Tänavu on Maanteeameti põhja regiooni fookuses ehitusobjektid

13. aprill 2016 - 0:00

Tänavu jätkatakse Maanteeameti põhja regioonis Tallinna ringtee väljaehitamisega. Ajutisi liikluskorralduse muudatusi tuleb ette kogu regioonis. 

Möödunud aasta suur õnnestumine oli kindlasti Kurna liiklussõlme valmimine. „Kurna liiklussõlme valmimisega jätkus Tallinna ringtee väljaehitamine kaasaegseks, I klassi tingimustele vastavaks maanteeks. Sel aastal jätkame Tallinna ringteel mitme objektiga - Lagedi sõlme ehitus, Põrguvälja liiklussõlme ja Jüri jaotusringi ehitus ning Juuliku sõlme ehitus,“ selgitas Maanteeameti põhja regiooni ehitusvaldkonna juht Lembit-Alo Kippar.

Tänavu oleme kõvasti tööd teinud, et parandada ehitusaegset liikluskorraldust. „Möödunud aastal tekitasid Keila–Valkse lõigu remonttööd palju ummikuid ja pahameelt. Sel aastal oleme hangetes karmimalt reguleerinud ajutise liikluskorraldusega seotud küsimusi. Siin-seal ehitustööd juba käivad ja on ka kehtestatud ajutisi liikluskorraldusi,“ lisas Kippar 

Maanteeameti põhja regioonis on tänavu plaanis teostada 54 kilomeetrit ehitus- ja rekonstrueerimistöid. 122 kilomeetri ulatuses tuleb pindamistöid ning 77 kilomeetrit taastusremonti. Plaanis on likvideerida 8 liiklusohtlikku kohta ja remontida või ehitada 8 silda. Müratõkkeseinu ehitatakse ühe kilomeetri ulatuses. Samuti ootab põhja regioonis ees 33,3 kilomeetri pikkuses katete ehitust kruusateedele.

Suurematest töödest on tänavu plaanis teostada:

Juuliku liiklussõlme ja teelõigu ehituse eeldatav periood on tänavu maist järgmise aasta septembrini. Ehitustöid tehakse eesmärgiga muuta liiklus Tallinna ringteel ohutumaks ja sujuvamaks. Ehitatakse uus teelõik Topi sõlmest üle Tallinna ringtee Saku-Laagri teeni. Ehitusobjektile rajatakse pealmist asfaltkatet kokku ca 169 000 m2 ulatuses. Ringtee ehitustöödega rajatakse ka Karjavärava viadukt ja Saku sild. Ajutise liikluskorralduse ajal on tagatud vähemalt 1+1 sõiduraja olemasolu. Kõik ümbersõidud ja laiendused asfaltbetoonist kattega ning kasutatakse foore ja reguleerijaid.

Aprillis jätkuvad Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa riigimaantee Mõigu–Jüri lõigu rekonstrueerimistööd. Mõigu–Jüri lõigul jätkatakse 2015. aastal alustatud katendi remondi ja nelja viadukti renoveerimistöödega, mis viiakse vastavusse tänapäevaste nõuetega kandevõime ja kõrgusgabariidi osas. Märtsi lõpust aprilli alguseni teostati ettevalmistustöid ning aprillis suunatakse kogu liiklus Tallinnast väljuvale suunale. Liikluskorralduse muudatus tähistatakse ajutiste liikluskorraldusvahenditega.

Märtsi alguses algasid Jüri piirkonnas taas liikluskorraldust muutvad ehitustööd Põrguvälja liiklussõlme väljaehitamiseks. Umbes juuni keskpaigani ei saa kasutada Jüri väikselt ringilt Aruküla tee suuna maha- ja pealesõitu. Sel perioodil toimub Jüri jaotusringi sisemise osa ning rampide väljakaeve ja konstruktsioonide ehitus katendini. Aprilli keskpaigas suletakse Jüri väikeselt ringilt Põrguvälja teele maja- ja pealesõit. Põrguvälja teelt Aruküla teele saab sõita Parkla tee kaudu, jõudes jaotusringile, saab maha sõita Ringi teele. Liiklussõlme ehitamine nõuab muudatusi ühistranspordi marsruudis. Augusti lõpus on eeldatavasti uued teed asfaldi all ja liiklus hakkab normaliseeruma.

Laagri ümbersõidu ehitus algas märtsis ja lõpeb plaanide kohaselt detsembri keskel. Töid teostab AS Teede REV-2, omanikujärelevalvet Sweco EST OÜ. Tööd võetakse ette, et viia liiklus välja Laagri alevikust ja see on osa Juuliku–Tabasalu trassist. Tegemist on uue 1,6 km 1+1 maanteega, mille käigus ehitatakse sild üle Pääsküla jõe autodele ja jalakäijatele. Kergliikluse ohutumaks tegemiseks rajatakse kergliiklustee tunnel. Töid teostatakse teed sulgemata, kuid liiklust on häiritud objekti alguses ja lõpus, kus piiratakse sõidukiirust.

