Saarepeedi ja Timmo liivakarjääride avaliku enampakkumise tulemused

13. august 2020 - 15:48

Riigivara avaliku kirjaliku enampakkumise (Saarepeedi ja Timmo liivakarjääride) tulemuse kinnitamata jätmine nurjunuks tunnistamise tõttu.

Maanteeameti peadirektor otsustas 13.08.2020:

  • Lugeda Maanteeameti poolt võõrandatava vara Saarepeedi liivakarjääri (kaevandamisloa nr VILM-034) ja Timmo liivakarjääri (kaevandamisloa nr VILM-049) mäeeraldiste maavara kaevandamise õiguste võõrandamine koos kaevandamislubadega kaasnevate kohustuste ja õigustega ning ilma kinnisasjadeta avaliku kirjaliku enampakkumise teel nurjunuks, kuna ühtegi pakkumist ei esitatud, ning jätta avaliku enampakkumise tulemus kinnitamata.