Riigivara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused ja uue võõrandamise enampakkumine

19. veebruar 2020 - 9:32

Maanteeameti peadirektor otsustas 17.02.2020:

  • kinnitada Maanteeameti poolt läbi viidud maavara kaevandamise õiguste koos nendega kaasnevate kohustuste ja õigustega ning ilma kinnistuteta, avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused kõrgeima pakkumise teinud isikute kasuks vastavalt tabelis 1 märgitud andmetele.
  • Lugeda Maanteeameti poolt võõrandatava vara Saarepeedi liivakarjääri (kaevandamisloa nr VILM 034), Timmo liivakarjääri (kaevandamisloa nr VILM 049) ja Kapasto liivakarjääri (kaevandamisloa nr HIIM 019) mäeeraldiste maavara kaevandamise õiguste võõrandamine koos kaevandamislubadega kaasnevate kohustuste ja õigustega ning ilma kinnisasjadeta avaliku kirjaliku enampakkumise teel nurjunuks, kuna ühtegi pakkumist ei esitatud, ning jätta avaliku enampakkumise tulemus kinnitamata.
  • Alandada alghinda 20% võrra ja võõrandada teistkordsel avalikul kirjalikul enampakkumisel riigivõimu teostamiseks mittevajalikud Maanteeameti nimel olevad:
  • Saarepeedi liivakarjääri maavara kaevandamise luba nr VILM-034,
  • Timmo liivakarjääri maavara kaevandamise luba nr VILM-049

Koos nendega kaasnevate kohustuste ja õigustega ning ilma kinnisasjadeta vastavalt käskkirja lisas toodud avaliku enampakkumise tingimustele.

  • Võõrandada alghinda määramata neljandal avalikul enampakkumisel riigivõimu teostamiseks mittevajalik Maanteeameti nimel olev Kapasto liivakarjääri maavara kaevandamise luba nr HIIM-019 koos sellega kaasnevate kohustuste ja õigustega ning ilma kinnisasjata vastavalt käskkirja lisas toodud avaliku enampakkumise tingimustele.

Vallasvaraga tutvumine toimub:

Saarepeedi liivakarjääri mäeeraldisel 26.02.2020 kell 11:00-11:30;

Timmo liivakarjääri mäeeraldisel 26.02.2020 kell 12:30-13:00;

Kapasto liivakarjääri mäeeraldisel 27.02.2020 kell 11:50-12:10.

 

Müüdava varaga tutvuda soovijatel teatada oma soovist eelnevalt e-posti aadressil silja.jaska@mnt.ee.

Vallasvaradega seotud dokumentatsioon on leitav: https://pilv.mkm.ee/s/ln5COdVe8pplhk5

  • Pakkumiste esitamise tähtaeg on 31.03.2020. a kell 13:00.
  • Pakkumised avatakse 31.03.2020. a kell 13:05, Maanteeameti esinduses (aadress: Teelise 4, Tallinn), koosolekuruumis Ristmiku.

Teade on leitav siit: https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/Maanteeamet/riigivara/riigivara-enampakkumine/2020/2/18/1581834