Riigivara enampakkumise edasilükkumise teade

23. märts 2020 - 9:39

Seoses eriolukorraga lükkuvad ajaliselt edasi:

  • Partsi IV kruusakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr L.MK/320373);
  • Kärstna liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr VILM-052);
  • Saarepeedi liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr VILM-034);
  • Timmo liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr VILM-049);
  • Kapasto liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse (kaevandamisloa nr HIIM-019);

avaliku kirjaliku enampakkumisega seotud vallasvaraga tutvumise, tagatisraha laekumise, pakkumiste esitamise ja pakkumiste avamise tähtajad.

Pakkumisi ei saa esitada Maanteeameti esindusse (aadress Teelise 4, Tallinn, 10916).

Olukorra stabiliseerudes teatakse uued tähtajad.