Selgunud on selle aasta liiklusohutuse auhinna võitjad

10. detsember 2020 - 10:55
Liiklusohutuse tänuüritus

Maanteeamet tunnustab igal aastal liiklusohutuse auhinnaga parimaid koostööpartnereid, et väärtustada isikuid ja organisatsioone, kes on isikliku eeskuju, tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud liiklushariduse korraldamise või liiklusohutuse arendamisega. 

"Maanteeamet on väga tänulik, et Eestis on nii palju inimesi, kes vabatahtlikult panustavad liikluskultuuri ja -ohutuse edendamisesse. Ohutum ja stressivabam liiklus saab alguse iga inimese enda liikluskäitumisest: meie omavahelisest suhtlemisest, üksteise märkamisest ja arvestamisest liikluses," ütles Maanteeameti liiklusdirektor Meelis Telliskivi.

Sel aastal antakse seitsmes kategoorias 28 auhinda ning kolm eriauhinda.

Liiklusohutuse auhinna tunnustuse pälvivad järgmised inimesed ja asutused: 

Liiklusohutuse kohaliku omavalitsuse auhind:

 • Viru-Nigula Vallavalitsus

Vastutustundliku ettevõtte auhind:

 • SA Narva Linna Arendus

Aasta üllataja liiklusohutuses:

 • Konverents "Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea 2019"
 • Rahunemispeatus Eesti teedel: Võidad minuti, kaotad tunni!

Liiklusohutuse eeskuju:

 • Raul Annuka, Põhja prefektuur korrakaitsebüroo liiklusjärelevalvekeskus kohtuesindusgrupp, vanemväärteomenetleja

 

Liiklusohutuse koostööpartneri auhind:

 • Üleriiklik:
  • Ylle Tampere, Accelerista vastutav väljaandja
  • Ain Saare, Operation Lifesaver Estonia graafiline disainer
  • Triinu Uiboleht , Tarbijakaitse ja Tehnilise Järlevalve Ameti peaspetsialist
 • Põhja regioonis:
  • Kätlin Murre, Põhja prefektuur Lääne-Harju politseijaoskond Lääne-Harju piirkonnagrupp, noorsoopolitseinik
  • Kristel Põhjala, Lääne prefektuur Rapla politseijaoskond piirkonnagrupp, noorsoopolitseinik
 • Lõuna regioonis:
  • Lõuna prefektuur Tartu politseijaoskond Jõgeva piirkonnagrupp
 • Ida regioonis:
  • Ivika Abner, OÜ Keerub teenuste juht
 • Lääne regioonis: 
  • MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus

 

Liiklusohutuse sündmuse auhind:

 • Põhja regioonis: Rapla ÄKK
 • Lõuna regioonis: Kirjastus Maurus OÜ
 • Lääne regioonis: V.Õ.M.M.

 

Liiklusohutuse õpetaja auhind:

 • Põhja regioonis:
  • Jaanus Madissoo , OÜ Autosõit Põhja piirkonnajuht, teooria- ja sõiduõpetaja
  • Pilvi Pregel, Rapla Vesiroosi Kool, klassiõpetaja
 • Lõuna regioonis: 
  • Aive Zirk , Nõo Põhikool, sotsiaalpedagoog, liiklusõpetus
  • Eva Tammemägi, Konguta Kool, 6. klassi juhataja, sotsiaalpedagoog
  • Gunnar Taras , OÜ Autosõit, Teooria-ja sõiduõpetaja
  • Ülle Vatman, Tartu Lasteaed Meelespea, õpetaja
 • Ida regioonis 
  • Svetlana Lisina, Kohtla-Järve Lasteaed Pääsuke, õpetaja
  • Elena Chistyakova, Kohtla-Järve lasteaed Aljonuška, õpetaja
  • Külli Tropp, Rakvere Gümnaasium, klassiõpetaja
 • Lääne regioonis: 
  • Sirje Laidma, SA Tartu Kiirabi, Punase Risti Viljandimaa seltsi esmaabikoolitaja
  • Hiie Tamm, Hiie Koolitus OÜ, koolitaja-nõustaja
  • Rita Pomber, Viljandi Avatud Noortetuba, noorsootöö projektijuht

 

Eriauhinnad:

 • Inimelude päästja 2020: Lilli Tarakanov
 • Panus liikluskasvatustöösse:
  • Raul Rom, Maanteeameti Strateegilise planeerimise osakond, liiklusekspert
  • Urve Sellenberg, Haridus- ja Noorteamet, büroo juhataja

 

Rohkem infot leiab:

 • Auhinnad anti üle  erinevates linnades. Lühikokkuvõtte koos oluliste sõnumitega kõigile liiklejatele leiab siit.
 • Auhindade jagamise tseremooniat saab järele vaadata siit. 

Maanteeameti Liiklusohutuse auhinda antakse välja alates 2009. aastast. Tunnustuse saajad valis välja Maanteeameti komisjon.

 

Liiklusohutuse auhinnad 2020

Üleriiklikud preemiad

PARIM KOHALIK OMAVALITSUS 2020: Viru-Nigula vallavalitsus

Selle kategooria auhinnavõitja on möödunud aasta jooksul oluliselt parendanud liiklusohutuse olukorda kõnealuses piirkonnas. Korrastatud ja juurde rajatud on kõnni- ja kergliiklusteid. Mitmes piirkonnas on eraldi pühendatud tähelepanu sellele, et laste koolitee oleks võimalikult turvaline. Vajadusel on paigaldatud lisavalgustus, täiendatud teekattemärgistust ja ohtlikesse kohtadesse lisatud ülekäigurajad. Veel on ehitatud ohutussaari, paigaldatud autode sõidukiirust mõõtvad tablood. Koostöös Maanteeametiga on see vallavalitsus aasta jooksul läbi viinud mitmeid liiklusohutse alaseid koolitusi. Loetelu headest tegudest võiks veelgi jätkuda.

