Riigivara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine

22. detsember 2020 - 14:55

Maanteeameti teehoiudirektor peadirektori ülesannetes otsustas 22.12.2020:  

  • Kinnitada Maanteeameti poolt läbi viidud Otsa liivakarjääri (kaevandamisloa nr JÕGM 038); Reastvere liivakarjääri (kaevandamisloa nr JÕGM-039) ja Hällimäe karjääri (kaevandamisloa nr L.MK/317719) mäeeraldiste maavara kaevandamise koos sellega kaasnevate kohustuste ja õigustega ning ilma kinnistuta, avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused vastavalt käskkirja nr 1 2/20/1042 lisas märgitud andmetele.