peame suunama eksameid linnalisemasse keskkonda, et parandada värskete autojuhtide hakkamasaamist pingelisemates oludes,” selgitab Sauk otsuse tagamaid. A- ja B- kategooriate ja nende alamkategooriate sõidueksameid hakatakse alates  2017. aastast vastu võtma kaheksas linnas: Tallinnas, Tartus, Pärnus, Rakveres, Viljandis, Jõhvis, Kuressaares ja Kärdlas. Aastast 2018 planeerib Maanteeamet eksami vastuvõtte kuues linnas: neljas regioonikeskuses - Tallinnas, Rakveres, Pärnus, Tartus – ning tulenevalt geograafilistest iseärasustest Kärdlas ja Kuressaares. Teooriaeksamite ja ülejäänud kategooriate sõidueksamite vastuvõtmist antud muudatus ei puuduta.

Maanteeameti teenindusbüroodele tähendab eksamikeskuse loomine töömahu ja külastatavuse muutumist, mistõttu vaadatakse üle ka teeninduskohtade võrgustik. “2014. aastal loodud e-teeninduskeskkond on kodanike poolt omaks võetud. 2016. aasta mai seisuga sooritati e-teeninduses pakutavatest teenustest 49% toimingutest just e-keskkonnas. Jätkame e-teeninduse arendamist. Aja ja raha kokkuhoid näiteks juhilubade vahetamise e-teenuse kasutamisel on saanud väga positiivset tagasisidet. Maanteeameti e-teenuste soovitusindeks on 82%.  Meie järgmine samm on suunatud arendustele, mis puudutavad ettevõtjaid,“ selgitab Sauk.

Maanteeameti uue teeninduskohtade struktuuri järgi luuakse oktoobrist neli keskset bürood – Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Pärnus ning nende esindused säilivad igas praeguses maakonnakeskuses. Lähtuvalt külastajate arvust jätkavad tööd kolmel päeval nädalas Haapsalu, Kärdla, Kuressaare, Rapla, Jõgeva ja Valga esindused ning Põlva esindus ühel päeval nädalas. Täiskoormusel jätkavad tööd Tallinna, Tartu, Rakvere ja Pärnu bürood ning Paide, Saue, Viljandi, Jõhvi, Võru ja Narva esindused.

Maanteeametil on praegu 17 teenindusbürood.

Lisainfo:
Merit Mähar
Peaspetsialist
Avalike suhete osakond
+372 5192 8743

Veel uudiseid samal teemal

E-teenindus
29.07.2020

18. augustil aeguvad eriolukorra tõttu pikendatud tervisetõendid ja teooriaeksamid

Eriolukorra ajal (12.03-17.05) lõppes ligi 12 000 mootorsõidukijuhi tervisetõendi ning 840 teooriaeksami kehtivus. Tähtaegu pikendati kuni 18. augustini. Kui tervisetõendi kehtivus lõppeb, siis peatub ka juhtumisõigus ning sõidukit juhtida ei ...Loe edasi
Kampaania "Võta aega, mitte elu!" plakat
13.07.2020

Maanteeameti kampaania „Võta aega, mitte elu“ tuletab meelde kiiruse ületamise ohtlikkust

2019. aastal tuvastas Politsei- ja Piirivalveamet kokku 50 851 kiiruse ületamist, mida on 39% rohkem kui 2018. aastal. Enim suurenes nende osakaal, kes ületasid kiirust kuni 20 km/h, mis moodustas ...Loe edasi
Kampaania plakat
15.06.2020

Sõidukijuhtide teadlikkus alkoholi mõjust ei ole aastatega oluliselt paranenud

Möödunud aastal toimus joobes sõidukijuhi osalusel 134 inimkannatanuga liiklusõnnetust, milles hukkus 10 ja sai vigastada 160 inimest. Selle aasta esimese viie kuu jooksul on toimunud joobes juhi osalusel 51 liiklusõnnetust, ...Loe edasi