 

VASTUTUSTUNDLIK ETTEVÕTE 2020: SA Narva Linna Arendus

See sihtasutus on aasta jooksul Äkkekülas, Joaoru puhkealal ja Narva linna Jõepromenaadi territooriumil rahvusvahelisi ja vabariiklikke üritusi ning linna suusa- ja jalgrattavõistlusi. Korraldatud on perepäevi, liiklusohtuse- ja helkuripäevi. Koostöös Politsei- ja Piirivalveameti ning Maanteeametiga  propageerivad nad kohustuslikku kiivri kandmist. 2020. aastal ehitati selle sihtasutuse eestvedamisel Äkkekülla Ida-Virumaa suurim Pumptrack, mis on kujunenud üheks suuremaks tõmbekeskuseks just noortele. Selle sihtasutuse eestvedamisel on läbi viidud lugematul hulgal ohutut liiklemist ja sportlikku eluviisi edendavaid ettevõtmisi.

 

AASTA ÜLLATAJA LIIKLUSOHUTUSES 2020: Konverents "Vision Zero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea 2019"

2019. aasta detsembrikuus toimus TalTechi Innovatsiooni ja ettevõtluskeskus Mectorys teaduskonverents “Vision Xero for Sustainable Road Safety in the Baltic Sea”. Läbi aegade kõige kõrgetasemelisemal Eestis korraldatud liikluskonverentsil osales 167 inimest 16 eri riigist. Ettekannetes otsiti vastuseid järgmistele küsimustele: Miks me liikluses nii vihased oleme? Kuidas liikluses oma tunnetega toime tulla? Kas ja kuidas suudab taristu leevendada inimlikke eksimusi liikluses? Mis muutub seoses isejuhtivate sõidukite kasutuselevõtuga liikluses? Arutleti Põhjamaade eduka liikluskorralduse fenomeni üle. Kajastamist leidsid Balti mereäärsete riikide olulisimad teadustööd. Kolmeteist konverentsile esitatud artiklit saadeti avaldamiseks teadlaskonna poolt kõrgelt hinnatud ajakirja. Tänu sellele konverentsile ja liiklusohutuse sõnumitega esinenud Euroopa parimatele ekspertidele oli võimalik teaduspõhiselt pöörata ühiskonna tähelepanu liiklusega kaasnevatele mõjudele. Toimusid kooskõlastatud kohtumised spetsialistide ning ajakirjanike vahel, mille järel ilmus hulganisti intervjuusid päevakajalisel liiklusohutusalastel teemadel. Konverentsil käsitleti ka uudseid ja säästlikke ning jätkusuutlike tehnoloogilisi lahendusi ja kogu konverents oli 100% paberivaba.

 

AASTA ÜLLATAJA LIIKLUSOHUTUSES 2020: Rahunemispeatus Eesti teedel: Võidad minuti, kaotad tunni!

Kõnealune idee sai alguse siis, kui Siseministeeriumi ametnikud pöördusid Avaliku Sektori Innovatsioonitiimi poole murega, et vaatamata püüdlustele ei ole inimkannatanutega liiklusõnnetuste hulk viimase kümne aasta jooksul vähenenud. Avaliku sektori Innovatsioonitiimi projektijuht Helelyni eestvedamisel sündis projekt, mille eesmärgiks oli mõista selle probleemi olemust nö. rohujuure tasandil ning pakkuda välja uusi ideid ja lahendusi, mis aitaksid mõjutada inimeste liikluskäitumist. Läbiviidud intervjuude tulemusena jõuti arusaamisele, et nende autojuhtide puhul, kes on kiiruseületamisega vahele jäänud, aga ei oma varasemaid rikkumisi, toimivad rahalise trahvi asemel alternatiivsed mõjutusvahendid isegi paremini. Autojuhtidele anti valida, kas maksta rahatrahv või võtta korraks aeg maha. Katsejärgsetes intervjuudes kinnitasid rahunemisaja valinud autojuhid, et tegemist oli meeldejääva sündmusega ja nad pööravad edaspidi kiiruseületamisele senisest enam tähelepanu. Analüüsi tulemusena on jõutud järeldusele, et selline meede võiks ka laialdasemalt kasutusel olla. Erakordselt suur rahvusvaheline huvi projekti vastu osutas, et tiimil, kuhu kuulusid Laura Aaben ja Indrek Link Siseministeeriumist, Elari Kasemets, Sirle Loigo ja Hannes Hansalu Politsei- ja Piirivalveametist ning Alo Kirsimäe ja Reimo Tarkiainen Maanteeametist, õnnestus jõuda lahenduseni, millel nähakse suurt potentsiaali ja mis on ainulaadne kogu maailmas. Tänaseks on ideest jõutud teostuseni ja vastavasisuline liiklusseaduse muutmise eelnõu on Riigikogu menetluses.

