Riigivara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused ja uue võõrandamise enampakkumine

13. oktoober 2020 - 16:18

Maanteeameti peadirektor otsustas 13.10.2020:

  • Kinnitada Maanteeameti poolt läbi viidud maavara kaevandamise õiguste koos nendega kaasnevate kohustuste ja õigustega ning ilma kinnistuteta, avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused kõrgeima pakkumise teinud isikute kasuks vastavalt lisas 1 märgitud andmetele.
  • Lugeda Maanteeameti poolt võõrandatava vara Saarepeedi liivakarjääri (kaevandamisloa nr VILM 034), Sõõru liivakarjääri (kaevandamisloa nr JÕGM-022) ja Otsa liivakarjääri (kaevandamisloa nr JÕGM-038) mäeeraldiste maavara kaevandamise õiguste võõrandamine koos kaevandamislubadega kaasnevate kohustuste ja õigustega ning ilma kinnisasjadeta avaliku kirjaliku enampakkumise teel nurjunuks, kuna ühtegi pakkumist ei esitatud, ning jätta avaliku enampakkumise tulemus kinnitamata.
    • Alandada alghinda 20% võrra ja võõrandada teistkordsel avalikul kirjalikul enampakkumisel riigivõimu teostamiseks mittevajalikud Maanteeameti nimel olevad Sõõru liivakarjääri maavara kaevandamise luba nr JÕGM-022 ja Otsa liivakarjääri maavara kaevandamise luba nr JÕGM-038  koos nendega kaasnevate kohustuste ja õigustega ning ilma kinnisasjadeta vastavalt käskkirja lisas toodud avaliku enampakkumise tingimustele. 

Enampakkumisel osalejal on õigus enne pakkumise tegemist vallasvara looduses tähelepanelikult üle vaadata. Vallasvara võib looduses üle vaadata igal ajal. Vallasvaraga ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem tugineda asjaolule, et ei olnud teadlik vallasvara seisukorrast. Kirjalikult esitatavad küsimused vallasvara või enampakkumisel osalemise tingimuste kohta tuleb esitada hiljemalt 27.10.2020 e-posti aadressil angela.notton [at] mnt.ee.

Vallasvaradega seotud dokumentatsioon on leitav siit: https://pilv.mkm.ee/s/MXPheP0NdhpD8Cg

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 03.11.2020 kell 10.00.

Pakkumised avatakse 03.11.2020 kell 11.00.

Teade on leitav siit.