Tallinn – Rannamõisa – Kloogaranna km 26,6–36,7 teetööd algasid 14. märtsil ja lõppevad 15. augustiks. Töövõtja on AS Nordecon ja järelevalvet teostab AS Taalri Varahaldus. Remondi eesmärk on sõidumugavuse parandamine ja liiklusohutuse tõstmine. Töödega teostatakse sõidukatte ja ristmike remont, bussipeatuste rekonstrueerimine ja ehitamine. Ehitatakse ka ühissõidukite tagasipöördekoht koos bussipeatusega. Kogu ehitusobjektil ei tohi liiklusseisakud ületada viit minutit. Tööpäevadel kell 7.00–10.00 ja 16.00–19.00 on liiklusreguleerija kasutamine kohustuslik. Parkimine sellel lõigul on raskendatud.

Tallinn – Rapla – Türi km 51,4–59,5 ehitustöid teostab Teede REV-2 ja järelevalvet Teede Tehnokeskus OÜ. Tööde teostamise aeg on üheksa kuud. Teostatakse katte remont, liikluskorraldusvahendite paigaldamine ja mustkatte ehitamine kõrvalmaanteele. 

Lagedi sõlme ehituseks plaanitakse leping sõlmida juunis ning tööde planeeritud pikkus on 16 kuud. Praegu on lõigul rostmikud, ohtlikud mahasõidud, suur liikluskoormus ja olemasolev viadukt on amortiseerunud. Ehitatav teelõik muudetakse neljarajaliseks, et tagada liiklejate ohutus ja sõidumugavus. Läbiva liikluse jaoks peab olema pidevalt tagatud 1+1 kõvakattega tee, keerulistes kohtades kasutatakse vajadusel reguleerijaid.

Rapla – Järvakandi – Kergu km 16,3–19 ja 26,4–32,8 tööde puhul teostatakse katte remont, paigaldatakse liikluskorraldusvahendid ja ehitatakse mustkate kõrvalmaanteele. Tööde teostamise periood on viis kuud lepingu sõlmimisest. 

Alu keskuse tee km 0–0,7 remonttöid alustati möödunud aasta septembris ja lõpetatakse tänavu 1. juuniks. Tööd võeti ette, sest olemasoleval teel esineb suuri põikpragusid ja kohati on katteserv murenenud. Töödega rajatakse olemasolevale muldele killustikust aluskiht ning kaks asfaltkatte kihti. Lisaks rajatakse sõidutee äärde jalgtee. Töid teostatakse pool-poolega meetodil. Liiklejatel palume arvestada võimaliku ajakuluga remonditava teelõigu läbimisel. 

Tallinna–Narva mnt km 40,2–41,4 Tallinna–Narva suund; km 40,2–50,3 ja 56,2–61,7 Narva–Tallinna suund – teostatakse taastusremont kuumtaastamise teel. 

Tallinn – Rapla – Türi km 1,5–8,3 ja km 27,6–36,9 – taastusremont kuumtaastamise teel. 

Rapla–Märjamaa km 12,1–21,5 – taastusremont.

Viimsi–Rohuneeme km 1,1–7,3 – taastusremont.

Põhja regiooni teetööde kaardid:

Põhja regiooni ehitus- ja remondiobjektid

Põhja regiooni pindamistööd

 

Täiendav info:

Evelin Kütt
Maanteeamet
Avalike suhete osakond
6119420 / 53041491
evelin.kytt [at] mnt.ee

Veel uudiseid samal teemal

23.10.2020

Väo liiklussõlmes uued liikluskorralduse muudatused

Alates 25. oktoobrist 2020 on Narva poolt tulles Tallinna–Narva maanteel Väo liiklussõlme jõudes linna sisenemine suunatud uuele teeosale. Muutub eelkõige see, et linna sisenejad ei pea Tallinna–Narva maanteel enam foori ...Loe edasi
05.10.2020

Maanteeamet ja Nordecon sõlmisid lepingu Tallinna–Narva maantee Sillamäe linna lõigu ümberehitustöödeks

Maanteeamet ja Nordecon AS sõlmisid lepingu Tallinna–Narva maantee km 184,7–187,5 Sillamäe linna lõigu ümberehitustöödeks. Tööde maksumus on 3,6 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. Ehitustööd lõppevad 2021. aasta lõpuks. Töid tehakse ...Loe edasi
02.09.2020

Eesti-Vene piiriülese koostööprojektiga korrastati 14 kilomeetrit Setomaa teid

Täna, 02. septembril 2020 avati Eesti-Vene piiriülese koostööprojekti SME ACCESS raames remonditud ja mustkatte saanud kruusatee teelõigud Setomaal. SME ACCESS projekti raames remonditi ja viidi katte alla 9,3 kilomeetrit Värska–Ulitina ...Loe edasi