LIIKLUSOHUTUSE EESKUJU 2020: Põhja prefektuuri liiklusjärelvalvekeskuse kohtuesindusgrupi vanemväärteomenetleja Raul Annuka

Auhinna saaja on mees, kes on võtnud enda südameasjaks kaaskodanike teadlikkuse tõstmise liiklusohutuse, liiklusreeglite ja liiklusseaduse küsimustes. Möödunud aasta 31. mail käivitus selle mehe eestvedamisel Liiklusjärelvalvekeskuse Facebooki leht, mida tänaseks jälgib aktiivselt enam kui 10 000 inimest. Seda lehte jälgivad suure huviga nii tavakodanikud, ametnikest kolleegid kui ka ajakirjanikud, kes selle lehekülje sisu ka meediaväljaannetes kajastavad. Sellel lehel postitatu jõuab kümnete tuhandeteni ja on atraktiivne nii noorema kui vanemaealise liikleja jaoks ja kannab alati selget sõnumit. Tänaseks on tema käivitatud sotsiaalmeedia platvorm hästi omaks võetud, inimesed on aina julgemad ka ise küsimusi esitama ja neid huvitava teema kohta uurima. Et reaalsete liiklusolukordade ja tingimustega kursis olla, liigub mees ise palju jalgsi ning jalgrattaga. Ta jagab oma kogemusi ja annab inimestele suuniseid ohutuma liikluskäitumise ja riskide maandamise kohta. Tegemist on suure missioonitunde ja kindla meelega ametnikuga, kelle peale saab alati kindel olla. Tema suhtumist ja professionaalsust on tunnustanud nii kaasöölised kui mitmed kohtunikud. Mees on pälvinud ka käesoleval aastal PPA kommunikatsioonibüroo kommunikatsioonisõbra tiitli.

 

PARIM ÜLERIIGILINE KOOSTÖÖPARTNER 2020: ajakirjanik Ülle Tampere

Auhinna pälvinud ajakirjanik ei ala- ega ülehinda oma lugejaid. Ohutu liiklemise teema on tema südameasi olnud sedavõrd, et nüüdseks on sellest kujunenud ajakirjaniku põhiteema. Oma lugudega inspireerib naine lugejaid kaasa mõtlema ja arutlema liiklusohutuse teemadel. Peamiselt avaldab ta oma lugusid portaalis Accelerista. Lugude kirjutamisele eelneb põhjalik eeltöö. Ta on väga hästi kursis kaasaegsete teadusmaterjalidega, mida on avaldatud nii Eestis kui mujal maailmas. Rõõmsalt, kindlameelselt ja innustavalt jagab naine oma ideid ka koostööpartneritele. Tema eesmärgiks ei ole kunagi näpuga näidata vaid inspireerida inimesi kaasa mõtlema, liikluse teemadel arutlema. Auhinna võitja on inspiratsiooniks meile kõigile. Tema töövõitude hulka kuuluvad: liiklussaade “Punane sekund”, projekt “Segadusse ajav ülesanne” ja koostöös Delfi portaaliga projektid “Ühes tükis läbi talve” ja “Selle suve teetööd”.

 

PARIM ÜLERIIGILINE KOOSTÖÖPARTNER 2020: Ain Saare ja Triinu Uiboleht

Järgnevad auhinnasaajad on tandemina ühiste ideede kallal töötanud aastaid ja tõestanud hea koostöö viib sihile ja annab suurepäraseid tulemusi. Mõlema auhinnasaaja südameteemaks on lisaks muudele olulistele liiklusohutust puudatavatele küsimustele, ka raudteeohutus. Koos on loodud Maanteeameti virtuaalkeskkond “Mina liiklen ohutult”. Hea koostöö tulemusena on valminud e-lahendus, mis võimaldab kasutajatel virtuaalses keskkonnas omandada olulisi liiklusohutusalaseid teadmisi, mis aitavad lastel turvaliselt nii maanteed kui raudteed ületada. Praegu valmistatakse lasteaia ja üldhariduskoolide õpetajate jaoks ette virtuaalkeskkonda tutvustavat veebikoolitust. Koos on väljatöötatud ka mitmeid raudteeohutusalaseid kampaaniaid.

Auhinnasaajad on suurepäraseks näiteks asutusteülese koostöö tulemlikkuse võimalikkusest. Ain on kujundaja, kelle käe all on valminud peaaegu kõik taasiseseisvunud Eesti raudteeohutusekampaaniate materjalid. “Lase rong läbi”, “Võta klapid peast. Sind oodatakse jõuluks koju”. Triinu on Tarbijakaitse ja Tehnilise järelvalve Ameti poolse esindajana teinud sihikindlat tööd, et raudteeohutusest kujuneks üldise liiklusohutusealase tegevuseloomulik osa. Ta on olnud kaastegev riiklike õppekavade arenduse töörühmas. Ühtlasi on ta olnud ka vabatahtlik raudteeohutuse saadik, kes viib haridusasutustes läbi raudteeohutusealaseid loenguid.

 

ERIAUHIND. INIMELUDE PÄÄSTJA 2020: Lilli Tarakanov

See erakordselt vapper ning abivalmis naine päästis 12. septembril 2020 oma kiire taibu ja reageerimisega ligikaudu kolmekümne inimese elu. Kui eakaid reisijaid vedanud bussijuhti tabas ootamatu tervise rike, tegutses see naine kiirelt ja otsustavalt. Enda eluga riskides haaras ta ühe käega roolist ja hoidis bussi kraavi vajumast, teise käega vajutas aga piduripedaalile. Nõnda toimides õnnestus kõige halvem ära hoida. Naine ise enda teos midagi erilist ega kangelaslikku ei näe. Aga meie näeme. Aitäh sulle!

