Riigivara enampakkumiste tulemused Kapasto, Saarepeedi ja Timmo liivakarjäärile

10. juuli 2020 - 19:38

Riigivara avaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine (Kapasto liivakarjäär)  ning riigivara avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuse kinnitamata jätmine nurjunuks tunnistamise tõttu ning uue enampakkumise korraldamise otsus (Saarepeedi ja Timmo liivakarjäär).

Maanteeameti peadirektor otsustas 10.07.2020:

  • Kinnitada Maanteeameti poolt läbi viidud Kapasto liivakarjääri maavara kaevandamise õiguse koos sellega kaasnevate kohustuste ja õigustega ning ilma kinnistuta, avaliku kirjaliku enampakkumise tulemused kõrgeima pakkumise teinud isiku kasuks vastavalt käskkirja nr 1-2/20/581 lisas märgitud andmetele.
  • Lugeda Maanteeameti poolt võõrandatava vara Saarepeedi liivakarjääri (kaevandamisloa nr VILM-034) ja Timmo liivakarjääri (kaevandamisloa nr VILM-049) mäeeraldiste maavara kaevandamise õiguste võõrandamine koos kaevandamislubadega kaasnevate kohustuste ja õigustega ning ilma kinnisasjadeta avaliku kirjaliku enampakkumise teel nurjunuks, kuna ühtegi pakkumist ei esitatud, ning jätta avaliku enampakkumise tulemus kinnitamata.
  • Maanteeameti teemaaosakonnal korraldada uus (kolmas) avalik kirjalik enampakkumine ja võõrandada alghinda määramata riigivõimu teostamiseks mittevajalikud Maanteeameti nimel olevad Saarepeedi liivakarjääri maavara kaevandamisluba nr VILM-034 ja Timmo liivakarjääri maavara kaevandamise luba nr VILM-049 koos nendega kaasnevate kohustuste ja õigustega ning ilma kinnisasjadeta vastavalt käskkirja lisas toodud avaliku enampakkumise tingimustele:

 

Vara nimetus

Vara kirjeldus

Alghind (eurot), millele lisandub käibemaks

Maavara kaevandamise loa nr / loa kehtivuse lõpp

Mäeeraldise asukoht

Mäe-eraldise pindala, ha

Mäe-eraldise teenindus-maa pindala, ha

Jääkvaru, tuh m3

Saarepeedi liivakarjääri maavara kaevandamise luba

VILM-034 / 05.06.2032

Viljandi mk, Viljandi vald, Saarepeedi küla, Saarepeedi karjääri maa kinnistu, registriosa nr 2281839, Saarepeedi karjäär katastriüksus, katastritunnus 71503:002:0820

2,27

4,65

aT jääkvaru:

Pl 1 ehituskruus: 1,0 tuh m3;

Pl 2 täiteliiv:

veepealne: 8,64 tuh m3;

veealune: 29,3 tuh m3.

 

Kaevandatav jääkvaru:

Pl 1: 0 tuh m3;

Pl 2: täiteliiv:

veepealne: 7,64 tuh m3;

veealune: 24,3 tuh m3.

määramata

Timmo liivakarjääri maavara kaevandamise luba

VILM-049 / 21.03.2026

Viljandi mk, Mulgi vald, Lilli küla, registriosa nr 1210039, riigi kinnisvara registri nr KV1508M1, Timmo kruusakarjäär katastriüksus, katastritunnus 60002:004:0650

4,54

6,11

aT jääkvaru:

Pl 1 täiteliiv veealune: 63,3 tuh m3;

Pl 2 ehitusliiv veepealne: 16,4 tuh m3;

Pl 3 ehitusliiv veealune: 55,8 tuh m3;

Pl 4 täiteliiv veealune: 161 tuh m3.

 

Kaevandatav jääkvaru:

Pl 1: 54 tuh m3;

Pl 2: 13,3 tuh m3;

Pl 3: 45 tuh m3;

Pl 4: 107 tuh m3.

määramata

 

Vallasvaraga tutvumine toimub:

  • Saarepeedi liivakarjääri mäeeraldisel 28.07.2020 kell 11.00–11.30
  • Timmo liivakarjääri mäeeraldisel 28.07.2020 kell 12.30–13.00

Müüdava varaga tutvuda soovijatel teatada tutvumise soovist e-posti aadressil Sylvi.Seppel-Hyvonen [at] mnt.ee.

Vallasvaradega seotud dokumentatsioon on leitav https://pilv.mkm.ee/s/Kr8qrc4aKpCnjHg

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 10.08.2020. kell 09.00.

Pakkumised avatakse 10.08.2020. kell 10.00.

Teade on leitav https://www.ametlikudteadaanded.ee/ee/Maanteeamet/riigivara/riigivara-enampakkumine/2020/7/10/1628173