 

ERIAUHIND. PANUS LIIKLUSKASVATUSTÖÖSSE 2020: Haridus- ja SA Innove Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse juht Urve Sellenberg ning Maanteeameti Strateegilise planeerimise osakonna liiklusekspert Raul Rom

Järgmised kaks auhinda saame välja kuulutada koos. Need kaks inimest on  juba aastakümneid märkimisväärselt panustanud liiklusohutusalase teadlikkuse tõstmisse Eestis. Nende eestvedamisel sai juba 1995. aastal alguse liiklusalaste õppematerjalide väljatöötamine ja tasuta jagamine haridusasutustele, liiklusohutuse kampaaniate läbiviimine, lasteaia- ja kooliõpetajate koolitamine. Samuti on nende koostöös alustanud veebileht www.liikluskasvatus.ee. Nad on eest vedanud lugematuid liikluskäitumist analüüsivaid uuringuid. Koostöös nende kahe suurepärase spetsialistiga alustati Haapsalu kolledžis liiklusohutuse erialast väljaõpet. Nende abiga on liiklusohutuse teema lõimitud riiklikesse õppekavadesse. Laureaadid paistavad silma liikluskasvatuse alaste pioneeridena, olles teerajajateks ning liikluskasvatuse valdkonna edendajateks ja väljaarendajateks Eestis. Urve kohta on öeldud, et ta on emotsionaalne ning innustuv naine, suurepärane koolitaja ja särav esineja,  kes on suure entusiasmiga toetanud õpetajaid liiklusteemade käsitlemisel. Rauli  kohta on aga öeldud nii: „Ta on tagasihoidlik ja väga põhjalik meesterahvas, kellel on suurepärane analüüsivõime ja väga suur kogemustepagas. Ta on suure algustähega Ekspert, kellega on alati huvitav vestelda ja kes kunagi ei keeldu abistamast, kui seda vaja on.“

Põhja regioon

PARIM KOOSTÖÖPARTNER PÕHJA REGIOONIS 2020: Lääne- Harju valla noorsoo politseinik Kätlin Murre

Lisaks tavapärastele liiklusalastele loengutele lasteaedades, koolides ning noortekeskustes viib laureaat igal aastal läbi ka jalgrataste ning helkurkontrolle, kus tuletab lastele ja noortele meelde enda liikluses nähtavaks tegemise vajadust. Ta jagab olulisi liiklusohutuse sõnumeid oma Facebooki lehel. Ta on aastaid aidanud Ruila koolil läbi viia Harjumaa koolidele suunatud seiklusvõistlust Välek, kus ta on üles seadnud vahva vigursõiduraja ning andnud lastele lahendada liiklusalaseid ülesandeid. Ta on andnud olulise panuse liiklejate teavitamisel ja erinevate materjalide ja ohutusvahendite jagamisel nii avalike ürituste kui muude liikluskasvatusalaste tegevuste kaudu. Ta on aktiivne, usaldusväärne ja hea koostööpartner. Ta on hea suhtleja, kes hoolib oma kogukonna inimestest ja nende käekäigust.

 

PARIM KOOSTÖÖPARTNER PÕHJA REGIOONIS 2020: Raplamaa noorsoopolitseinik Kristel Põhjala

Kristeli kandidatuuri ülesseadnud iseloomustavad teda nii: "Kristel on kohusetundlik ja särasilmne inimene, kes on alati valmis oma õlga alla panema. Tema suust ei kuule kunagi sõna “Ei” või “Võimatu”. Liikluspisikuga nakatununa jagab ta Maanteeameti väärtusi ning õpetab kohalikke elanikke eeskujulikult liiklema. Tema tööpiirkonnaks on Raplamaa. Liiklusteemad on tema igapäevatöösse lõimitud paljude muude tegevuste juurde, aga õnneks tuleb tema tegutsemistahe südamest, seega jõuab ta palju korda saata. Helkurkõnnist liikluskalendrite jagamiseni, ohutussõnumite edastamisest liikumisteemaliste ürituste korraldamiseni“ Auhinnasaaja on koos Rapla PPAga suurepärane koostööpartner ning käepikendus Maanteeameti ennetustöö osakonna eesmärkide saavutamisel.

 

PARIM SÜNDMUS PÕHJA REGIOONIS 2020: Rapla ÄKK

Selle sündmuse korraldajateks on kaks neidu, Ülle Laasner ja Õie Kopli-Mäekivi, kellel on suur soov kogukonnas midagi ära teha ning igakülgselt abiks olla. Ohutuskoolituse, mille inspiratsiooniks oli Pärnumaal toimunud Kilingi-Nõmme ÖöMaru, koostööpartneriteks olid Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Maanteeamet, Kaitseliit, Naiskodukaitse, Ohvriabi, Eesti Punane Rist ja Rapla Maakonna Psühholoogia- teenistus. See ohutusõppus oli esimene omataoline täiskasvanutele suunatud õppus piirkonnas. Õppuse käigus harjutati, mida teha, kui koolis peaks toimuma äkkrünnak või kui on juhtunud bussiõnnetus, kus on osaliseks lapsed, kuidas evakueeruda ja kuidas avariis autost välja pääseda, mida teha suitsetavate ja vägivaldsete lastega ning kuidas märgata ja aidata depressiivset kolleegi või vajadusel teda elustada. See koolitus andis osalejatele võimaluse end proovile panna ohtlikult realistlikes olukordades. Võistluse sihtgrupiks olid piirkonna koolide õpetajad koos juhtkonna esindajatega. Õppusel osales 11 piirkonna kooli, lisaks Jõgevamaa KEAT-meeskond. Ohutuse tagamiseks olid kõik üritusel osalejad - nii võistkonnad kui korraldajad - maskeerunud spetsiaalsetesse maskidesse. Koolitusel osales üle 110 inimese.

 

PARIM ÕPETAJA PÕHJA REGIOONIS 2020: OÜ Autosõit juht ja õpetaja Jaanus Madissoo

Juba 26 aastat on see mees õpetanud väiksemaid ja suuremaid liiklejaid nii kahe- kui neljarattalisi sõiduvahendeid juhtima.  Ainuüksi viimase kahe aasta jooksul on tema  õpetamise tulemusel jalgrattaloa saanud 1600 last. Ta on ise liiklejana suurepäraseks eeskujuks. Tema igapäevane töö nii teooria- kui sõiduõpetajana annab parima võimaliku pädevuse liiklusohutusealaste koolituste tarbeks uute materjalide loomisel. Laureaati iseloomustatakse tagasihoidliku ja ausa ning alati viisaka mehena, kelle abile võib alati loota. Laureaat on eeskujuks nii oma sõnade, kui tegudega.

 

PARIM ÕPETAJA PÕHJA REGIOONIS 2020: Rapla Vesiroosi Kooli õpetaja Pilvi Pregel

Auhinnasaaja on teotahteline ja enesekindel ning positiivsusest pakatav naine, kes on enda missiooniks ja elutööks seadnud liiklusohutuse alase ennetustöö. Ta on südamlik õpetaja ja klassijuhataja, kelle initsiatiivil on kogukonnas jagatud helkureid, aidanud kaasa ohutut liiklemist väärtustava kogukonna kujundamisele, laste ja noorte liiklushariduse tegevuse arendamisele. Juba mitu aastat on tema eestvedamisel kõik Rapla Vesiroosi Kooli 4. klasside õpilased osalenud projektis “Peatu, vaata, veendu”. Lisaks on naine Raplamaa Tervisenõukogu liige ja osaleb paljude liiklusohutusealaste projektide korraldusmeeskonnas. Ta on õpetaja, kes suudab muuta õppimise alati põnevaks ja mänguliseks. Ta on tõeline eeskuju!

Lõuna regioon

PARIM KOOSTÖÖPARTNER LÕUNA REGIOONIS 2020: Lõuna prefektuuri Tartu politseijaoskonna Jõgeva piirkonnagrupp

Auhinna saaja on olnud Maanteeameti ennetustöö osakonnale juba aastaid väga heaks partneriks. Koos on tegeletud liikluskasvatusalase tegevusega maakonna koolides ja lasteaedades ning organiseeritud ja läbiviidud mitmeid üritusi ja projekte. Näiteks koolieelikute tervisepäevad “Liigun õues, tervis põues” või ohutus- ja turvalisuspäev “Oska ohutult” ja palju muud. Laureaat on oma tegevusega aidanud oluliselt kaasa liiklusohutuse ja liikluskasvatuse alaste eesmärkide saavutamisele tegutsemispiirkonnas. Laureaat on alati avatud uutele ideedele ja ettevõtmistele. Selle grupi liikmete motivatsioon on alati kõrgel, nad on positiivsed ja usaldusväärsed.

 

PARIM SÜNDMUS LÕUNA REGIOONIS 2020: Kirjastus Maurus OÜ

Koostöö Maanteeameti ja selle kirjastuse vahel algas rohkem kui aasta eest. Selle tulemusena sündisid sel kevadel uus 1. klassi Jutulinna aabits ja töövihik, milles on rikkalikult liiklusteemasid, mida ilmestavad vahvad ja ilmekad koomiksid. Õpikute autorid Õnne Ints ja Kätlin Vainola ning illustraator Elina Sildre on teinud suurepärast koostööd ning selle tulemusena on nüüd õpetajatel kasutada aabits ja töövihik, kus liiklusteemad on igapäeva õppeprotsessi kenasti lõimitud. See esmakordne ja väga eriline sündmus näitab suurepäraselt, kuidas ühe õpiku autorid on loonud õppevahendite kaudu eeltingimused nii 1. klassi õpilastele kui nende õpetajatele ohutumaks kooliteeks.

 

PARIM ÕPETAJA LÕUNA REGIOONIS 2020: Aive Zirk

Meie järgmine auhinnasaaja oskab suurepäraselt ühendada teoreetilised teadmised praktilistega. Ta on inspireeriv juhendaja, kelle südameteemaks on ohutu liikumine ja liiklemine. Kus viga näed laita, seal tule ja aita! Moraalilugemise asemel on laureaat ohutuma liiklemise heaks osanud nii mõndagi ette võtta. Näiteks rajati tänu tema aktiivsele tegutsemisele kohaliku poe ette ülekäigurada. Samuti on ta kogenud koolitaja, kelle käe all on omandanud olulisi teadmisi paljud nooremad ja vanemad liiklejad. Loengutes omandatud teoreetilised teadmised leiavad praktilist kinnitust tema korraldatud jalgrattamatkadel või aktiivselt kooliteed läbides. Ta propageerib jalgsi või jalgrattaga liiklemist. Ta on sõbralik, abivalmis ja tähelepanelik inimene, kelle jaoks ei ole võimatuid asju.

 

PARIM ÕPETAJA LÕUNA REGIOONIS 2020: Eva Tammemägi

Järgmine laureaat on võtnud ohutu liiklemise ja helkurite kandmise teema enda südameasjaks. Ta on aidanud kaasa ohutut liiklemist väärtustava kogukonna kujundamisele, olles eestkõneleja ja idee andja ülekäigutee rajamisel vallasisesele teele. Ta on olnud lastele saatjaks, veendudes, et lapsed jõuavad ohutult (kooli)bussi. Ta on nii bussides, kui bussipeatustes tuletanud meelde ohutu liiklemise põhimõtteid. Tema tegevus on olnud aastatepikkune, järjepidev, nõudlik ja vajadusel ka kompromissitu. Tema juhendamisel on valminud mitu uurimuslikku õpilastööd: “Helkurite kontroll” ja “Helkurite kasutamisoskuse kujunemine”, samuti praktiline töö “Helkurite valmistamine”. Tema kaasabil valmis ka tänavu kohaliku kooli territooriumil Helkuripuu. Ta on hoolitsev, toetav ja järjepidevalt optimistlik liiklusohutuse teema eestkõneleja.

 

PARIM ÕPETAJA LÕUNA REGIOONIS 2020: Gunnar Taras

Järgmise laureaadi kohta on öeldud: „Ta on viisakas ja erudeeritud, aktiivse ellusuhtumisega oma ala professionaal, kes on alati avatud uutele ideedele ja kelle jaoks ei ole olemas lahendamatuid olukordi, vaid on põnevad väljakutsed.“ Lisaks igapäevatööle mootorsõidukijuhi õpetajana, on ta osalenud koolitajana paljudel erinevatel liiklusohutusealastel üritustel Lõuna regioonis, andes edasi oma teadmisi muu hulgas ka liiklusohutuse simulaatoritel. Ta valdab erinevaid õpetamismetoodikaid ja hoiab end pidevalt kursis valdkonnas toimuvate uuendustega. Lisaks teooria loengutele ja sõiduõppele viib ta läbi ka riskivältimise, lõppastme, pimedasõidu koolitusi. Tema käest on omandanud teadmisi paljud lapsed, noored ja täiskasvanud. Tema abiga on Eestis liiklemine muutunud ohutumaks ja turvalisemaks.

 

PARIM ÕPETAJA LÕUNA REGIOONIS 2020: Ülle Vatman

Ta on hea organiseerimisvõimega, avatud ja positiivne õpetaja, kes on aastate jooksul olnud Maanteeametile heaks koostööpartneriks. Tema eestvedamisel sai 2012. aastal alguse kolme lasteaia ühisprojekt “Liiklusega sõbraks – turvaline Veeriku”. Veel on tema juhtimisel osaletud projektides  “Põnev helkurijaht” aastal 2016, “Uuri, märka, avasta” ning “Peatu, vaata, veendu” aastal 2018 ja “Liikudes terveks” 2019. aasta kevadel. Väikestele liiklejatele ohutu liiklemise põhimõtete tutvustamine ning nende hoiakute kujundamine on olnud laureaadi südameasjaks juba pikka aega.

Ida regioon

PARIM KOOSTÖÖPARTNER IDA REGIOONIS 2020: Ivika Abner

Ta on töökas ja kohusetundlik koostööpartner, kes aastal 2014 pöördus ise Maanteeameti ennetusosakonna poole sooviga teha ära midagi selleks, et inimeste teadlikkus liiklusohutusalastes küsimustes tõuseks. Sellest sündis koostöö, mis kestab tänaseni. Laureaadi klientideks on peamiselt töötud, kodutud või erivajadustega inimesed. Laureaat on osanud nende probleeme kuulata, neid toetada ja aidata. Samas ka enda eest seista, kui selleks tekkis vajadus. Ta tuleb imetlusväärselt toime igasuguste erinevate olukordadega. Tema tööpiirkonnaks on Rakvere ja Jõgeva.

 

PARIM ÕPETAJA IDA REGIOONIS 2020: Kohtla-Järve Pääsukese lasteaia õpetaja Svetlana Lisina

Meie järgmine laureaat teab, et meeskonnatöö on edu aluseks. Lasteaia õpetajana on ta võtnud enda missiooniks laste ja lastevanemate liikluskäitumise kujundamise. Tema abiga õpivad väikesed liiklejad liikluseeskirju ja ohutu liiklemise põhimõtteid. Mänguliste tegevuste abil kujundatakse lastest teadlikud liiklejad, kes oskavad omandatud teadmisi ka praktiliselt kasutada. Lasteaed, mille õpetaja preemia saaja on, on varustatud kaasaegsete, erilaadsete ja metoodiliste materjalidega, liiklusohutuse alase kirjandusega, plakatite ja videotega. Peale selle korraldab lasteaed laureaadi eestvedamisel igakuiselt teemapäevi nagu “Liiklusepäev”, “Helkur”, “Ohutu keskkond ja käitumine jõulude ajal”. Tema eestvedamisel on korraldatud laste joonistuste näitus “Tervise värvid”. Sel aastal korraldas preemia saaja liiklusprojekti “Minu sõber-valgusfoor”, millesse on kaasatud ka lapsevanemad, sest õpetaja teab, et lapsed õpivad liikluseeskirju rikkuma esmalt just lapsevanemaid jälgides. Rõhudes iga inimese moraalsele vastusele järgmise põlvkonna ees, liiklusohutuse teemadega pidevalt tegeledes ja ise igati eeskujuks olles, on naine suutnud kujundada inimeste hoiakuid ja sihipärase töö tulemusena on liiklemiskeskkond muutunud ohutumaks.

 

PARIM ÕPETAJA IDA REGIOONIS 2020: Kohtla-Järve lasteaed “Aljonuška” õpetaja Elena Chistyakova

Laureaat on enda kanda võtnud väga tundliku ning keerulise ülesande. Olles õpetajaks autismispektrihäiretega lastele, on ta enda südameasjaks seadnud nende laste teadlikkuse ohutust liiklemisest. Järjepideva tööga on ta saavutanud suurepäraseid tulemusi. Liikluskasvatus toimub rühmas lõimitult läbi erinevate ainevaldkondade ja tegevuste. Õpetaja õpetab lapsi märkama, olema tähelepanelikud, nägema põhjus-tagajärg seoseid. Nii lasteaia õuealal, kui väljaspool lasteaia territooriumi tehakse koos õpetajaga läbi kõik liiklusohutust puudutavad harjutused ka praktiliselt - liigeldakse jalakäiana, rühmana, märgatakse transporti ja teisi liiklejaid ja seeläbi õpitakse ohutumalt liiklema. Eriliste laste õpikeskkond ja ruumiline paigutus on muudetud strukturaalseks ja nende jaoks mõistetavaks. Ta on suutnud enda rühmas luua laste jaoks turvalise keskkonna, kus lapsed oskavad toimetada ohutult. Lapsi õpetatakse ka iseseivalt hakkama saama. Tunnustuse saaja on väga kohusetundlik ja töökas inimene, kes on veendunud, et töö edukus ja tulemus sõltub laste, lastevanemate ja lasteaia koostööst. Selle koostöö edendamisele ja laste õpetamisele ning arendamisele iseseisvateks tublideks inimesteks on preemia saaja pühendunud jäägitult.

 

PARIM ÕPETAJA IDA REGIOONIS 2020: Rakvere Gümnaasiumi klassiõpetaja Külli Tropp

Laureaat on Rakvere Gümnaasiumi pikaaegne liiklusõpetuse teema eestvedaja ja mentor. Ta on osalenud Maanteeameti korraldatud koolitustel, tegelenud aktiivselt enesearendamisega ja omandatud teadmiste edasi andmisega. Ta on töökas ja kohusetundlik õpetaja, kes on pikka aega kas otseselt või kaudselt tegelenud liiklusohutusealase teavitustööga. Tema juhendamisel on paljud väikesed jalgratturid õppinud ohutult liiklema. Tema eestvedamisel on kool osalenud mitmetes erinevates liiklusprojektides ja saanud rahalist toetust liiklusõpetuse õppevahendite soetamiseks. Ta on olnud suureks toeks kolleegidele ja õpilastele.

Lääne regioon

PARIM KOOSTÖÖPARTNER LÄÄNE REGIOONIS 2020: MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus

Selle asutuse juht viis 2020. aasta alguses oma väikese tööka meeskonnaga piirkonna koolides läbi tasuta bussiga liiklemise koolitusi, mis toimusid linnaliini bussis aeglaselt sõites. Koolituse eesmärk oli tuletada noortele meelde viisakus- ja ohutusereegleid ning ennetada olukordi, kus bussijuht ei saa sõitjate mõtlematu või ohtliku käitumise tõttu keskenduda sõiduki juhtimisele. Harjutati ohutut bussi sisenemist ja väljumist, tutvuti põhjalikumalt bussi sisemuse ja selles peituvate ohtudega, arutleti ohutusalastel teemadel. Koolituse läbinutele jagati Targa Bussisõitja tunnistus, mis töötati välja koostöös Maanteeametiga. See asutus on oluliselt panustanud liiklusohutus- ja liiklusharidusealasesse tegevusse ühistranspordiga liiklemise valdkonnas.

 

PARIM SÜNDMUS LÄÄNE REGIOONIS 2020: V.Õ.M.M. ehk Viljandi Õhtune Maastiku Mäng

Auhinna pälviv ennetusüritus oli 2020. aastal suurim paikkondlik sündmus, milles osalejaid, korraldajaid ja koostööpartnereid oli kokku 150 ringis. Tegemist oli üritusega, mille käigus sai tulist soojendust politseinike, abipolitseinike, koostööpartnerite, kogukonnaliikmete ja kohalike ettevõtjate koostöötamise rõõm turvalisuse tagamisel. Üritust viisid läbi: MTÜ Viljandimaa Abipolitseinikud, Viljandi Politseijaoskond, Maanteeamet, Teater Ugala, Viljandimaa Punane Rist, Keskkonnainspektsioon, Viljandi Linnavalitsus, Viljandi Ohvriabi, Viljandi Gümnaasium ja paljud teised. Selle ürituse eesmärgiks oli pakkuda alternatiivset ja harivat vabaaja veetmise võimalust peredele ja sõpruskondadele, tõsta kogukonna teadlikkust ohutusest ja erinevate institutsioonide tööst. Läbi eluliste ülesannete lahendamise kontrollpunktides sai koguda praktilisi ja teoreetilisi teadmisi iseenda ohutuse tagamisel ja teiste aitamisel. Kuuldavasti said kõik osalejad lisaks väga heale emotsioonile ja kogemusele ka kindla teadmise, et selliseid ettevõtmisi on vaja korraldada regulaarselt.

 

PARIM ÕPETAJA LÄÄNE REGIOONIS 2020: Sirje Laidma

Eesti Punase Risti Viljandimaa seltsi koordinaator ja vabatahtlik Merit Laan on järgmise preemia saaja kohta öelnud nii: “See inimene teeb oma tööd tõelise pühendumisega, ta koolitab selleks, et autojuhilubade taotlejad teaks, mis tagajärjed on hoolimatusel ja liikluses eeskirjade eiramisel. Ta oskab tuua näiteid elust enesest, sest töötab põhikohaga SA Tartu Kiirabis ja puutub igapäevaselt kokku keeruliste olukordadega. Tema koolitustel on kõik õppijad aktiivselt kaasatud- ei ole varianti, et mõni osaleja ei taha elustamist või verejooksupeatamist harjutada. Tänu südamega tehtud tööle aitab ta liiklusesse ohtudest teadlikumad ja kohusetundlikumad liiklejad. Ta on ka ise kodanikuna väga heaks eeskujuks.“

Tänavusel lääne regiooni parimal õpetajal on viieteistkümneaastane kogemus autokooli õpilastele esmaabi õpetamisel. Mis juhtub, kui rääkida autojuhtimise ajal telefoniga? Mis juhtub, kui tegeled kõrvaliste asjadega? Mis juhtub, kui juhid autod joobeseisundis? Mis juhtub, kui sa ei kanna pimedal ajal liigeldes helkurvesti? Preemiasaaja aitab liiklusesse sisenejail mõista põhjus-tagajärg seoseid ning suunab nende tähelepanu ikka ja jälle vastutusele, mille iga liikleja endale võtab.

 

PARIM ÕPETAJA LÄÄNE REGIOONIS 2020: koolitaja ja nõustaja ning tegevusjuhendaja Hiie Tamm

Järgmine laureaat ei karda jagada oma kogemusi ning õppida ka enda vigadest. Ta on aidanud kaasa tööharjutusgruppide tegevuste arendamisele ja ohutut liiklemist väärtustava kogukonna kujundamisele. Tema tegevuse tulemusena on paranenud paikkonna elanike liikluskäitumine ja hoiakud. Ta on aktiivne ennetustöö tegija, kes on Maanteeametile heaks partneriks ning oma kogukonnale väärtuslikuks kõneisikuks, kelle jaoks ohutu liiklemine on südame teema.

 

PARIM ÕPETAJA LÄÄNE REGIOONIS 2020: Viljandi Avatud Noortetoa projektijuht-noorsootöötaja Rita Pomber

Tal on suurepärane huumorimeel ja lennukad ideed. Ta on toetav noorte suhtes ja oskab leida erinevaid viise, kuidas noorteni jõuda ja neid kaasata. Tehes ennetustööd, olles tähelepanelik ja toetav, on ta olulisel määral aidanud parendada paikkonna elanike liikluskäitumuslike hoiakuid. Vaid mõne aasta jooksul on ta jõudnud korraldada palju erinevaid sündmusi, konverentse ja projekte. Lisaks muude noortega seotud teemadega tegelemisele, on ta ühe missioonina enda kanda võtnud ka liiklusohutusealase ennetus- ja kasvatustöö tegemise noorte hulgas. Ta ei karda sekkuda, kui mõni noor on jalgratta kiivri või helkuri “unustanud”. Erinevate tegevuste juures ohutusele ning turvalisusele tähelepanu pööramine ja hooliv suhtumine ning selle õpetamine noortele inimestele on tema jaoks loomulik ja iseenesestmõistetav osa tema tööst. Ta on loonud võimalused selleks, et noored pööraksid tähelepanu iseenda turvalisusele ja õpetanud noori selle läbi end ja oma tervist ning elu väärtustama.

 

Veel uudiseid samal teemal

Kasti ristmikul uus adaptiivne kiiruspiirangu süsteem
29.12.2020

Maanteeamet paigaldas Kasti ristmikule uudse adaptiivse kiiruspiirangu süsteemi

Tänasest, 23. detsembrist 2020 hakkab esmakordselt tööle adaptiivse kiiruspiirangu süsteem Tallinna–Pärnu–Ikla maantee 67. kilomeetril ehk Kasti ristmikul. Ristmik on varustatud anduritega, mis juhivad paigaldatud muutteabega liiklusmärke. Kui kõrvalteelt lähenevad ristmikule ...Loe edasi
Kampaania "Talv on teel" plakat
23.11.2020

Kampaania „Talv on teel“ kutsub sõidukijuhte jälgima teeolusid

Möödunud nädalavahetus näitas, et Eestis on kätte jõudnud see aeg, kus juhid peavad arvestama musta jää, pimeduse, vihma, tuule, lörtsi ja veel paljude teguritega. Talvised teeolud tähendavad Eestis palju enamat ...Loe edasi
Fotol on teelõigud, kus jääb kehtima talveks kiirus 100 km/h ja 110 km/h.
19.11.2020

Alates 20. novembrist maanteedel kiirust 110 km/h enam ei lubata

Alates homsest, 20. novembrist 2020 tühistatakse Eesti riigiteedel suurima lubatud sõidukiiruse 110 km/h kehtivus. Olulise muudatusena jääb sel talvel kõigil 2+1 ja teatud 2+2 teede lõikudele kiiruspiiranguna 100 km/h. Mujal ...Loe edasi